เนื้อเพลง Gonna Get Better คำอ่านไทย Gabrielle

We Do What We Do
( วี ดู ว๊อท วี ดู)
To Try And Get Us Through
(ทู ธราย แอนด์ เก็ท อัซ ทรู)
Our Darkest Days
(เอ๊า ดาร์คเนท เดย์)
A Time In Life That’s Not So Bright
(อะ ไทม์ อิน ไล๊ฟ แด้ท น็อท โซ ไบร๊ท)
And There Will Be Days When We Cry
(แอนด์ แดร์ วิล บี เดย์ เว็น วี คราย)
And We Don’t Know Why
(แอนด์ วี ด้อนท์ โนว์ วาย)
You’ve Gotta Fight It
(ยู๊ฟ กอททะ ไฟ้ท ดิธ)
Those Days Will Pass You By
(โฑส เดย์ วิล เพซ ยู บาย)
Chorus It’s Gonna Get Better
(ค๊อรัส อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Everybody Knows There’s Brighter Days
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดร์ ไบท์เดอ เดย์)
It’s Gonna Get Better
(อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Live Your Life And Take It Day By Day
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ แอนด์ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)
Be Positive In Mind Or You’ll
(บี โพ๊สิถีฝ อิน ไมนด์ ออ โยว)
Fall Before You Even Try
(ฟอลล์ บีฟอร์ ยู อี๊เฝ่น ธราย)
Sometimes It Takes A Helping Hand
(ซัมไทม์ ซิท เท้ค ซา เฮลพิง แฮนด์)
A Helping Hand Is What You Need
(อะ เฮลพิง แฮนด์ อีส ว๊อท ยู นี๊ด)
To Show You That Life Goes On
(ทู โชว์ ยู แดท ไล๊ฟ โกซ ออน)
There’s A Brand New Dawn
(แดร์ ซา แบรนดฺ นิว ดอว์น)
When You’re Feeling Down
(เว็น ยัวร์ ฟีลอิง เดาน)
There’s Always A Reason
(แดร์ ออลเว ซา รี๊ซั่น)
To Hold On
(ทู โฮลด์ ออน)
Tell Yourself
(เทลล ยุรเซลฟ)
Chorus It’s Gonna Get Better
(ค๊อรัส อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Everybody Knows There’s Brighter Days
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดร์ ไบท์เดอ เดย์)
It’s Gonna Get Better
(อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Live Your Life And Take It Day By Day
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ แอนด์ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)
You Gotta Live Your Life
(ยู กอททะ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
Cause Life Is For The Living
(ค๊อส ไล๊ฟ อีส ฟอร์ เดอะ ลีฝอิง)
And You Don’t Know
(แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์)
If You’ll Get The Chance Again
(อิ๊ฟ โยว เก็ท เดอะ แช้นซํ อะเกน)
You Gotta Find A Way To Hold On Maybe
(ยู กอททะ ไฟนด์ อะ เวย์ ทู โฮลด์ ออน เมบี)
Faith Will Help You Carry On
(เฟท วิล เฮ้ลพ ยู แค๊รรี่ ออน)
Just Fight It
(จั๊สท ไฟ้ท ดิธ)
Take It In Your Stride
(เท้ค อิท อิน ยุร ซทไรด)
It’s Gonna Be Alright
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Chorus It’s Gonna Get Better
(ค๊อรัส อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Everybody Knows There’s Brighter Days
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดร์ ไบท์เดอ เดย์)
It’s Gonna Get Better
(อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Live Your Life And Take It Day By Day
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ แอนด์ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)
It’s Gonna Get Better Pick Yourself Up And Start Again
(อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์ พิค ยุรเซลฟ อั๊พ แอนด์ สท๊าร์ท อะเกน)
And Maybe When You Find Yourself Alone
(แอนด์ เมบี เว็น ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ อะโลน)
You’ll Have The Time
(โยว แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
To Gather All Your Thoughts
(ทู แก๊เธ่อร์ ออล ยุร ธอท)
And When You Find
(แอนด์ เว็น ยู ไฟนด์)
You’re Not So Strong
(ยัวร์ น็อท โซ สทรอง)
You’ll Have The Strength
(โยว แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ)
To Carry On
(ทู แค๊รรี่ ออน)
And Even When You Find Yourself In Doubt
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน เดาท)
You’ll Never Lose Sight
(โยว เน๊เฝ่อร์ ลู้ส ไซ๊ท)
Of What Your Life’s About
(อ็อฝ ว๊อท ยุร ไล๊ฟ อะเบ๊าท)
And When You Find You’re Losing Faith
(แอนด์ เว็น ยู ไฟนด์ ยัวร์ โรซิง เฟท)
You’ll Get The Strength To Help You
(โยว เก็ท เดอะ ซทเร็งธ ทู เฮ้ลพ ยู)
Tell Yourself It’s Gonna Get Better
(เทลล ยุรเซลฟ อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Just Tell Yourself That
(จั๊สท เทลล ยุรเซลฟ แดท)
It Is Gonna Get Better
(อิท อีส กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Just Tell Yourself
(จั๊สท เทลล ยุรเซลฟ)
It’s Gonna Get Better
(อิทซ กอนนะ เก็ท เบ๊ทเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gonna Get Better คำอ่านไทย Gabrielle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น