เนื้อเพลง On To The Next One คำอ่านไทย Jay-Z

[Swizz Beats – Chorus]
( [ สวิซ บีท ค๊อรัส ] )
I got a million ways to get it
( ไอ กอท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู เก็ท ดิท )
Choose one [choose one]
( ชู๊ส วัน [ ชู๊ส วัน ] )
Hey, bring it back [bring it back]
( เฮ้ , บริง อิท แบ็ค [ บริง อิท แบ็ค ] )
Now double your money and make a stack
( นาว ดั๊บเบิ้ล ยัวร์ มั๊นนี่ แอนด์ เม้ค เก สแตก )

I’m on to the next one
( แอม ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )
On to the next one
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )

Hold up, freeze
( โฮลด์ อั๊พ , ฟรีส )

Somebody bring me back some money please,
( ซัมบอดี้ บริง มี แบ็ค ซัม มั๊นนี่ พลีซ , )

[Jay-Z]
Hov on that new shit n-ggas like how come
( Hov ออน แดท นิว ชิท n จีกัซ ไล๊ค ฮาว คัม )
N-ggas want my old sh-t, buy my old album
( N จีกัซ ว้อนท มาย โอลด์ sh t , บาย มาย โอลด์ อั๊ลบั้ม )
N-ggas stuck on stupid, I gotta keep it moving
( N จีกัซ สทัค ออน สทิ๊วผิด , ไอ กอทดา คี๊พ อิท มูฝวิ่ง )
N-ggas make the same sh-t, me I make the blueprint
( N จีกัซ เม้ค เดอะ เซม sh t , มี ไอ เม้ค เดอะ บลูพรินทฺ )

Came in Range, hopped out the Lexus
( เคม อิน เร๊นจ , ฮอพฺ เอ๊าท เดอะ เล็กซัส )
every year since i’ve bin on that next sh-t
( เอ๊ฟรี่ เยียร์ ซิ๊นซ แอบ บิน ออน แดท เน๊กซท sh t )
traded in the gold for the platinum rolex’s
( เทรด อิน เดอะ โกลด์ ฟอร์ เดอะ แพทตินัม โรเรกสฺ )
Now a n-gga wrist match the status of my records
( นาว อะ n gga ริ๊ซท แหมทช์ เดอะ สเท๊ทัซ ออฟ มาย เร๊คขอร์ด )

Used to rock a throwback, ballin on the corner
( ยู๊ส ทู ร๊อค กา โตวแบค , เบลลิน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ )
Now I rock a teller suit looking like a owner
( นาว ไอ ร๊อค กา เทลเลอะ ซุ๊ท ลุคกิ้ง ไล๊ค เก โอนเออะ )
No I’m not a Jonus brother I’m a grown up
( โน แอม นอท ดา โจนัส บร๊าเท่อรํ แอม อะ กราวน อั๊พ )
No I’m not a virgin I use my cahonas
( โน แอม นอท ดา เว๊อร์จิ้น นาย ยู๊ส มาย คาโอนัซ )

I move forward the only direction
( ไอ มู๊ฝ ฟ๊อร์เวิร์ด ดิ โอ๊นลี่ ไดเรคชั่น )
cant be scared to fail Search and perfection
( แค้น บี ซคา ทู เฟล เซิร์ช แอนด์ เพอเฟคเชิน )
Gotta keep it fresh even when we sexing
( กอทดา คี๊พ อิท เฟรช อี๊เฝ่น เว็น วี เซคซิง )
but don’t be mad at him when he’s on to the next one
( บั๊ท โด๊นท บี แม้ด แอ็ท ฮิม เว็น ฮีส ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน )

