เนื้อเพลง Couldn’t Stay Away From Your Love คำอ่านไทย Joey McIntyre

Can you blame me girl?
( แคน ยู เบลม มี เกิร์ล)
Gotta take me back!
(กอททะ เท้ค มี แบ็ค !)

[Verse]
([ เฝิซ ])
What was I to do
(ว๊อท วอส ซาย ทู ดู)
I couldn’t get over you
(ไอ คูดซึ่น เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Thought that I could put
(ธอท แดท ไอ เคิด พุท)
Your love on the shelf,
(ยุร ลัฝ ออน เดอะ เช๊ลฟ ,)
Get on by myself,
(เก็ท ออน บาย ไมเซลฟ ,)
How could I be such a fool.
(ฮาว เคิด ดาย บี ซัช อะ ฟูล)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Without your love is like,
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ อีส ไล๊ค ,)
The day is night
(เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท)
And I can’t figure out
(แอนด์ ดาย แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
What’s wrong or right.
(ว๊อท รอง ออ ไร๊ท)
I tried in van,
(ไอ ทไร อิน แฝน ,)
But I couldn’t stand the pain.
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น สแทนด์ เดอะ เพน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I couldn’t stay from your love.
(ไอ คูดซึ่น สเทย์ ฟรอม ยุร ลัฝ)
Couldn’t stay away from your love.
(คูดซึ่น สเทย์ อะเวย์ ฟรอม ยุร ลัฝ)
#NAME?
(#เนม)
Couldn’t stay away……
(คูดซึ่น สเทย์ อะเวย์)
#NAME?
(#เนม)
Couldn’t stay away….
(คูดซึ่น สเทย์ อะเวย์)
Your love, your love
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ)

[Verse]
([ เฝิซ ])
How can I get through to you?
(ฮาว แคน นาย เก็ท ทรู ทู ยู)
What more do I have to prove?
(ว๊อท โม ดู ไอ แฮ็ฝ ทู พรู๊ฝ)
Cuz girl you got me
(คัซ เกิร์ล ยู ก็อท มี)
Down on my knees.
(เดาน ออน มาย นี)
I’m beggin’ you please
(แอม เบคกิน ยู พลีซ)
For you to take me back.
(ฟอร์ ยู ทู เท้ค มี แบ็ค)

[Bridge]
([ บริดจ ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Breakdown] Joe:] What was I to do?
([ เบรคดาว ] โจ : ] ว๊อท วอส ซาย ทู ดู)
[Background:] It was your loving, your loving
([ แบ็คกราว : ] อิท วอส ยุร ลัฝอิง , ยุร ลัฝอิง)
[Joe:] Your love
([ โจ : ] ยุร ลัฝ)
[BG:] Baby
([ BG : ] เบ๊บี้)
[Joe:] I couldn’t get over you
([ โจ : ] ไอ คูดซึ่น เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
[BG:] It was your loving [x2]
([ BG : ] อิท วอส ยุร ลัฝอิง [ x2 ])
[Joe:] It was your loving, baby [x2]
([ โจ : ] อิท วอส ยุร ลัฝอิง , เบ๊บี้ [ x2 ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Ad libs:] C’mon baby, ya know you drive me crazy, baby
([ แอ็ด ลิบสฺ : ] ซีมอน เบ๊บี้ , ยา โนว์ ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ , เบ๊บี้)
Gotta take me back, woo
(กอททะ เท้ค มี แบ็ค , วู)
It’s like the day is night.
(อิทซ ไล๊ค เดอะ เดย์ อีส ไน๊ท)
Baby, oh oh oh yeah. Baby please [x2]
(เบ๊บี้ , โอ โอ โอ เย่ เบ๊บี้ พลีซ [ x2 ])
Can’t you find it in your heart
(แค็นท ยู ไฟนด์ ดิท อิน ยุร ฮาร์ท)
I need it from the very start.
(ไอ นี๊ด ดิท ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ สท๊าร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Couldn’t Stay Away From Your Love คำอ่านไทย Joey McIntyre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น