เนื้อเพลง On Fire Tonight คำอ่านไทย Cam’ron feat Freekey Zekey

[Cam’ron] Wake yo a** up
( [ แคมรัน ] เว้ค โย อะ.-** อั๊พ)
You know I’m looking for a ho
(ยู โนว์ แอม ลุคอิง ฟอร์ รา โฮ)
[Zeek] Word?
([ Zeek ] เวิร์ด)
[Cam’ron] I found a ho
([ แคมรัน ] ไอ เฟานด อะ โฮ)
[Zeek] And?
([ Zeek ] แอนด์)
[Cam’ron] And the ho … ended up being a ho
([ แคมรัน ] แอนด์ เดอะ โฮ เอ็นด อั๊พ บีอิง อะ โฮ)
[Zeek] Chu doing?
([ Zeek ] ชู ดูอิง)
[Cam’ron] My man zeek always told me a hoes gon b a ho
([ แคมรัน ] มาย แมน zeek ออลเว โทลด มี อะ โฮ ก็อน บี อะ โฮ)
Let a hoe fly
(เล็ท ดา โฮ ฟลาย)
Let the birds f****n’ fly
(เล็ท เดอะ เบิร์ด เอฟ ****เอ็น ฟลาย)
Let em fly right zeek?
(เล็ท เอ็ม ฟลาย ไร๊ท zeek)
[Zeek] They f*****g fly away…
([ Zeek ] เด เอฟ *****จี ฟลาย อะเวย์)
[Verse:]
([ เฝิซ : ])
I need a girl who can sing like Celina
(ไอ นี๊ด อะ เกิร์ล ฮู แคน ซิง ไล๊ค Celina)
A** like Trina
(อะ.-** ไล๊ค ทรีน่า)
Tits like Janet
(ทิท ไล๊ค แจนเนท)
Get beat like Tina
(เก็ท บีท ไล๊ค ทีน่า)
Have u seen her?
(แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ)
I mean, caked like Oprah
(ไอ มีน , เค้ก ไล๊ค โอปราห์)
chauffeur…
(โฌเฟอะ)
Keep the toast in the toaster
(คี๊พ เดอะ โท๊สท อิน เดอะ โทซเทอะ)
Tell me have you seen her?
(เทลล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ)
I did…
(ไอ ดิด)
Yeah I found one
(เย่ ไอ เฟานด วัน)
A little brown one
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บราวนํ วัน)
Then she down son
(เด็น ชี เดาน ซัน)
Cuz she pushed the beamer
(คัซ ชี พุช เดอะ บีเมอร์)
I should have knew something was up from the jump
(ไอ เชิด แฮ็ฝ นยู ซัมติง วอส อั๊พ ฟรอม เดอะ จั๊มพ)
When I passed ma the blunt
(เว็น นาย พาสส มา เดอะ บลันท)
The b***h was a steamer
(เดอะ บี ***เฮส วอส ซา ซทีมเออะ)
I aint kiddin i had weed to blow
(ไอ เอน คิดดิน นาย แฮ็ด วี ทู โบลว์)
I aint feed the ho
(ไอ เอน ฟี เดอะ โฮ)
We took a trip to Argentina
(วี ทุค กา ทริ๊พ ทู อาเจ็นทีนะ)
I dont know why i died
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ ดาย)
But pours i went fours inside the wh*re
(บั๊ท พาว ซาย เว็นท โฟ อิ๊นไซด์ เดอะ wh*รี)
I found she wasnt cleaner
(ไอ เฟานด ชี วอสซึ้น cleaner)
Dirty b***h burnt me
(เดอทิ บี ***เฮส เบินท มี)
That concerned me
(แดท คอนเซิร์น มี)
Now I’m thirsty
(นาว แอม เธิซทิ)
I’m looking for a looking meaner
(แอม ลุคอิง ฟอร์ รา ลุคอิง มีเนอร์)
I’m gonna kill her when I see her
(แอม กอนนะ คิลล์ เฮอ เว็น นาย ซี เฮอ)
So tell me, have u seen her?
(โซ เทลล มี , แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ)
Tell me, have u seen her?
