เนื้อเพลง Gypsy คำอ่านไทย Shakira

Broke my heart on the road
( โบค มาย ฮาร์ท ออน เดอะ โร้ด )
Spent the weekend sewing the pieces back on
( สเปนท์ เดอะ วี๊คเกน โซอิง เดอะ พี๊ซ แบ็ค ออน )
Crayons and dolls pass me by
( Crayons แอนด์ ดอลล์ พาสส มี บาย )
Walking gets too boring when you learn how to fly
( วอล์คคิง เก็ท ทู บอริง เว็น ยู เลิร์น ฮาว ทู ฟลาย )

Not the homecoming kind
( นอท เดอะ โฮมคัมมิง ไคนด์ )
Take the top off and who knows what you might find
( เท้ค เดอะ ท๊อพ ออฟฟ แอนด์ ฮู โนว์ ว๊อท ยู ไม่ ไฟนด์ )
Won’t confess all my sins
( โวน คอนเฟสส ซอร์ มาย ซิน )
You can bet all trying but you can’t always win
( ยู แคน เบ๊ท ออล ทรายอิง บั๊ท ยู แค้น ออลเว วิน )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )
Are you coming with me?
( อาร์ ยู คอมมิ่ง วิธ มี ?)
I might steal your clothes and wear them if they fit me
( ไอ ไม่ สทีล ยัวร์ โคสฺ แอนด์ แวร์ เด็ม อิ๊ฟ เดย์ ฟิท มี )
Never made agreements
( เน๊เว่อร์ เมด อะครีเมนท )
Just like a gypsy
( เจิ๊สท ไล๊ค เก จิ๊บซี่ )
And I won’t back down ’cause life’s already bit me
( แอนด์ ดาย โวน แบ็ค ดาวน์ ค๊อส ไล๊ฟ ออลเร๊ดี้ บิท มี )
And I won’t cry
( แอนด์ ดาย โวน คราย )
I’m too young to die
( แอม ทู ยัง ทู ดาย )
If you’re gonna quit me
( อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนา ควิท มี )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )

[‘Cause I’m a gypsy]
( [ ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ ] )

I can’t hide what I’ve done
( ไอ แค้น ไฮด์ ว๊อท แอบ ดัน )
Scars remind me of just how far that I’ve come
( ซคา รีไมนด์ มี ออฟ เจิ๊สท ฮาว ฟาร์ แดท แอบ คัม )
To whom it may concern
( ทู ฮูม อิท เมย์ คอนเซิร์น )
Only run with scissors when you want to get hurt
( โอ๊นลี่ รัน วิธ ซิสเซอซ เว็น ยู ว้อนท ทู เก็ท เฮิร์ท )
[adsense]
[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )
Are you coming with me?
( อาร์ ยู คอมมิ่ง วิธ มี ?)
I might steal your clothes and wear them if they fit me
( ไอ ไม่ สทีล ยัวร์ โคสฺ แอนด์ แวร์ เด็ม อิ๊ฟ เดย์ ฟิท มี )
I don’t make agreements
( ไอ โด๊นท เม้ค อะครีเมนท )
Just like a gypsy
( เจิ๊สท ไล๊ค เก จิ๊บซี่ )
And I won’t back down ’cause life’s already bit me
( แอนด์ ดาย โวน แบ็ค ดาวน์ ค๊อส ไล๊ฟ ออลเร๊ดี้ บิท มี )
And I won’t cry
( แอนด์ ดาย โวน คราย )
I’m too young to die
( แอม ทู ยัง ทู ดาย )
If you’re gonna quit me
( อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนา ควิท มี )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )

[2x]
( [ 2x ] )
And I say,
( แอนด์ ดาย เซย์ , )
Hey, you! You’re no fool if you say ‘No’.
( “Hey , ยู ! ยัวร์ โน ฟูล อิ๊ฟ ยู เซย์ โน “ )
Ain’t it just the way life goes?
( เอน ดิท เจิ๊สท เดอะ เวย์ ไล๊ฟ โกซ ?)
People fear what they don’t know
( พี๊เพิ่ล เฟียร์ ว๊อท เดย์ โด๊นท โนว์ )

Come along for the ride [oh, yeah]
( คัม อะลอง ฟอร์ เดอะ ไรด์ [ โอ้ , เย่ ] )
Come along for the ride [ooh]
( คัม อะลอง ฟอร์ เดอะ ไรด์ [ อู้ ] )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )
Are you coming with me?
( อาร์ ยู คอมมิ่ง วิธ มี ?)
I might steal your clothes and wear them if they fit me
( ไอ ไม่ สทีล ยัวร์ โคสฺ แอนด์ แวร์ เด็ม อิ๊ฟ เดย์ ฟิท มี )
Never made agreements
( เน๊เว่อร์ เมด อะครีเมนท )
Just like a gypsy
( เจิ๊สท ไล๊ค เก จิ๊บซี่ )
And I won’t back down ’cause life’s already bit me
( แอนด์ ดาย โวน แบ็ค ดาวน์ ค๊อส ไล๊ฟ ออลเร๊ดี้ บิท มี )
And I won’t cry
( แอนด์ ดาย โวน คราย )
I’m too young to die
( แอม ทู ยัง ทู ดาย )
If you’re gonna quit me
( อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนา ควิท มี )
‘Cause I’m a gypsy
( ค๊อส แอม อะ จิ๊บซี่ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gypsy คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น