Freeze

[Chorus]
[adsense]
[Verse 2]
( [ เฝิซ 2 ] )
F-ck a throwback jersey cos we on to the next one,
( ฟัค กา โตวแบค เจอสิ โคส วี ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน , )
and f-ck that autotune cos we oohhhhn,
( แอนด์ ฟัค แดท ออโต้จูน โคส วี โอ้ , )
and n-ggas don’t be mad cos it’s all about progression,
( แอนด์ n จีกัซ โด๊นท บี แม้ด โคส อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท โพร์เกซชั่น , )
loiterers should be arrested, I used to drink Kristal,
( loiterers ชูด บี อะเร๊สท , ไอ ยู๊ส ทู ดริ๊งค คริซเติล , )
muthaf-ckers racist, so I switched Gold Bottles on to that spade sh-t,
( muthaฟัคers เรซิด , โซ ไอ สวิทช์ โกลด์ บ๊อทเทิ่ล ออน ทู แดท สเพด sh t , )
you gon have another drink or you just gon babysit,
( ยู กอน แฮพ อะน๊าเทร่อร์ ดริ๊งค ออ ยู เจิ๊สท กอน เบบี้ซิท , )
on to the next one, somebody call da waitress,
( ออน ทู เดอะ เน๊กซท วัน , ซัมบอดี้ คอลลํ ดา เวทเร็ซ , )
Baby i’m a boss, i dunno what they do,
( เบ๊บี้ แอม อะ บ๊อสสฺ , ไอ ดันโน ว๊อท เดย์ ดู , )
I don’t get dropped, I dropped the label,
( ไอ โด๊นท เก็ท ดรอปพฺ , ไอ ดรอปพฺ เดอะ เล๊เบ้ล , )
World can’t hold me, too much ambition,
( เวิลด แค้น โฮลด์ มี , ทู มัช แอมบิ๊ชั่น , )
always knew it’d be like this when I was in the kitchen,
( ออลเว นิว itd บี ไล๊ค ดิส เว็น นาย วอส ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น , )
n-ggas in the same spots, me I’m dodging rain drops,
( n จีกัซ ซิน เดอะ เซม สพอท , มี แอม ดอดกิ้ง เรน ดรอพ , )
meaning i’m on vacay, chillin on a big yacht,
( มีนนิ่ง แอม ออน เวกี , ชิลลิน ออน อะ บิ๊ก ย็อท , )
yeah i go ton flip flops, white louie boat shoes,
( เย่ ไอ โก ทัน ฟลิพ ฟล็อพ , ไว๊ท ลูอี โบ๊ท ชู , )
you should grow the f-ck up,
( ยู ชูด โกรว์ เดอะ ฟัค อั๊พ , )
come here let me coach you,
( คัม เฮียร เล็ท มี โค้ช ยู , )
Hold up,
( โฮลด์ อั๊พ , )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

[Verse 3]
( [ เฝิซ 3 ] )
Uh, Big pimpin in the house now,
( อา , บิ๊ก พิมปิน อิน เดอะ เฮ้าส นาว , )
bought the land, tore the muthaf-cking house down,
( บ้อด เดอะ แลนด์ , แทร์ เดอะ มาเตอฟัคกิง เฮ้าส ดาวน์ , )
bought the car, tore the muthaf-cking roof off,
( บ้อด เดอะ คารํ , แทร์ เดอะ มาเตอฟัคกิง รู๊ฟ ออฟฟ , )
ride clean, i don’t ever take the shoes off,
( ไรด์ คลีน , ไอ โด๊นท เอ๊เว่อร์ เท้ค เดอะ ชู ออฟฟ , )
bought the jeep, tore the muthaf-cking doors off,
( บ้อด เดอะ จีพ , แทร์ เดอะ มาเตอฟัคกิง ดอร์ ออฟฟ , )
foot out dat b-tch about to sh-t like a skateboard,
( ฟุ้ท เอ๊าท แด๊ด บีท อะเบ๊าท ทู sh t ไล๊ค เก สเก็ตบอร์ด , )
navigation on tryin to find my next thrill,
( navigation ออน ทายอิน ทู ไฟนด์ มาย เน๊กซท ธริล , )
feelin myself i don’t even need an x pill,
( ฟิลลิน มายเซลฟ์ ไอ โด๊นท อี๊เฝ่น นี๊ด แอน x พิลล์ , )
can’t chill but my neck will,
( แค้น ชิล บั๊ท มาย เน็ค วิล , )
haters really gon be mad off my next deal,
( haters เรียลรี๊ กอน บี แม้ด ออฟฟ มาย เน๊กซท ดีล , )
uh, i dont know hwy they really worry bout my pockets,
( อา , ไอ โด๊นท โนว์ hwy เดย์ เรียลรี๊ ว๊อร์รี่ เบ้าท์ มาย พ๊อคเค่ท , )
meanwhile i had Oprah chillin in the projects,
( meanwhile ไอ แฮด โอปราห์ ชิลลิน อิน เดอะ โพร๊เจ็คท , )
had her out in Bed Stuy chillin on the steps,
( แฮด เฮอ เอ๊าท อิน เบ๊ด สตาย ชิลลิน ออน เดอะ สเท็พ , )
drinking quarter waters gotta be the best,
( ดริ๊งคิง คว๊อร์เท่อร ว๊อเท่อร กอทดา บี เดอะ เบ๊สท์ , )
MJ at summerjam, Obama on the text,
( MJ แอ็ท ซัมเมอร์แจม , โอบามา ออน เดอะ เท๊กซท์ , )
y’all should be afraid of what I’m gonna do next.
( ยอล ชูด บี อะเฟรด ออฟ ว๊อท แอม กอนนา ดู เน๊กซท )
Hold up,
( โฮลด์ อั๊พ , )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On To The Next One คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น