เนื้อเพลง Undercover Freak คำอ่านไทย OPM

Some Like It Hot
( ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some Like It Cold
(ซัม ไล๊ค อิท โคลด์)
Girl I Always Knew You Were Down To Get Bold
(เกิร์ล ไอ ออลเว นยู ยู เวอ เดาน ทู เก็ท โบลดฺ)
But You Say You Will Never Do That
(บั๊ท ยู เซย์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ดู แดท)
I Know That You Like It Like That Now
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท นาว)
And You Know That I Like It Like That
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท)
So Tell Me That You Want It Like That Girl
(โซ เทลล มี แดท ยู ว้อนท ดิธ ไล๊ค แดท เกิร์ล)

Thought You Were A Square
(ธอท ยู เวอ อะ สแควร์)
Couldn’t Care Less About A Blissful Kiss
(คูดซึ่น แคร์ เลซ อะเบ๊าท ดา บลีซฟุล คิซ)
And Illicit Affair
(แอนด์ อิลีซอิท แอฟแฟร์)
But You Got That Libido Incognito
(บั๊ท ยู ก็อท แดท ลิบีโด อินคอกนิโท)
Keep It Hidden
(คี๊พ อิท ฮีดดน)
Don’t Tell My Amigos
(ด้อนท์ เทลล มาย อมิโก)
Nobody Knows We’re On The Down Low
(โนบอดี้ โนว์ เวีย ออน เดอะ เดาน โลว)
That’s How It Goes
(แด้ท ฮาว อิท โกซ)
Hang Down When The Curtains Are Closed
(แฮง เดาน เว็น เดอะ เค๊อร์เท่น แซร์ โคลส)
Sometimes I Swear It Feels Like Velvet On Your Handcuffs
(ซัมไทม์ ซาย สแวร์ อิท ฟีล ไล๊ค เฝลเฝ็ท ออน ยุร แฮนคัฟสฺ)
And I Can Never Never Never Ever Get Enough Of You
(แอนด์ ดาย แคน เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ ยู)

And Only You Can Do What I Like
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน ดู ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And Only You Can Make It Feel Right
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค อิท ฟีล ไร๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)

And I
(แอนด์ ดาย)
I Can See That Look In Your Eyes
(ไอ แคน ซี แดท ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Down To Get Wicked All Night
(เดาน ทู เก็ท วิค ออล ไน๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)

Some Like It Hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some Like It Cold
(ซัม ไล๊ค อิท โคลด์)
Girl I Always Knew You Were Down To Get Bold
(เกิร์ล ไอ ออลเว นยู ยู เวอ เดาน ทู เก็ท โบลดฺ)
But You Say You Will Never Do That
(บั๊ท ยู เซย์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ดู แดท)
I Know That You Like It Like That Now
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท นาว)
And You Know That I Like It Like That
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท)
So Tell Me That You Want It Like That
(โซ เทลล มี แดท ยู ว้อนท ดิธ ไล๊ค แดท)

Got Me Turned Around Girl
(ก็อท มี เทิร์น อะราวนฺดฺ เกิร์ล)
Upside Down
(อัพไซต์ เดาน)
I Found The Room Around Town
(ไอ เฟานด เดอะ รูม อะราวนฺดฺ ทาวน์)
Which You Didn’t Get Down
(วิช ยู ดิ๊นอิน เก็ท เดาน)
My First Impression Was A Girly Invention
(มาย เฟิร์สท อิมพเรฌอัน วอส ซา Girly อินเฝนฌัน)
From The Mistress Of Deception
(ฟรอม เดอะ มีซทเร็ซ อ็อฝ ดิเซพฌัน)
So I’m Thinkin’ About Hangin Out
(โซ แอม ติ้งกิน อะเบ๊าท แฮนจิ้น เอ๊าท)
And I’m Never In Doubt That The Fire Won’t Ever Burn Out
(แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ อิน เดาท แดท เดอะ ไฟเออะร ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ เบิร์น เอ๊าท)
We Keep It Right We Keep It Tight
(วี คี๊พ อิท ไร๊ท วี คี๊พ อิท ไท๊ท)
F*ckin’ Under The Moonlight Girl
(เอฟ *ckin อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์ เกิร์ล)
All Night All Night All Night
(ออล ไน๊ท ดอร์ ไน๊ท ดอร์ ไน๊ท)

And Only You Can Do What I Like
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน ดู ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And Only You Can Make It Feel Right
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค อิท ฟีล ไร๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)
And I Can See That Look In Your Eyes
(แอนด์ ดาย แคน ซี แดท ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Time To Get Wicked All Night
(ไทม์ ทู เก็ท วิค ออล ไน๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)

Some Like It Hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some Like It Cold
(ซัม ไล๊ค อิท โคลด์)
Girl I Always Knew You Were Down To Get Bold
(เกิร์ล ไอ ออลเว นยู ยู เวอ เดาน ทู เก็ท โบลดฺ)
And You Know That I Like It Like That
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท)
So Tell Me That You Want It Like That Girl
(โซ เทลล มี แดท ยู ว้อนท ดิธ ไล๊ค แดท เกิร์ล)

I Know That You Like It Like That Now
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท นาว)
You Know That I Like Like
(ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค ไล๊ค)
So Tell Me That You Want It Like That Girl
(โซ เทลล มี แดท ยู ว้อนท ดิธ ไล๊ค แดท เกิร์ล)
I Know That You Like It Like That Now
(ไอ โนว์ แดท ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท นาว)
You Know That I Like Like
(ยู โนว์ แดท ไอ ไล๊ค ไล๊ค)
So Tell Me That You Want It Like That Girl
(โซ เทลล มี แดท ยู ว้อนท ดิธ ไล๊ค แดท เกิร์ล)
Like It Like It Like It Like It Like Like
(ไล๊ค อิท ไล๊ค อิท ไล๊ค อิท ไล๊ค อิท ไล๊ค ไล๊ค)

And Only You Can Do What I Like
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน ดู ว๊อท ไอ ไล๊ค)
And Only You Can Make Me Feel Right
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู แคน เม้ค มี ฟีล ไร๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)
And I
(แอนด์ ดาย)
I Can See That Look In Your Eyes
(ไอ แคน ซี แดท ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Time To Get Wicked All Night
(ไทม์ ทู เก็ท วิค ออล ไน๊ท)
Cause You’re A Little Undercover Freak A Freak Freak Freak Freak Freak
(ค๊อส ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันเดอะคัฝเออะ ฟรี๊ค กา ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค ฟรี๊ค)

Some Like It Hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Get Wicked All Night
(เก็ท วิค ออล ไน๊ท)
Some Like It Hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some Like It Cold
(ซัม ไล๊ค อิท โคลด์)
Some Like It Hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Get Wicked All Night
(เก็ท วิค ออล ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Undercover Freak คำอ่านไทย OPM

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น