เนื้อเพลง Ideal Woman คำอ่านไทย William Shatner

I want you to be you
( ไอ ว้อนท ยู ทู บี ยู)
Don’t change
(ด้อนท์ เช้งจํ)
Cause you think I might like you to be different
(ค๊อส ยู ทริ๊งค ไอ ไมท ไล๊ค ยู ทู บี ดีฟเฟอะเร็นท)
I fell in love with you
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ ยู)

I don’t want you blond
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู บลอนด์)
I don’t want you not to swear, not to swep
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู น็อท ทู สแวร์ , น็อท ทู swep)
It’s you I fell in love with
(อิทซ ยู ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ)
Your turn of phrase, your sensitivity, your irrational moves
(ยุร เทิร์น อ็อฝ เฟรส , ยุร เซนซิทีฝอิทิ , ยุร อิแรฌอะแน็ล มู๊ฝ)
Well maybe that could go
(เวลล เมบี แดท เคิด โก)
But everything else, I want you to be you
(บั๊ท เอ๊วี่ติง เอ๊ลส , ไอ ว้อนท ยู ทู บี ยู)

I want you to dance whenever you feel it
(ไอ ว้อนท ยู ทู แด๊นซ์ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล อิท)
Up by the bandstand
(อั๊พ บาย เดอะ แบนสแตนทฺ)
In the parking lot
(อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
Up on the table
(อั๊พ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Well, maybe the table can go
(เวลล , เมบี เดอะ เท๊เบิ้ล แคน โก)
But I want you to be you
(บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ทู บี ยู)
I love what you wear cause you’re wearing it
(ไอ ลัฝ ว๊อท ยู แวร์ ค๊อส ยัวร์ เวียริง อิท)
That shawl
(แดท ฌอล)
That clinging dress
(แดท คลิงงิง เดรส)
The svelte black jacket
(เดอะ ซเฝ็ลท แบล๊ค แจ๊คเก๊ต)
Those leopard capris
(โฑส เลพเอิด คับพี)
Well, maybe not the capris
(เวลล , เมบี น็อท เดอะ คับพี)
But I want you to be you
(บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ทู บี ยู)

I love what you eat
(ไอ ลัฝ ว๊อท ยู อี๊ท)
You want yogurt? you got yogurt!
(ยู ว้อนท yogurt ยู ก็อท yogurt !)
Papaya? it’s yours!
(พาพายา อิทซ ยุร !)
Chewing gum? chew away!
(Chewings กัม ชิว อะเวย์ !)
I just want you to be you…
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู บี ยู)

Spit out the gum, it doesn’t work…
(ซพิท เอ๊าท เดอะ กัม , อิท ดัสอินท เวิ๊ร์ค)

When you sleep, you’re the most beautiful
(เว็น ยู สลี๊พ , ยัวร์ เดอะ โมซท บยูทิฟุล)
In the moonlight, your soft skin glows
(อิน เดอะ มูนไลท์ , ยุร ซ๊อฟท สกิน กโล)
Your hair scroll on the pillow a vision
(ยุร แฮร์ ซคโรล ออน เดอะ พิ๊ลโล่ว อะ ฝิ๊ชั่น)
The murmuring breath, the slight snore
(เดอะ murmurings บรี๊ทฺรฺ , เดอะ ซไลท ซโน)
The slight snore…
(เดอะ ซไลท ซโน)
I want you to be you
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ideal Woman คำอ่านไทย William Shatner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น