เนื้อเพลง A Century of Fakers คำอ่านไทย Belle and Sebastian

There are people going hungry every day
( แดร์ อาร์ พี๊เพิ่ล โกอิ้ง ฮั๊งกรี้ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
They’ve got nothing on their plates
(เดวฟ ก็อท นัธอิง ออน แดร์ เพล๊ท)
And you’re filling your fat face with every different kind of cake
(แอนด์ ยัวร์ ฟีลลิง ยุร แฟท เฟซ วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ เค้ก)
And if you ever go lardy, or go lame
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ โก lardy , ออ โก เลม)
I will drop you straight away
(ไอ วิล ดรอพ ยู สเทร๊ท อะเวย์)
That’s the price you have to pay
(แด้ท เดอะ ไพร๊ซ์ ยู แฮ็ฝ ทู เพย์)
For every stupid thing you say
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ สทิ๊วผิด ทริง ยู เซย์)

There are people going lonely, and they’ll stay
(แดร์ อาร์ พี๊เพิ่ล โกอิ้ง โลนลิ , แอนด์ เด๊ว สเทย์)
Lonely fay into the year
(โลนลิ เฟ อิ๊นทู เดอะ เยียร์)
Because you’re making blinkers fashionable
(บิคอส ยัวร์ เมคอิง บลีงคเอิส fashionable)
And fashionably you’ll say
(แอนด์ แฟฌอะนับลิ โยว เซย์)
” all is equal in love and war ” and
(” ออล อีส อี๊ควอล อิน ลัฝ แอนด์ วอร์ ” แอนด์)
” i’m sorry, but i’ve got some things to do ”
(” แอม ซ๊อรี่ , บั๊ท แอฝ ก็อท ซัม ทริง ทู ดู “)
And you pretend to read a book you’ll never finish till the day
(แอนด์ ยู พรีเท็นด์ ทู รี๊ด อะ บุ๊ค โยว เน๊เฝ่อร์ ฟิ๊หนิช ทิลล์ เดอะ เดย์)

That the author dedicates it
(แดท ดิ อ๊อเธอร์ เด๊ดดิเขต ซิท)
To a century of fakers
(ทู อะ เซ๊นจูรี่ อ็อฝ เฟกเคอ)
They took your mould and they burned it on the fire in history today
(เด ทุค ยุร โมลด แอนด์ เด เบิร์น ดิท ออน เดอะ ไฟเออะร อิน ฮิสทรี่ ทูเดย์)
Yeah, the author dedicates it
(เย่ , ดิ อ๊อเธอร์ เด๊ดดิเขต ซิท)
To a century of fakers
(ทู อะ เซ๊นจูรี่ อ็อฝ เฟกเคอ)
He was an anarchist, he tried his best but it wasn’t good enough
(ฮี วอส แอน แอนอะคิซท , ฮี ทไร ฮิส เบ๊สท์ บั๊ท ดิธ วอสซึ้น กู๊ด อีน๊าฟ)

Did i say i would see you soon?
(ดิด ดาย เซย์ ไอ เวิด ซี ยู ซูน)
Well i’m sorry, but i just came off my bike
(เวลล แอม ซ๊อรี่ , บั๊ท ไอ จั๊สท เคม ออฟฟ มาย ไบค)
And my face is scarred
(แอนด์ มาย เฟซ อีส สเกลี่)
And chance has barred me seeing you tonight
(แอนด์ แช้นซํ แฮ็ส barred มี ซีอิง ยู ทูไน๊ท)
I was over the other side of the city
(ไอ วอส โอ๊เฝ่อร ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่)
And if the truth be known i’d say
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ทรู๊ธ บี โนน อาย เซย์)
That you look great from there before you shaved your golden hair today
(แดท ยู ลุ๊ค เกรท ฟรอม แดร์ บีฟอร์ ยู เชฝ ยุร โกลเด็น แฮร์ ทูเดย์)

Everybody’s trying to make us
(เอวี่บอดี้ ทไรอิง ทู เม้ค อัซ)
Another century of fakers
(อะน๊าเทร่อร์ เซ๊นจูรี่ อ็อฝ เฟกเคอ)
They took you mould and burned it on the fire of history today
(เด ทุค ยู โมลด แอนด์ เบิร์น ดิท ออน เดอะ ไฟเออะร อ็อฝ ฮิสทรี่ ทูเดย์)
Everybody’s trying to make us
(เอวี่บอดี้ ทไรอิง ทู เม้ค อัซ)
Another cool decade of fakers
(อะน๊าเทร่อร์ คูล เด๊คเขด อ็อฝ เฟกเคอ)
Another century of fakers
(อะน๊าเทร่อร์ เซ๊นจูรี่ อ็อฝ เฟกเคอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Century of Fakers คำอ่านไทย Belle and Sebastian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น