เนื้อเพลง Poker Face (Llg Vs. Glg Radio Mix) คำอ่านไทย Lady Gaga

Mum mum mum mah
( มัม มัม มัม mah)
Mum mum mum mah
(มัม มัม มัม mah)

I wanna hold em’ like they do in Texas Plays
(ไอ วอนนา โฮลด์ เอ็ม ไล๊ค เด ดู อิน เทกซัส เพลย์)
Fold em’ let em’ hit me raise it baby stay with me [I love it]
(โฟลด เอ็ม เล็ท เอ็ม ฮิท มี เร้ส อิท เบ๊บี้ สเทย์ วิธ มี [ ไอ ลัฝ อิท ])
Luck and intuition play the cards with Spades to start
(ลัค แอนด์ อินทิวอีฌอัน เพลย์ เดอะ ค้าร์ด วิธ ซเพด ทู สท๊าร์ท)
And after he’s been hooked I’ll play the one that’s on his heart
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร อีส บีน ฮุ๊ค อิลล เพลย์ ดิ วัน แด้ท ออน ฮิส ฮาร์ท)

Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ้ , โอ้ โอ อี โอ้ โอ โอ)
I’ll get him hot, show him what I’ve got
(อิลล เก็ท ฮิม ฮอท , โชว์ ฮิม ว๊อท แอฝ ก็อท)
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ้ , โอ้ โอ อี โอ้ โอ โอ ,)
I’ll get him hot, show him what I’ve got
(อิลล เก็ท ฮิม ฮอท , โชว์ ฮิม ว๊อท แอฝ ก็อท)

Can’t read my,
(แค็นท รี๊ด มาย ,)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])

I wanna roll with him a hard pair we will be
(ไอ วอนนา โรลล วิธ ฮิม มา ฮาร์ด แพ วี วิล บี)
A little gambling is fun when you’re with me I love it]
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แกมบริง อีส ฟัน เว็น ยัวร์ วิธ มี ไอ ลัฝ อิท ])
Russian Roulette is not the same without a gun
(รัฌแอ็น รูเลท อีส น็อท เดอะ เซม วิธเอ๊าท ดา กัน)
And baby when it’s love if its not rough it isn’t fun, fun
(แอนด์ เบ๊บี้ เว็น อิทซ ลัฝ อิ๊ฟ อิทซ น็อท รั๊ฟ อิท อีสซึ่น ฟัน , ฟัน)

Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ้ , โอ้ โอ อี โอ้ โอ โอ)
I’ll get him hot, show him what I’ve got
(อิลล เก็ท ฮิม ฮอท , โชว์ ฮิม ว๊อท แอฝ ก็อท)
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ้ , โอ้ โอ อี โอ้ โอ โอ ,)
I’ll get him hot, show him what I’ve got
(อิลล เก็ท ฮิม ฮอท , โชว์ ฮิม ว๊อท แอฝ ก็อท)

Can’t read my,
(แค็นท รี๊ด มาย ,)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])

I won’t tell you that I love you
(ไอ ว็อนท เทลล ยู แดท ไอ ลัฝ ยู)
Kiss or hug you
(คิซ ออ ฮัก ยู)
Cause I’m bluffin’ with my muffin
(ค๊อส แอม bluffin วิธ มาย มัฟฟิน)
I’m not lying I’m just stunnin’ with my love-glue-gunning
(แอม น็อท ลายยิง แอม จั๊สท stunnin วิธ มาย ลัฝ กลู กันนิง)
Just like a chick in the casino
(จั๊สท ไล๊ค เก ชิค อิน เดอะ คะซิโน)
Take your bank before I pay you out
(เท้ค ยุร แบ๊งค บีฟอร์ ไอ เพย์ ยู เอ๊าท)
I promise this, promise this
(ไอ พรอมอิซ ดิส , พรอมอิซ ดิส)
Check this hand cause I’m marvelous
(เช็ค ดิส แฮนด์ ค๊อส แอม มาเฝะลัซ)

Can’t read my,
(แค็นท รี๊ด มาย ,)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])

Can’t read my,
(แค็นท รี๊ด มาย ,)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])

Can’t read my,
(แค็นท รี๊ด มาย ,)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
Can’t read my
(แค็นท รี๊ด มาย)
No he can’t read my poker face
(โน ฮี แค็นท รี๊ด มาย โพคเออะ เฟซ)
[she?s got to love nobody]
([ ชี เอส ก็อท ทู ลัฝ โนบอดี้ ])

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(พี พี พี โพคเออะ เฟซ , พี พี โพคเออะ เฟซ)
[Mum mum mum mah]
([ มัม มัม มัม mah ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poker Face (Llg Vs. Glg Radio Mix) คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น