เนื้อเพลง Take It As It Comes คำอ่านไทย Steve Winwood

Raise the window on another day
( เร้ส เดอะ วิ๊นโด้ว ออน อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Take it as it comes
(เท้ค อิท แอส ซิท คัม)
Just an actor waiting for a new play
(จั๊สท แอน แอคเทอะ เวททิง ฟอร์ รา นิว เพลย์)
Take it as it comes
(เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

Ask me to dance, I will dance for you
(อาสคฺ มี ทู แด๊นซ์ , ไอ วิล แด๊นซ์ ฟอร์ ยู)
Ask me to sing, see what I do
(อาสคฺ มี ทู ซิง , ซี ว๊อท ไอ ดู)
If you feel sad, I’ll make jokes for you
(อิ๊ฟ ยู ฟีล แซ้ด , อิลล เม้ค โจ้ก ฟอร์ ยู)
I’m a handyman, I’m still coming through
(แอม มา handyman , แอม สทิลล คัมอิง ทรู)

If you suffer from a broken heart
(อิ๊ฟ ยู ซั๊ฟเฟ่อร์ ฟรอม มา บโรเค็น ฮาร์ท)
Take it as it comes
(เท้ค อิท แอส ซิท คัม)
If your lover tears your world all apart
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝเออะ เทียร์ ยุร เวิลด ออล อะพาร์ท)
Got to take it as it comes
(ก็อท ทู เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

I’ve played a king and a down and out fool
(แอฝ เพลย์ อะ คิง แอนด์ อะ เดาน แอนด์ เอ๊าท ฟูล)
Some like it hot, and some like it cool
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , แอนด์ ซัม ไล๊ค อิท คูล)
Do what they want, but don’t be their tool
(ดู ว๊อท เด ว้อนท , บั๊ท ด้อนท์ บี แดร์ ทูล)
Savor the throne, but don’t mind the stool
(เซเฝอะ เดอะ ธโรน , บั๊ท ด้อนท์ ไมนด์ เดอะ ซทูล)

Carry on, carry on, carry on…
(แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน)

If they go too far, that’s the way things are
(อิ๊ฟ เด โก ทู ฟาร์ , แด้ท เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
Though it may hurt some, take it as it comes
(โธ อิท เมย์ เฮิร์ท ซัม , เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

We’re all skating on the thinnest of ice
(เวอ ออล skatings ออน เดอะ ธินเนสส อ็อฝ ไอ๊ซ์)
Got to take it as it comes
(ก็อท ทู เท้ค อิท แอส ซิท คัม)
In a world that is not so very nice
(อิน อะ เวิลด แดท อีส น็อท โซ เฝ๊รี่ ไน๊ซ์)
Got to take it as it comes
(ก็อท ทู เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

And day now the curtain may fall
(แอนด์ เดย์ นาว เดอะ เค๊อร์เท่น เมย์ ฟอลล์)
All the plays end, there’s no curtain call
(ออล เดอะ เพลย์ เอ็นด , แดร์ โน เค๊อร์เท่น คอลลํ)
If you live sad, or it you walk tall
(อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ แซ้ด , ออ อิท ยู ว๊อล์ค ทอลล์)
We’re written on wind that’s a lot to haul
(เวอ วึ้น ออน วินด แด้ท ซา ล็อท ทู ฮอล)

Carry on, carry on, carry on…
(แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน)

If they go too far, that’s the way things are
(อิ๊ฟ เด โก ทู ฟาร์ , แด้ท เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
Though your mind gets numb, take it as it comes
(โธ ยุร ไมนด์ เก็ท นัมบ์ , เท้ค อิท แอส ซิท คัม)
We’re all skating on the thinnest of ice
(เวอ ออล skatings ออน เดอะ ธินเนสส อ็อฝ ไอ๊ซ์)
Got to take it as it comes
(ก็อท ทู เท้ค อิท แอส ซิท คัม)
In a world that is not so very nice
(อิน อะ เวิลด แดท อีส น็อท โซ เฝ๊รี่ ไน๊ซ์)
Got to take it as it comes
(ก็อท ทู เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

Any day now the curtain may fall
(เอ๊นี่ เดย์ นาว เดอะ เค๊อร์เท่น เมย์ ฟอลล์)
All the plays end, there’s no curtain call
(ออล เดอะ เพลย์ เอ็นด , แดร์ โน เค๊อร์เท่น คอลลํ)
If you live sad, or if you walk tall
(อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ แซ้ด , ออ อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค ทอลล์)
We’re written on wind that’s a lot to haul
(เวอ วึ้น ออน วินด แด้ท ซา ล็อท ทู ฮอล)

Carry on, carry on, carry on…
(แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน , แค๊รรี่ ออน)

If they go too far, that’s the way things are
(อิ๊ฟ เด โก ทู ฟาร์ , แด้ท เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
Though your mind gets numb, take it as it comes
(โธ ยุร ไมนด์ เก็ท นัมบ์ , เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

If they go too far, that’s the way things are
(อิ๊ฟ เด โก ทู ฟาร์ , แด้ท เดอะ เวย์ ทริง แซร์)
If they break your thumbs, take it as it comes
(อิ๊ฟ เด เบร๊ค ยุร ทรั๊มบ์ , เท้ค อิท แอส ซิท คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It As It Comes คำอ่านไทย Steve Winwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น