เนื้อเพลง In My Car (I’ll Be The Driver) คำอ่านไทย Shania Twain

You can choose the channel
( ยู แคน ชู๊ส เดอะ แช๊นเนล)
when we’re watchin’ the T.V.
(เว็น เวีย วันชิน เดอะ ที วี)
Oh, babe–it’s okay
(โอ , เบ้บ อิทซ โอเค)
And you can pick the flavor
(แอนด์ ยู แคน พิค เดอะ ฟเลเฝอะ)
when we’re orderin’ ice cream
(เว็น เวีย orderin ไอ๊ซ์ ครีม)
I don’t mind–yeah, that’s fine
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ เย่ , แด้ท ไฟน)
I’d do–hoo–hoo–
(อาย ดู ฮู ฮู)
anything for you–hoo–hoo
(เอนอิธิง ฟอร์ ยู ฮู ฮู)

Ah, it’s all right if you sleep with
(อา , อิทซ ซอร์ ไร๊ท อิ๊ฟ ยู สลี๊พ วิธ)
your socks on–oh, babe! It’s okay!
(ยุร ซ๊อค ออน โอ , เบ้บ ! อิทซ โอเค !)
And you can hurt my head with
(แอนด์ ยู แคน เฮิร์ท มาย เฮด วิธ)
your favorite rock song
(ยุร เฟเฝอะริท ร๊อค ซ็อง)
I don’t mind–yeah, that’s fine
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ เย่ , แด้ท ไฟน)

For you–hoo–hoo–there’s
(ฟอร์ ยู ฮู ฮู แดร์)
nothin’ that I wouldn’t do–hoo–hoo
(นอทติน แดท ไอ วูดดึ่น ดู ฮู ฮู)
You can put a hole in my shoe
(ยู แคน พุท ดา โฮล อิน มาย ชู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
But in my car–I’ll be the driver
(บั๊ท อิน มาย คารํ อิลล บี เดอะ ดไรฝเออะ)
In my car–I’m in control
(อิน มาย คารํ แอม อิน คอนโทรล)
In my car–I come alive and
(อิน มาย คารํ ไอ คัม อะไล๊ฝ แอนด์)
In my car–I am the driver–
(อิน มาย คารํ ไอ แอ็ม เดอะ ดไรฝเออะ)
watch me now!
(ว๊อทช มี นาว !)

You can blame me when you run outta
(ยู แคน เบลม มี เว็น ยู รัน เอ๊าตา)
razors–oh, babe–it’s okay!
(เร๊เซ่อร์ โอ , เบ้บ อิทซ โอเค !)
And I will run around when
(แอนด์ ดาย วิล รัน อะราวนฺดฺ เว็น)
you ask me for favors–
(ยู อาสคฺ มี ฟอร์ เฟเฝอะ)
I don’t mind–that’s fine
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ แด้ท ไฟน)

For you–hoo–hoo–There’s nothin’
(ฟอร์ ยู ฮู ฮู แดร์ นอทติน)
that I wouldn’t do–hoo–hoo
(แดท ไอ วูดดึ่น ดู ฮู ฮู)
You can put a hole in my shoe
(ยู แคน พุท ดา โฮล อิน มาย ชู)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Instrumental Solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล โซ๊โล่ ])

I don’t mind if you think you’re
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยัวร์)
the strong one, yeah
(เดอะ สทรอง วัน , เย่)
Oh, babe! It’s okay!
(โอ , เบ้บ ! อิทซ โอเค !)
And you can have your way, honey,
(แอนด์ ยู แคน แฮ็ฝ ยุร เวย์ , ฮั๊นนี่ ,)
even when you’re wrong
(อี๊เฝ่น เว็น ยัวร์ รอง)
I don’t mind! Yeah, that’s fine!
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ! เย่ , แด้ท ไฟน !)

For you–hoo–hoo–There’s nothin’
(ฟอร์ ยู ฮู ฮู แดร์ นอทติน)
that I wouldn’t do–hoo–hoo
(แดท ไอ วูดดึ่น ดู ฮู ฮู)
You can put a hole in my shoe
(ยู แคน พุท ดา โฮล อิน มาย ชู)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Not you–hoo–hoo, not you–hoo–
(น็อท ยู ฮู ฮู , น็อท ยู ฮู)
hoo, not you–hoo–hoo
(ฮู , น็อท ยู ฮู ฮู)
Yeah, in my car I’ll be the driver
(เย่ , อิน มาย คารํ อิลล บี เดอะ ดไรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Car (I’ll Be The Driver) คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น