เนื้อเพลง Earth (Staffell) คำอ่านไทย Queen

I might be at a table
( ไอ ไมท บี แอ็ท ดา เท๊เบิ้ล)
And suddenly I’ll catch
(แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ อิลล แค็ทช)
A fleeting vision of her crystal seas
(อะ ฟรีทอิง ฝิ๊ชั่น อ็อฝ เฮอ ครีซแท็ล ซี)
Or I might be standing in a crowded dockyard faraway
(ออ ไอ ไมท บี ซแทนดิง อิน อะ คราวดํ dockyard faraway)
Beneath the sun I’ve never seen
(บีนี๊ทร เดอะ ซัน แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน)
‘Cos I have seen many worlds
(คอซ ซาย แฮ็ฝ ซีน เมนอิ เวิลด)
For what it’s worth
(ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
But I’ll never see again
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ซี อะเกน)
The planet earth
(เดอะ แพล๊เหน็ท เอิร์ทร)
My earth
(มาย เอิร์ทร)
I might be chasing waves of light
(ไอ ไมท บี เชซิง เว๊ฝ อ็อฝ ไล๊ท)
Out towards the grim
(เอ๊าท ทูวอด เดอะ กริม)
Where stars are sparse
(แวร์ สทาร์ แซร์ ซพาซ)
And the cold of space seeps in
(แอนด์ เดอะ โคลด์ อ็อฝ สเพ๊ซ ซีพ ซิน)
But I might be in a barroom
(บั๊ท ไอ ไมท บี อิน อะ barroom)
Drinking menthylated gin
(ดริงคิง menthylated จิน)
And thinking of places I have been
(แอนด์ ติ้งกิง อ็อฝ เพลส ซาย แฮ็ฝ บีน)

Yes I have seen many worlds
(เย็ซ ซาย แฮ็ฝ ซีน เมนอิ เวิลด)
For what it’s worth
(ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ)
But I’ll never see again the planet earth
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ซี อะเกน เดอะ แพล๊เหน็ท เอิร์ทร)
My earth
(มาย เอิร์ทร)

Cast adrift amongst the stars
(แค๊สทํ อะดริ๊ฟท อะมังซท เดอะ สทาร์)
I float from sun to sun
(ไอ โฟล้ท ฟรอม ซัน ทู ซัน)
Dreaming of the world that gave me birth
(ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ เวิลด แดท เกฝ มี เบริ๊ท)
All the places I have been
(ออล เดอะ เพลส ซาย แฮ็ฝ บีน)
Remind me there is none to match the green living hills of earth.
(รีไมนด์ มี แดร์ อีส นัน ทู แหมทช์ เดอะ กรีน ลีฝอิง ฮิลล์ อ็อฝ เอิร์ทร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earth (Staffell) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น