เนื้อเพลง Swing Down Sweet Chariot คำอ่านไทย Elvis Presley

Why don’t you swing down sweet chariot
( วาย ด้อนท์ ยู สวิง เดาน สวี้ท แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Swing down chariot
(สวิง เดาน แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
Well I’ve got a home on the other side
(เวลล แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

Why don’t you swing down sweet chariot
(วาย ด้อนท์ ยู สวิง เดาน สวี้ท แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Swing down chariot
(สวิง เดาน แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
Well I’ve got a home on the other side
(เวลล แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

Well, well, well, well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล , เวลล)

Ezekial went down in the middle of a field
(Ezekial เว็นท เดาน อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ฟีลด)
He saw an angel workin’ on a chariot wheel
(ฮี ซอว์ แอน แอ๊งเจล เวิคกิน ออน อะ แชเรียท วีล)
Wasn’t so particular ’bout the chariot wheel
(วอสซึ้น โซ พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เบาท เดอะ แชเรียท วีล)
Just wanted to see how a chariot feel
(จั๊สท ว้อนท ทู ซี ฮาว อะ แชเรียท ฟีล)

Why don’t you swing down sweet chariot
(วาย ด้อนท์ ยู สวิง เดาน สวี้ท แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Swing down chariot
(สวิง เดาน แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
Well I’ve got a home on the other side
(เวลล แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

Well, well, well Ezekial went down and he got on board
(เวลล , เวลล , เวลล Ezekial เว็นท เดาน แอนด์ ฮี ก็อท ออน บอร์ด)
Chariot went a bumpin’ on down the road
(แชเรียท เว็นท ดา บั้มปิน ออน เดาน เดอะ โร้ด)
Zeke wasn’t so particular ’bout the bumpin’ of the road
(Zeke วอสซึ้น โซ พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เบาท เดอะ บั้มปิน อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Just wanted to lay down his heavy load
(จั๊สท ว้อนท ทู เลย์ เดาน ฮิส เฮ๊ฝฝี่ โหลด)

Why don’t you swing down sweet chariot
(วาย ด้อนท์ ยู สวิง เดาน สวี้ท แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Swing down chariot
(สวิง เดาน แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
Well I’ve got a home on the other side
(เวลล แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

Well I got a father in the promised land
(เวลล ไอ ก็อท ดา ฟ๊าเท่อร อิน เดอะ พรอมอิซ แลนด์)
Ain’t no more stoppin’ till I shake his hand
(เอน โน โม สตอปพิน ทิลล์ ไอ เช้ค ฮิส แฮนด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
I’ve got a home on the other side
(แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

Why don’t you swing down sweet chariot
(วาย ด้อนท์ ยู สวิง เดาน สวี้ท แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Swing down chariot
(สวิง เดาน แชเรียท)
Stop and let me ride
(สท๊อพ แอนด์ เล็ท มี ไรด์)
Rock me lord, rock me lord
(ร๊อค มี หลอร์ด , ร๊อค มี หลอร์ด)
Calm and easy
(คาลํม แอนด์ อีสอิ)
Well I’ve got a home on the other side
(เวลล แอฝ ก็อท ดา โฮม ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Swing Down Sweet Chariot คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น