เนื้อเพลง Storaged คำอ่านไทย System of A Down

THE SPINE, A LINE, THE FETUS IS MINE,
( เดอะ ซไพน , อะ ไลน์ , เดอะ ฟีทัซ ซิส ไมน์ ,)
DON’T FORGET ME
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)

DON’T FORGET ME
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)

DON’T FORGET ME
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มี)

DON’T FORGET REVOLT,
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ริโฝลท ,)

REVOLT,
(ริโฝลท ,)

REVOLUTION, COUNTER REVOLUTION
(เร๊ฝโฝลูชั่น , เค๊าเท่อร์ เร๊ฝโฝลูชั่น)

COUNTER COUNTER REVOLUTION
(เค๊าเท่อร์ เค๊าเท่อร์ เร๊ฝโฝลูชั่น)

THE MIND,
(เดอะ ไมนด์ ,)

MIND THE MIND THAT FEEDS THE BLIND,
(ไมนด์ เดอะ ไมนด์ แดท ฟีด เดอะ ไบลนฺดฺ ,)

AND HELPS YOU FIND,
(แอนด์ เฮ้ลพ ยู ไฟนด์ ,)

AND MAKES YOU BIND,
(แอนด์ เม้ค ยู ไบนด ,)

THE GAME,
(เดอะ เกม ,)

IS ON,
(อีส ออน ,)

THE GAME IS ON, THE GAME IS ON,
(เดอะ เกม อีส ออน , เดอะ เกม อีส ออน ,)

THE GAME IS ON, THE GAME IS ON,
(เดอะ เกม อีส ออน , เดอะ เกม อีส ออน ,)

THE SPINE, A LINE THE FETUS IS MINE [X 4]
(เดอะ ซไพน , อะ ไลน์ เดอะ ฟีทัซ ซิส ไมน์ [ เอ๊กซฺ 4 ])

A LIFE, DENIED,
(อะ ไล๊ฟ , ดีนาย ,)

COMATOSIS, COMATOSIS, COMATOSIS,
(COMATOSIS , COMATOSIS , COMATOSIS ,)

COMMENT ON MY WORD, DEFINE,
(คอมเม๊นท ออน มาย เวิร์ด , ดีไฟน์ ,)

MY WORDS DEFINE, MY WORDS DEFINE,
(มาย เวิร์ด ดีไฟน์ , มาย เวิร์ด ดีไฟน์ ,)

MY WORDS DEFINE, MY WORDS DEFINE
(มาย เวิร์ด ดีไฟน์ , มาย เวิร์ด ดีไฟน์)

THE LINE, THE LINE,
(เดอะ ไลน์ , เดอะ ไลน์ ,)

REVOLUTION, COUNTER REVOLUTION,
(เร๊ฝโฝลูชั่น , เค๊าเท่อร์ เร๊ฝโฝลูชั่น ,)

COUNTER COUNTER REVOLUTION,
(เค๊าเท่อร์ เค๊าเท่อร์ เร๊ฝโฝลูชั่น ,)

SOLUTION,
(โซลู๊ชั่น ,)

DISSILLUSIONED BY POLLUTION,
(DISSILLUSIONED บาย พอลลู๊ชั่น ,)

RESOLUTION STARTING WITH THE
(เรโสะลยูฌัน ซทาททิง วิธ เดอะ)

SPINE, A LINE THE FETUS IS MINE,
(ซไพน , อะ ไลน์ เดอะ ฟีทัซ ซิส ไมน์ ,)

THE SPINE, A LINE THE FETUS IS MINE[X 6].
(เดอะ ซไพน , อะ ไลน์ เดอะ ฟีทัซ ซิส ไมน์ [ เอ๊กซฺ 6 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Storaged คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น