เนื้อเพลง Big Deal คำอ่านไทย LeAnn Rimes

Well He Used To Be Mine
( เวลล ฮี ยู๊ส ทู บี ไมน์)
Not ’til Very Long Ago
(น็อท ทิล เฝ๊รี่ ลอง อะโก)
I Was Crazy To Ever Let Him Get Away
(ไอ วอส คเรสิ ทู เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม เก็ท อะเวย์)
But Girl You Should Know Better
(บั๊ท เกิร์ล ยู เชิด โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Then To Go Braggin’ In My Face
(เด็น ทู โก แบรกกิน อิน มาย เฟซ)
So Forgive Me For What I’m ’bout To Say
(โซ ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ ว๊อท แอม เบาท ทู เซย์)

Big Deal
(บิ๊ก ดีล)
So What Who Cares
(โซ ว๊อท ฮู แคร์)
Ya Just Got Lucky That’s All It Was
(ยา จั๊สท ก็อท ลัคคิ แด้ท ซอร์ อิท วอส)
Shut Up
(ชั๊ท อั๊พ)
Don’t Wanta Hear Another Word About
(ด้อนท์ Wanta เฮียร อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด อะเบ๊าท)
Candelight And Long Stem Roses
(Candelight แอนด์ ลอง สเท็ม โรส)
And How You’re Fallin’ Head Over Heels
(แอนด์ ฮาว ยัวร์ แฟลลิน เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล)
In Love So What
(อิน ลัฝ โซ ว๊อท)
Big Deal
(บิ๊ก ดีล)

He’s Perfect I Heard Ya
(อีส เพ๊อร์เฟ็คท ไอ เฮิด ยา)
The First Ten Times That Ya Told Me
(เดอะ เฟิร์สท เท็น ไทม์ แดท ยา โทลด มี)
Yeah Yeah It’s Amazin’ His Lovin’
(เย่ เย่ อิทซ อเมซิน ฮิส ลัฝวิน)
I Can’t Believe I Let Him Go’o’o
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ไอ เล็ท ฮิม Gooo)
I Regret It There I Said It
(ไอ รีเกร๊ท ดิธ แดร์ ไอ เซ็ด ดิท)
Ya Call Yourself A Friend
(ยา คอลลํ ยุรเซลฟ อะ เฟรน)
But Ya Just Keep Rubbin’ It In
(บั๊ท ยา จั๊สท คี๊พ รับบิน หนิด อิน)

Big Deal
(บิ๊ก ดีล)
So What Who Cares
(โซ ว๊อท ฮู แคร์)
Ya Just Got Lucky That’s All It Was
(ยา จั๊สท ก็อท ลัคคิ แด้ท ซอร์ อิท วอส)
I Swear If I Hear Another Word About
(ไอ สแวร์ อิ๊ฟ ฟาย เฮียร อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด อะเบ๊าท)
Candelight Or Long Stem Roses
(Candelight ออ ลอง สเท็ม โรส)
And How You’re Fallin’ Head Over Heels
(แอนด์ ฮาว ยัวร์ แฟลลิน เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล)
In Love So What
(อิน ลัฝ โซ ว๊อท)
Big Deal
(บิ๊ก ดีล)

Congratulations I’m Just So Happy For You
(ค็อนกแรชิวเลฌัน แอม จั๊สท โซ แฮ๊พพี่ ฟอร์ ยู)
I Can’t Contain The Way I Feel
(ไอ แค็นท คอนเทน เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)

Big Deal Big Deal
(บิ๊ก ดีล บิ๊ก ดีล)
So What Who Cares
(โซ ว๊อท ฮู แคร์)
Ya Just Got Lucky That’s All It Was
(ยา จั๊สท ก็อท ลัคคิ แด้ท ซอร์ อิท วอส)
Shut Up
(ชั๊ท อั๊พ)
Don’t Wanta Hear Another Word About
(ด้อนท์ Wanta เฮียร อะน๊าเทร่อร์ เวิร์ด อะเบ๊าท)
Candelight And Long Stem Roses
(Candelight แอนด์ ลอง สเท็ม โรส)
And How You’re Fallin’ Head Over Heels
(แอนด์ ฮาว ยัวร์ แฟลลิน เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล)
In Love So What
(อิน ลัฝ โซ ว๊อท)
Big Deal
(บิ๊ก ดีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Deal คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น