เนื้อเพลง Endless Summer คำอ่านไทย Zwan

there used to be a time that i believed
( แดร์ ยู๊ส ทู บี อะ ไทม์ แดท ไอ บีลี๊ฝ)
the soft pouring rain was just the pouring rain, it wasn’t me
(เดอะ ซ๊อฟท ช เรน วอส จั๊สท เดอะ ช เรน , อิท วอสซึ้น มี)
but every new light that wasn’t shiny and bright
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ นิว ไล๊ท แดท วอสซึ้น ไฌนอิ แอนด์ ไบร๊ท)
we’ll suspend the storms and the clouds in sight
(เวลล ซัสเพ็นด์ เดอะ สทอร์ม แซน เดอะ คลาวดํ ซิน ไซ๊ท)

of an endless summer
(อ็อฝ แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer to be home
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ทู บี โฮม)

let me go, wasting time
(เล็ท มี โก , เวซทิง ไทม์)
let me go waste my time
(เล็ท มี โก เวซท มาย ไทม์)

once there was a chance that i believed you
(วั๊นซ แดร์ วอส ซา แช้นซํ แดท ไอ บีลี๊ฝ ยู)
a kiss was just a kiss
(อะ คิซ วอส จั๊สท ดา คิซ)
no matter how i missed you
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ไอ มิส ยู)
shine a light on me
(ไชน์ อะ ไล๊ท ออน มี)
say a prayer for the relief
(เซย์ อะ พเรเออะ ฟอร์ เดอะ ริลีฟ)

from an endless summer
(ฟรอม แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer to be home
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ทู บี โฮม)

did we go on too long
(ดิด วี โก ออน ทู ลอง)
did we listen too close
(ดิด วี ลิ๊สซึ่น ทู โคลส)
to a youth built strong
(ทู อะ ยู๊ธ บิลท สทรอง)
with things children shouldn’t know
(วิธ ทริง ชีลดเร็น ชูดดึ่น โนว์)

and the fall out from your third degrees
(แอนด์ เดอะ ฟอลล์ เอ๊าท ฟรอม ยุร เทริ๊ด ดีกรี)
of broken chairs and of pedigrees
(อ็อฝ บโรเค็น แชร์ แซน อ็อฝ เพ๊ดิกรี)
where the sons kill sons, and the daughters stay wise
(แวร์ เดอะ ซัน คิลล์ ซัน , แอนด์ เดอะ ด๊อเท่อร์ สเทย์ ไว๊ส)
’cause when we rule, everybody dies
(ค๊อส เว็น วี รูล , เอวี่บอดี้ ดาย)

in an endless summer
(อิน แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
an endless summer to be home
(แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ทู บี โฮม)

let me go, wasting time
(เล็ท มี โก , เวซทิง ไทม์)
let me go waste my time
(เล็ท มี โก เวซท มาย ไทม์)
let me go, wasting time
(เล็ท มี โก , เวซทิง ไทม์)
let me go waste my time
(เล็ท มี โก เวซท มาย ไทม์)

now you can disagree
(นาว ยู แคน ดิซักริ)
with how i choose to live
(วิธ ฮาว ไอ ชู๊ส ทู ไล้ฝ)
but freedom isn’t free
(บั๊ท ฟรีดัม อีสซึ่น ฟรี)
unless you learn how to give
(อันเล๊ซ ยู เลิร์น ฮาว ทู กี๊ฝ)

to the summer, summer, summer, yeah
(ทู เดอะ ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , เย่)
summer, summer, summer, yeah
(ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , เย่)
summer, summer, summer, yeah
(ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , เย่)
summer, summer, summer, yeah
(ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , ซั๊มเม่อร์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Endless Summer คำอ่านไทย Zwan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น