เนื้อเพลง Poison คำอ่านไทย Nicole Scherzinger

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
Got venom dripping from my lips
(ก็อท เฝนอัม ดรีพพิง ฟรอม มาย ลิพ)
Know who you’re about to kiss
(โนว์ ฮู ยัวร์ อะเบ๊าท ทู คิซ)
Think that you can handle it, boy, it’s on
(ทริ๊งค แดท ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท , บอย , อิทซ ออน)
Just step into the danger zone
(จั๊สท สเท็พ อิ๊นทู เดอะ แด๊งเจ้อร์ โซน)
Shake it if you wanna roll, never bend,
(เช้ค อิท อิ๊ฟ ยู วอนนา โรลล , เน๊เฝ่อร์ เบ็นด ,)
Just take control, stakes are on
(จั๊สท เท้ค คอนโทรล , สเท๊ค แซร์ ออน)

So sick, ill-equipped, gonna stick to a stick
(โซ ซิ๊ค , อิลล อิควีพท , กอนนะ สทิ๊ค ทู อะ สทิ๊ค)
I don’t think that I can stop this
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ แคน สท๊อพ ดิส)
Pick it up, let it drop, be my cup, stir it up
(พิค อิท อั๊พ , เล็ท ดิธ ดรอพ , บี มาย คัพ , สเทอร์ อิท อั๊พ)
Oh no, I’ll never stop
(โอ โน , อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
That bad girl power I got, I’ll abuse it tonight
(แดท แบ้ด เกิร์ล พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , อิลล อะบิ๊วส อิท ทูไน๊ท)
Cause tonight got poison on my mind
(ค๊อส ทูไน๊ท ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
That power I got, you’ll be mine when I strive, feel alive
(แดท พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , โยว บี ไมน์ เว็น นาย ซทไรฝ , ฟีล อะไล๊ฝ)
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ])
I got that poison, that poison on my mind
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ])
I got that poison, that poison on my mind
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
So cool out, let her in the scene
(โซ คูล เอ๊าท , เล็ท เฮอ อิน เดอะ ซีน)
Cause tonight I need you clean
(ค๊อส ทูไน๊ท ไอ นี๊ด ยู คลีน)
My sexy little dirty scream, yeah, it’s on
(มาย เซคซิ ลิ๊ทเทิ่ล เดอทิ สครีม , เย่ , อิทซ ออน)
And then I get you in my stream, play it hard to be extreme
(แอนด์ เด็น นาย เก็ท ยู อิน มาย สทรีม , เพลย์ อิท ฮาร์ด ทู บี เอ็กซทรีม)
You’re so cool, baby, you’re so mean [Turn me on, turn me on]
(ยัวร์ โซ คูล , เบ๊บี้ , ยัวร์ โซ มีน [ เทิร์น มี ออน , เทิร์น มี ออน ])

So sick, ill-equipped, gonna stick to a stick
(โซ ซิ๊ค , อิลล อิควีพท , กอนนะ สทิ๊ค ทู อะ สทิ๊ค)
I don’t think that I can stop this
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ แคน สท๊อพ ดิส)
Pick it up, let it drop, be my cup, stir it up
(พิค อิท อั๊พ , เล็ท ดิธ ดรอพ , บี มาย คัพ , สเทอร์ อิท อั๊พ)
Oh no, I’ll never stop
(โอ โน , อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
That bad girl power I got, I’ll abuse it tonight
(แดท แบ้ด เกิร์ล พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , อิลล อะบิ๊วส อิท ทูไน๊ท)
Cause tonight got poison on my mind
(ค๊อส ทูไน๊ท ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
That power I got, you’ll be mine when I strive, feel alive
(แดท พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , โยว บี ไมน์ เว็น นาย ซทไรฝ , ฟีล อะไล๊ฝ)
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ])
I got that poison, that poison on my mind
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ])
I got that poison, that poison on my mind
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
I got that poison, that poison, that poison
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น)
I’ll make you fall in love with me
(อิลล เม้ค ยู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
[Turn me on, turn me on]
([ เทิร์น มี ออน , เทิร์น มี ออน ])
I got that poison, that poison, that poison
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น , แดท พ๊อยซั่น)
I’ll make you fall in love with me
(อิลล เม้ค ยู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
[Turn me on, turn me on]
([ เทิร์น มี ออน , เทิร์น มี ออน ])

That bad girl power I got, I’ll abuse it tonight
(แดท แบ้ด เกิร์ล พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , อิลล อะบิ๊วส อิท ทูไน๊ท)
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
That power I got, you’ll be mine, feel alive
(แดท พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , โยว บี ไมน์ , ฟีล อะไล๊ฝ)
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
That bad girl power I got, I’ll abuse it tonight
(แดท แบ้ด เกิร์ล พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , อิลล อะบิ๊วส อิท ทูไน๊ท)
Cause tonight got poison on my mind
(ค๊อส ทูไน๊ท ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
That power I got, you’ll be mine when I strive, feel alive
(แดท พ๊าวเว่อร์ ไอ ก็อท , โยว บี ไมน์ เว็น นาย ซทไรฝ , ฟีล อะไล๊ฝ)
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh, uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู , อา ฮู ])
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)
I got that poison [uh huh], I got that poison [uh huh, uh huh]
(ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู ] , ไอ ก็อท แดท พ๊อยซั่น [ อา ฮู , อา ฮู ])
Got poison on my mind
(ก็อท พ๊อยซั่น ออน มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poison คำอ่านไทย Nicole Scherzinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น