(เทลล มี , แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the girls with the pretty face
(อิทซ เดอะ เกิร์ล วิธ เดอะ พริ๊ทที่ เฟซ)
And the pretty bras
(แอนด์ เดอะ พริ๊ทที่ บรา)
Pretty thighs
(พริ๊ทที่ ไธ)
But what about the inside?
(บั๊ท ว๊อท อะเบ๊าท ดิ อิ๊นไซด์)
And that b***h is a lair and I, I took the condom off and now it’s on fire tonight…
(แอนด์ แดท บี ***เฮส อีส ซา แล แอนด์ ดาย , ไอ ทุค เดอะ คอนดอม ออฟฟ แอนด์ นาว อิทซ ออน ไฟเออะร ทูไน๊ท)
It’s the girls with the pretty face
(อิทซ เดอะ เกิร์ล วิธ เดอะ พริ๊ทที่ เฟซ)
And the pretty bras
(แอนด์ เดอะ พริ๊ทที่ บรา)
Pretty thighs, but what about the inside?
(พริ๊ทที่ ไธ , บั๊ท ว๊อท อะเบ๊าท ดิ อิ๊นไซด์)
And that b***h is a lair and I, I took the condom off and now it’s on fire tonight…
(แอนด์ แดท บี ***เฮส อีส ซา แล แอนด์ ดาย , ไอ ทุค เดอะ คอนดอม ออฟฟ แอนด์ นาว อิทซ ออน ไฟเออะร ทูไน๊ท)

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
It’s like treat her like a prostitute
(อิทซ ไล๊ค ทรี๊ท เฮอ ไล๊ค เก พร๊อซซิทิ้วท)
Don’t treat no girlie good don’t show her yo loot
(ด้อนท์ ทรี๊ท โน เกิลอิ กู๊ด ด้อนท์ โชว์ เฮอ โย ลูท)
Girl i see u riding wanna roll in the coo
(เกิร์ล ไอ ซี ยู ไรดอิง วอนนา โรลล อิน เดอะ คู)
See you with ice cream
(ซี ยู วิธ ไอ๊ซ์ ครีม)
Want to go for a scoop
(ว้อนท ทู โก ฟอร์ รา ซคูพ)
I don’t get mad
(ไอ ด้อนท์ เก็ท แม้ด)
Tell her to blow on my flute
(เทลล เฮอ ทู โบลว์ ออน มาย ฟลูท)
Before the i.e. you got it thrown on your crew
(บีฟอร์ ดิ ไอ อี ยู ก็อท ดิธ ธโรน ออน ยุร ครู)
Droopy, sad, i read it, whooee I’m glad u done it
(Droopy , แซ้ด , ไอ รี๊ด ดิท , whooee แอม แกล๊ด ยู ดัน อิท)
Sue me, what chu mad I said it?
(ซู มี , ว๊อท ชู แม้ด ดาย เซ็ด ดิท)
From front back side to side
(ฟรอม ฟร๊อนท แบ็ค ไซด์ ทู ไซด์)
Never let a broke a** female ride
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา บโรค อะ.-** ฟี๊เมล ไรด์)
I learned that down south from n***as in Texas
(ไอ เลิร์น แดท เดาน เซ๊าธ ฟรอม เอ็น ***แอส ซิน เทกซัส)
Before I drink up I big up big guesses
(บีฟอร์ ไอ ดริ๊งค อั๊พ ไอ บิ๊ก อั๊พ บิ๊ก เกสเซซ)
Imagine me get up against this
(อิมแม๊จิ้น มี เก็ท อั๊พ อะเก๊นสท ดิส)
Get her a Lexis
(เก็ท เฮอ รา Lexis)
You’re figuring … reckless
(ยัวร์ figurings เรคเล็ซ)
Baby I’m sexist
(เบ๊บี้ แอม sexist)
So back up, let me strap up before you give
(โซ แบ็ค อั๊พ , เล็ท มี ซทแร็พ อั๊พ บีฟอร์ ยู กี๊ฝ)
Cam that clap up I’m gon have to clack up
(แค็ม แดท คแล็พ อั๊พ แอม ก็อน แฮ็ฝ ทู คแล็ค อั๊พ)
[Zeek speaking]
([ Zeek ซพีคอิง ])
And why that n*gga still going broke?
