เนื้อเพลง Beautiful Letdown คำอ่านไทย Switchfoot

it was a beautiful let down
( อิท วอส ซา บยูทิฟุล เล็ท เดาน)
when i crashed and burned
(เว็น นาย คแร็ฌ แอนด์ เบิร์น)
when i found myself alone unknown and hurt
(เว็น นาย เฟานด ไมเซลฟ อะโลน อันโนน แอนด์ เฮิร์ท)
it was a beautiful let down
(อิท วอส ซา บยูทิฟุล เล็ท เดาน)
the day i knew
(เดอะ เดย์ ไอ นยู)
that all the riches this world had to offer me
(แดท ดอร์ เดอะ ริชอิส ดิส เวิลด แฮ็ด ทู อ๊อฟเฟ่อร์ มี)
would never do
(เวิด เน๊เฝ่อร์ ดู)

in a world full of bitter pain and bitter doubt
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ บิ๊ทเท่อร์ เพน แอนด์ บิ๊ทเท่อร์ เดาท)
i was trying so hard to fit in, fit in,
(ไอ วอส ทไรอิง โซ ฮาร์ด ทู ฟิท อิน , ฟิท อิน ,)
until i found out
(อันทิล ไอ เฟานด เอ๊าท)
i don’t belong here
(ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
i don’t belong here
(ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
i will carry your cross and your song
(ไอ วิล แค๊รรี่ ยุร ครอสสํ แซน ยุร ซ็อง)
but i don’t belong
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ บีลอง)

it was a beautiful let down
(อิท วอส ซา บยูทิฟุล เล็ท เดาน)
when you found me here
(เว็น ยู เฟานด มี เฮียร)
yeah for once in a blue moon i see everything clear
(เย่ ฟอร์ วั๊นซ อิน อะ บลู มูน นาย ซี เอ๊วี่ติง เคลียร์)
i’ll be your beautiful let down
(อิลล บี ยุร บยูทิฟุล เล็ท เดาน)
thats what i’ve ever been
(แด้ท ว๊อท แอฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน)
and even if it costs my soul
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท คอสทํ มาย โซล)
i’ll sing for free
(อิลล ซิง ฟอร์ ฟรี)
we still chasin our tails in the rising time
(วี สทิลล เช๊ซิน เอ๊า เทล ซิน เดอะ ไรสอิง ไทม์)
in our dark third planet
(อิน เอ๊า ด๊าร์ค เทริ๊ด แพล๊เหน็ท)
when no one fights and no one’s one
(เว็น โน วัน ไฟ้ท แซน โน วัน วัน)

see i don’t belong here
(ซี ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
i will carry your cross and your song
(ไอ วิล แค๊รรี่ ยุร ครอสสํ แซน ยุร ซ็อง)
but i don’t belong here
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
i’m gonna set sight and set sail for the kingdom come
(แอม กอนนะ เซ็ท ไซ๊ท แอนด์ เซ็ท เซล ฟอร์ เดอะ คีงดัม คัม)
kingdom come
(คีงดัม คัม)
Your kingdom come
(ยุร คีงดัม คัม)
won’t you let me down yeah
(ว็อนท ยู เล็ท มี เดาน เย่)
let my foolish proud
(เล็ท มาย ฟูลอิฌ พเราด)
forever let me down
(ฟอเร๊เฝ่อร เล็ท มี เดาน)

easy living not much left for pain
(อีสอิ ลีฝอิง น็อท มัช เล๊ฟท ฟอร์ เพน)
easy dieing hey they’re just abou the same
(อีสอิ ดายอิ้ง เฮ เดรว จั๊สท abou เดอะ เซม)
won’t you please take me off your list
(ว็อนท ยู พลีซ เท้ค มี ออฟฟ ยุร ลิสท)
easy living please come on and let me down
(อีสอิ ลีฝอิง พลีซ คัมมอน แอนด์ เล็ท มี เดาน)

we are a beautiful let down,
(วี อาร์ อะ บยูทิฟุล เล็ท เดาน ,)
painfully uncool,
(painfully uncool ,)
the church of the dropouts
(เดอะ เชิร์ช อ็อฝ เดอะ ด๊อบเพาสฺ)
and loosers and sinners and failures and the fools
(แอนด์ loosers แซน ซีนเนอะ แซน เฟลเยอะ แซน เดอะ ฟูล)
oh what a beautiful let down
(โอ ว๊อท ดา บยูทิฟุล เล็ท เดาน)
all resolved in the womb
(ออล รีโซ๊ลฝ อิน เดอะ วูม)
and join us He wants you too
(แอนด์ จอย อัซ ฮี ว้อนท ยู ทู)

I don’t belong here
(ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
I don’t belong here
(ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
I don’t belong here
(ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
Feels like I don’t belong here
(ฟีล ไล๊ค ไก ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
Let me down
(เล็ท มี เดาน)
Let me down
(เล็ท มี เดาน)
Feels like I’m let down
(ฟีล ไล๊ค แอม เล็ท เดาน)
Let me down.
(เล็ท มี เดาน)
Cuz I don’t belong here
(คัซ ไอ ด้อนท์ บีลอง เฮียร)
Please
(พลีซ)
Won’t you let me down?
(ว็อนท ยู เล็ท มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Letdown คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น