เนื้อเพลง I’m Gonna Getcha Good! คำอ่านไทย Shania Twain

Let’s go!
( เล็ท โก ! )

Don’t wantcha for the weekend, don’t wantcha for a night
( โด๊นท ว้อนจา ฟอร์ เดอะ วี๊คเกน , โด๊นท ว้อนจา ฟอร์ รา ไน๊ท )
I’m only interested if I can have you for life, yeah
( แอม โอ๊นลี่ อิ๊นเทรสท อิ๊ฟ ฟาย แคน แฮพ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ , เย่ )
Uh, I know I sound serious and baby I am
( อา , ไอ โนว์ ไอ ซาวน์ด ซี๊เรี๊ยส แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แอม )
You’re a fine piece of real estate, and I’m gonna get me some land
( ยัวร์ อะ ไฟน พี๊ซ ออฟ เรียล เอสเทท , แอนด์ แอม กอนนา เก็ท มี ซัม แลนด์ )

Oh, yeah
( โอ้ , เย่ )
So, don’t try to run honey, love can be fun
( โซ , โด๊นท ธราย ทู รัน ฮั๊นนี่ , เลิฟ แคน บี ฟัน )
There’s no need to be alone when you find that someone
( แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
[I’m gonna getcha]
( [ แอม กอนนา เกดชา ] )
I’m gonna getcha while I gotcha in sight
( แอม กอนนา เกดชา ไวล์ ไอ กอดชา อิน ไซ๊ท )
[I’m gonna getcha]
( [ แอม กอนนา เกดชา ] )
I’m gonna getcha if it takes all night
( แอม กอนนา เกดชา อิ๊ฟ อิท เท้ค ซอร์ ไน๊ท )
[Yeah, you can betcha]
( [ เย่ , ยู แคน เบ๊ดจา ] )
You can betcha by the time I say “go,” you’ll never say “no”
( ยู แคน เบ๊ดจา บาย เดอะ ไทม์ ไอ เซย์ “go , “ โยว เน๊เว่อร์ เซย์ “no“ )
[I’m gonna getcha]
( [ แอม กอนนา เกดชา ] )
I’m gonna getcha, it’s a matter of fact
( แอม กอนนา เกดชา , อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท )
[I’m gonna getcha]
( [ แอม กอนนา เกดชา ] )
I’m gonna getcha, don’tcha worry ’bout that
( แอม กอนนา เกดชา , โดนชา ว๊อร์รี่ เบ้าท์ แดท )
[Yeah, you can betcha]
( [ เย่ , ยู แคน เบ๊ดจา ] )
You can bet your bottom dollar, in time you’re gonna be mine
( ยู แคน เบ๊ท ยัวร์ บ๊อทท่อม ดอลเลอะ , อิน ไทม์ ยัวร์ กอนนา บี ไมน์ )
Just like I should – I’ll getcha good
( เจิ๊สท ไล๊ค กาย ชูด แอล เกดชา กู๊ด )
[adsense]
Yeah, uh, uh
( เย่ , อา , อา )
I’ve already planned it – here’s how it’s gonna be
( แอบ ออลเร๊ดี้ แปลน ดิท เฮียร ฮาว อิทซ กอนนา บี )
I’m gonna love you and – you’re gonna fall in love with me
( แอม กอนนา เลิฟ ยู แอนด์ ยัวร์ กอนนา ฟอลล์ อิน เลิฟ วิธ มี )
Yeah, yeah
( เย่ , เย่ )

Oh, yeah
( โอ้ , เย่ )
So, don’t try to run honey, love can be fun
( โซ , โด๊นท ธราย ทู รัน ฮั๊นนี่ , เลิฟ แคน บี ฟัน )
There’s no need to be alone when you find that someone
( แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน )

[Repeat Chorus]
( [ รีพี๊ท ค๊อรัส ] )

Yeah, I’m gonna getcha baby I’m gonna knock on wood
( เย่ , แอม กอนนา เกดชา เบ๊บี้ แอม กอนนา น๊อค ออน วู๊ด )
I’m gonna getcha somehow honey yeah, I’m gonna make it good
( แอม กอนนา เกดชา ซัมฮาว ฮั๊นนี่ เย่ , แอม กอนนา เม้ค อิท กู๊ด )
Yeah, yeah, yeah, yeah
( เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )

Oh, yeah
( โอ้ , เย่ )
So, don’t try to run honey, love can be fun
( โซ , โด๊นท ธราย ทู รัน ฮั๊นนี่ , เลิฟ แคน บี ฟัน )
There’s no need to be alone when you find that someone
( แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน )

[Repeat Chorus]
( [ รีพี๊ท ค๊อรัส ] )

Oh, I’m gonna getcha, I’m gonna getcha real good
( โอ้ , แอม กอนนา เกดชา , แอม กอนนา เกดชา เรียล กู๊ด )
Yeah, you can betcha, oh, I’m gonna getcha
( เย่ , ยู แคน เบ๊ดจา , โอ้ , แอม กอนนา เกดชา )
[I’m gonna getcha] just like I should, I’ll getcha good
( [ แอม กอนนา เกดชา ] เจิ๊สท ไล๊ค กาย ชูด , แอล เกดชา กู๊ด )
Oh, I’m gonna getcha good!
( โอ้ , แอม กอนนา เกดชา กู๊ด ! )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gonna Getcha Good! คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น