(แอนด์ วาย แดท เอ็น *gga สทิลล โกอิ้ง บโรค)
This is for my n***as out there that DO use a condom
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย เอ็น ***แอส เอ๊าท แดร์ แดท ดู ยู๊ส อะ คอนดอม)
For the first night…
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไน๊ท)
Then go brawl all the other times
(เด็น โก บรอล ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ ไทม์)
Where the psychological sense in that playa?
(แวร์ เดอะ ไซโคะลอจอิแค็ล เซ้นส อิน แดท พอลเย)
You need to wash your face, get your mind right
(ยู นี๊ด ทู ว๊อช ยุร เฟซ , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
Girls up here is burning
(เกิร์ล อั๊พ เฮียร อีส เบรินนิง)
B***h burnt the braids off my n***a the other week….
(บี ***เฮส เบินท เดอะ บเรด ออฟฟ มาย เอ็น ***อะ.-ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค)
Yeah, yeah, I know what to do
(เย่ , เย่ , ไอ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
I’m gonna get the p***y ATM started
(แอม กอนนะ เก็ท เดอะ พี ***วาย ATM สท๊าร์ท)
Before anything happens your gotta swipe your p***y across this board
(บีฟอร์ เอนอิธิง แฮ๊พเพ่น ยุร กอททะ ซไวพ ยุร พี ***วาย อะคร๊อส ดิส บอร์ด)
Let you know what’s going on
(เล็ท ยู โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
What type of temperature you running
(ว๊อท ไท๊พ อ็อฝ เท๊มเพอเรเจ้อร ยู รันนิง)
Cuz I can’t stand n***as running out here to the clinic sitting down talking bout ‘I aint
(คัซ ไอ แค็นท สแทนด์ เอ็น ***แอส รันนิง เอ๊าท เฮียร ทู เดอะ คลีนอิค ซีททิง เดาน ทอคอิง เบาท ไอ เอน)
nuttin Zeek, I’m over here gettin condoms’
(นัทดิน Zeek , แอม โอ๊เฝ่อร เฮียร เกดดิน คอนดอม)
N***a, I seen you break the door down running to the nurse talking bout help me, help ME
(เอ็น ***อะ.-, ไอ ซีน ยู เบร๊ค เดอะ ดอร์ เดาน รันนิง ทู เดอะ เนิร์ส ทอคอิง เบาท เฮ้ลพ มี , เฮ้ลพ มี)
You damn right imma help you
(ยู แดมนํ ไร๊ท แอมมา เฮ้ลพ ยู)
Imma hang your stupid a** right in front of the damn clinic
(แอมมา แฮง ยุร สทิ๊วผิด อะ.-** ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ แดมนํ คลีนอิค)

[Chorus in background]
([ ค๊อรัส ซิน แบ็คกราว ])
The hell you gon come running ‘my girls got a venereal decease
(เดอะ เฮ็ลล ยู ก็อน คัม รันนิง มาย เกิร์ล ก็อท ดา ฝินีเรียล ดิซีซ)
Huh! her p***y lighting up like a light bulb…’
(ฮู ! เฮอ พี ***วาย ลายดิง อั๊พ ไล๊ค เก ไล๊ท บั้ลบํ)
Talking about a light bulb…
(ทอคอิง อะเบ๊าท ดา ไล๊ท บั้ลบํ)
Sh**
(ฌะ **)
A light bulb?
(อะ ไล๊ท บั้ลบํ)
Tell you what, engineer, venereal decease is going on down there
(เทลล ยู ว๊อท , เอนจิเนีย , ฝินีเรียล ดิซีซ อีส โกอิ้ง ออน เดาน แดร์)
It’s crazy…
(อิทซ คเรสิ)
Ladies is crazy
(เลดิส ซิส คเรสิ)
I’m gonna write a book on how stupid n***as is
(แอม กอนนะ ไร๊ท อะ บุ๊ค ออน ฮาว สทิ๊วผิด เอ็น ***แอส ซิส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Fire Tonight คำอ่านไทย Cam’ron feat Freekey Zekey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น