เนื้อเพลง Subterranean Homesick Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Johnny’s in the basement
(จอนนิ ซิน เดอะ เบซเม็นท)
Mixing up the medicine
(มิคซทิง อั๊พ เดอะ เม๊ดดิซิน)
I’m on the pavement
(แอม ออน เดอะ เพฝเมนท)
Thinking about the government
(ติ้งกิง อะเบ๊าท เดอะ กัฝเอินเม็นท)
The man in the trench coat
(เดอะ แมน อิน เดอะ ทเร็นช โค๊ท)
Badge out, laid off
(แบ็จ เอ๊าท , เลด ออฟฟ)
Says he’s got a bad cough
(เซย์ อีส ก็อท ดา แบ้ด คอฟ)
Wants to get it paid off
(ว้อนท ทู เก็ท ดิธ เพลด ออฟฟ)
Look out kid
(ลุ๊ค เอ๊าท คิด)
It’s somethin’ you did
(อิทซ ซัมติน ยู ดิด)
God knows when
(ก๊อด โนว์ เว็น)
But you’re doin’ it again
(บั๊ท ยัวร์ โดย หนิด อะเกน)
You better duck down the alley way
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ดั๊ค เดาน ดิ แอลลิ เวย์)
Lookin’ for a new friend
(ลุคกิน ฟอร์ รา นิว เฟรน)
The man in the coon-skin cap
(เดอะ แมน อิน เดอะ คูน สกิน แค๊พ)
In the big pen
(อิน เดอะ บิ๊ก เพ็น)
Wants eleven dollar bills
(ว้อนท อิเลฝเอ็น ดอลเลอะ บิลล์)
You only got ten
(ยู โอ๊นลี่ ก็อท เท็น)

Maggie comes fleet foot
(แมกกี คัม ฟลีท ฟุ้ท)
Face full of black soot
(เฟซ ฟูล อ็อฝ แบล๊ค ซุท)
Talkin’ that the heat put
(ทอคกิ่น แดท เดอะ ฮีท พุท)
Plants in the bed but
(แพล๊นท ซิน เดอะ เบ๊ด บั๊ท)
The phone’s tapped anyway
(เดอะ โฟน tapped เอนอิเว)
Maggie says that many say
(แมกกี เซย์ แดท เมนอิ เซย์)
They must bust in early May
(เด มัสท์ บัซท อิน เอ๊อรํลี่ เมย์)
Orders from the D. A.
(อ๊อร์เด้อร์ ฟรอม เดอะ ดี อะ)
Look out kid
(ลุ๊ค เอ๊าท คิด)
Don’t matter what you did
(ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดิด)
Walk on your tip toes
(ว๊อล์ค ออน ยุร ทิพ โท)
Don’t try ” No Doz ”
(ด้อนท์ ธราย ” โน ดอซ “)
Better stay away from those
(เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม โฑส)
That carry around a fire hose
(แดท แค๊รรี่ อะราวนฺดฺ อะ ไฟเออะร โฮส)
Keep a clean nose
(คี๊พ อะ คลีน โน้ส)
Watch the plain clothes
(ว๊อทช เดอะ เพลน คโลฑ)
You don’t need a weather man
(ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ เว๊เธ่อร แมน)
To know which way the wind blows
(ทู โนว์ วิช เวย์ เดอะ วินด โบลว์)

Get sick, get well
(เก็ท ซิ๊ค , เก็ท เวลล)
Hang around a ink well
(แฮง อะราวนฺดฺ อะ อิ๊งค เวลล)
Ring bell, hard to tell
(ริง เบลล์ , ฮาร์ด ทู เทลล)
If anything is goin’ to sell
(อิ๊ฟ เอนอิธิง อีส โกอิน ทู เซลล์)
Try hard, get barred
(ธราย ฮาร์ด , เก็ท barred)
Get back, write braille
(เก็ท แบ็ค , ไร๊ท บเรล)
Get jailed, jump bail
(เก็ท เจล , จั๊มพ เบล)
Join the army, if you fail
(จอย ดิ อามิ , อิ๊ฟ ยู เฟล)
Look out kid
(ลุ๊ค เอ๊าท คิด)
You’re gonna get hit
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ฮิท)
But users, cheaters
(บั๊ท ยูสเออะ , ชีทเดอ)
Six-time losers
(ซิกซ์ ไทม์ ลูสเออะ)
Hang around the theaters
(แฮง อะราวนฺดฺ เดอะ เธี๊ยเท่อร์)
Girl by the whirlpool
(เกิร์ล บาย เดอะ เวอเริวพู)
Lookin’ for a new fool
(ลุคกิน ฟอร์ รา นิว ฟูล)
Don’t follow leaders
(ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว ลีดเออะ)
Watch the parkin’ meters
(ว๊อทช เดอะ พาคกิน มิ๊เท่อร์)

Ah get born, keep warm
(อา เก็ท บอน , คี๊พ วอร์ม)
Short pants, romance, learn to dance
(ช๊อร์ท แพ็นท , โรแม๊นซ์ , เลิร์น ทู แด๊นซ์)
Get dressed, get blessed
(เก็ท เดรส , เก็ท เบล๊ส)
Try to be a success
(ธราย ทู บี อะ ซัคเซสส)
Please her, please him, buy gifts
(พลีซ เฮอ , พลีซ ฮิม , บาย กิฟท)
Don’t steal, don’t lift
(ด้อนท์ สทีล , ด้อนท์ ลิฟท)
Twenty years of schoolin’
(ทเว้นที่ เยียร์ อ็อฝ schoolin)
And they put you on the day shift
(แอนด์ เด พุท ยู ออน เดอะ เดย์ ชิฟท์)
Look out kid
(ลุ๊ค เอ๊าท คิด)
They keep it all hid
(เด คี๊พ อิท ดอร์ ฮิด)
Better jump down a manhole
(เบ๊ทเท่อร์ จั๊มพ เดาน อะ manhole)
Light yourself a candle
(ไล๊ท ยุรเซลฟ อะ แค๊นเดิ้ล)
Don’t wear sandals
(ด้อนท์ แวร์ แซนแด็ล)
Try to avoid the scandals
(ธราย ทู อะฝอยด เดอะ สแค๊นด่อล)
Don’t wanna be a bum
(ด้อนท์ วอนนา บี อะ บัม)
You better chew gum
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ชิว กัม)
The pump don’t work
(เดอะ พั๊มพ ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
‘Cause the vandals took the handles
(ค๊อส เดอะ แฝนเดล ทุค เดอะ แฮ๊นเดิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Subterranean Homesick Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น