เนื้อเพลง Pendulous Threads คำอ่านไทย Incubus

Mend this careless thread
( เม็นด์ ดิส แคเล็ซ เทร๊ด)
It’s gone askew
(อิทซ กอน อัซคยู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])
Or pull and see how much we can undo
(ออ พูลล แอนด์ ซี ฮาว มัช วี แคน อันดู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])
On a burning Bridge, your options are minimal at best
(ออน อะ เบรินนิง บริดจ , ยุร อ๊อพชั่น แซร์ มินิมอล แอ็ท เบ๊สท์)
Depending on where you’re standing
(ดีแพนดิ้ง ออน แวร์ ยัวร์ ซแทนดิง)
And how much breath is in your chest
(แอนด์ ฮาว มัช บรี๊ทฺรฺ อีส ซิน ยุร เชสทํ)
If it came down to it
(อิ๊ฟ อิท เคม เดาน ทู อิท)
Would you high-tail home and hide?
(เวิด ยู ไฮฮ เทล โฮม แอนด์ ไฮด์)
Or dance on fire and enjoy the ride?
(ออ แด๊นซ์ ออน ไฟเออะร แอนด์ เอ็นจอย เดอะ ไรด์)
Mend this careless thread, it’s gone askew
(เม็นด์ ดิส แคเล็ซ เทร๊ด , อิทซ กอน อัซคยู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])
Or pull and see how much we can undo
(ออ พูลล แอนด์ ซี ฮาว มัช วี แคน อันดู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])
At the heart of it all
(แอ็ท เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อิท ดอร์)
That innermost, your fiery core
(แดท อีนเนอะโมซท , ยุร ไฟริ คอร์)
There’s an amassing armor and it’s building you into a bore
(แดร์ แอน amassings อาเมอะ แอนด์ อิทซ บีลดิง ยู อิ๊นทู อะ บอรฺ)
Life’s a match in a gas tank
(ไล๊ฟ ซา แหมทช์ อิน อะ แก๊ซ แท๊งค)
Don’t ever mourn the ebbing tide
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ โมน ดิ ebbings ไทด์)
Just dance on fire and enjoy the ride
(จั๊สท แด๊นซ์ ออน ไฟเออะร แอนด์ เอ็นจอย เดอะ ไรด์)
Hey!
(เฮ !)
Mend this careless thread, it’s gone askew
(เม็นด์ ดิส แคเล็ซ เทร๊ด , อิทซ กอน อัซคยู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])
Or pull and see how much we can undo
(ออ พูลล แอนด์ ซี ฮาว มัช วี แคน อันดู)
[Thread on my sweater is pendulous, step back and pull it
([ เทร๊ด ออน มาย ซเวทเออะ อีส pendulous , สเท็พ แบ็ค แอนด์ พูลล อิท)
Watch it unravel faster than a speeding bullet]
(ว๊อทช อิท อันแรฝเอ็ล ฟาสเทอะ แฑ็น อะ สปีดดิง บัลเล่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pendulous Threads คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น