เนื้อเพลง Never Knew I Needed คำอ่านไทย Ne-Yo

For the way you changed my plans
( ฟอร์ เดอะ เวย์ ยู เช้งจํ มาย แพลน )
For being the perfect distraction
( ฟอร์ บีกีน เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ดิดแต๊กชั่น )
For the way you took the idea that I have
( ฟอร์ เดอะ เวย์ ยู ทุก ดิ ไอเดีย แดท ไอ แฮพ )
Of everything that I wanted to have
( ออฟ เอฟรี่ติง แดท ไอ ว้อนท ทู แฮพ )
And made me see there was something missing, oh yeah
( แอนด์ เมด มี ซี แดร์ วอส ซัมติง มีสซิง , โอ้ เย่ )

For the ending of my first begin
( ฟอร์ ดิ เอนดิง ออฟ มาย เฟิร์สท บีกิน )
[Ooh, yeah yeah, ooh, yeah yeah]
( [ อู้ , เย่ เย่ , อู้ , เย่ เย่ ] )
And for the rare and unexpected friend
( แอนด์ ฟอร์ เดอะ แรร์ แอนด์ อันอิคสเพคทิด เฟรน )
[Ooh, yeah yeah, ooh, yeah yeah]
( [ อู้ , เย่ เย่ , อู้ , เย่ เย่ ] )
For the way you’re something that I’d never choose
( ฟอร์ เดอะ เวย์ ยัวร์ ซัมติง แดท อาย เน๊เว่อร์ ชู๊ส )
But at the same time, something I don’t wanna lose
( บั๊ท แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ , ซัมติง ไอ โด๊นท วอนนา ลู้ส )
And never wanna be without ever again
( แอนด์ เน๊เว่อร์ วอนนา บี วิธเอ๊าท เอ๊เว่อร์ อะเกน )

You’re the best thing I never knew I needed
( ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
So when you were here I had no idea
( โซ เว็น ยู เวีย เฮียร ไอ แฮด โน ไอเดีย )
You the best thing I never knew I needed
( ยู เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
So now it’s so clear, I need you here always
( โซ นาว อิทซ โซ เคลียร์ , ไอ นี๊ด ยู เฮียร ออลเว )

My accidental happily
( มาย แอคซิเดนเทิล แฮพพีลี )
[Ever after]
( [ เอ๊เว่อร์ แอ๊ฟเท่อร ] )
The way you smile and how you comfort me
( เดอะ เวย์ ยู สไมล์ แอนด์ ฮาว ยู ค๊อมฟอร์ท มี )
[With your laughter]
( [ วิธ ยัวร์ ลาฝเตอร์ ] )
I must admit you were not a part of my book
( ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท ยู เวีย นอท ดา พาร์ท ออฟ มาย บุ๊ค )
But now if you open it up and take a look
( บั๊ท นาว อิ๊ฟ ยู โอ๊เพ่น หนิด อั๊พ แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค )
You’re the beginning and the end of every chapter
( ยัวร์ เดอะ บีกีนนิ่ง แอนด์ ดิ เอ็นด ออฟ เอ๊ฟรี่ แช๊พเท่อร์ )
[adsense]
You’re the best thing I never knew I needed
( ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
So when you were here I had no idea
( โซ เว็น ยู เวีย เฮียร ไอ แฮด โน ไอเดีย )
[When you were here]
( [ เว็น ยู เวีย เฮียร ] )
You the best thing I never knew I needed
( ยู เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
[That I needed]
( [ แดท ไอ นี๊ด ] )
So now it’s so clear, I need you here always
( โซ นาว อิทซ โซ เคลียร์ , ไอ นี๊ด ยู เฮียร ออลเว )
[Now it’s so clear]
( [ นาว อิทซ โซ เคลียร์ ] )

Who knew that I could be
( ฮู นิว แดท ไอ คูด บี )
[Who knew that I could be]
( [ ฮู นิว แดท ไอ คูด บี ] )
So unexpectedly
( โซ อันเนกเพคเดดรี )
[So unexpectedly]
( [ โซ อันเนกเพคเดดรี ] )
Undeniably happier
( Undeniably แฮพเปีย )
Sitting with you right here, right here next to me
( เมมโมรี่ วิธ ยู ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท เฮียร เน๊กซท ทู มี )
Girl, you’re the best
( เกิร์ล , ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ )

You’re the best thing I never knew I needed
( ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
[Said I needed]
( [ เซด ดาย นี๊ด ] )
So when you were here I had no idea
( โซ เว็น ยู เวีย เฮียร ไอ แฮด โน ไอเดีย )
[When you were here]
( [ เว็น ยู เวีย เฮียร ] )
[Said I had no idea]
( [ เซด ดาย แฮด โน ไอเดีย ] )
You’re the best thing I never knew I needed
( ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ติง ไอ เน๊เว่อร์ นิว ไอ นี๊ด )
[That I needed]
( [ แดท ไอ นี๊ด ] )
So now it’s so clear I need you here always
( โซ นาว อิทซ โซ เคลียร์ ไอ นี๊ด ยู เฮียร ออลเว )
[Now it’s so clear]
( [ นาว อิทซ โซ เคลียร์ ] )
[So clear, so clear, I need you always]
( [ โซ เคลียร์ , โซ เคลียร์ , ไอ นี๊ด ยู ออลเว ] )

Now it’s so clear, I need you here always
( นาว อิทซ โซ เคลียร์ , ไอ นี๊ด ยู เฮียร ออลเว )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Knew I Needed คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น