เนื้อเพลง Lady Marmalade คำอ่านไทย Christina Aguilera

[Lil’ kim:]
( [ ลิล คิม : ] )
Where’s all mah soul sistas
( แวร์ ซอร์ ม่า โซล ซิซดา )
Lemme hear ya’ll flow sistas
( เลมมี่ เฮียร ยอล โฟลว์ ซิซดา )

[Mya:]
( [ Mya : ] )
Hey sista, go sista, soul sista, flow sista
( เฮ้ ซิซดา , โก ซิซดา , โซล ซิซดา , โฟลว์ ซิซดา )
Hey sista, go sista, soul sista, go sista
( เฮ้ ซิซดา , โก ซิซดา , โซล ซิซดา , โก ซิซดา )

[Mya:]
( [ Mya : ] )
He met Marmalade down IN old Moulin Rouge
( ฮี เมท มาร์มะเลด ดาวน์ อิน โอลด์ มูแลน รู )
Struttin’ her stuff on the street
( สตันอิน เฮอ สทั๊ฟฟ ออน เดอะ สทรีท )
She said, “Hello, hey Jo, you wanna give it a go?” Oh! uh huh
( ชี เซด , “Hello , เฮ้ โจ , ยู วอนนา กี๊ฝ อิท ดา โก ?“ โอ้ ! อา ฮัช )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya dada [Hey hey hey]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา ดาดา [ เฮ้ เฮ้ เฮ้ ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya here [here]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา เฮียร [ เฮียร ] )
Mocha Chocalata ya ya [oh yea]
( Mocha ชอโกเลดา ยา ยา [ โอ้ เย ] )
Creole lady Marmalade
( Creole เล๊ดี้ มาร์มะเลด )

[Lil’ Kim:]
( [ ลิล คิม : ] )
What What, What what
( ว๊อท ว๊อท , ว๊อท ว๊อท )
[Mya:]
( [ Mya : ] )
ooh oh
( อู้ โอ้ )

Voulez vous coucher avec moi ce soir
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย ซีอี ซอร์ )
Voulez vous coucher avec moi
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย )

[Lil’ Kim:]
( [ ลิล คิม : ] )
yea yea yea yea
( เย เย เย เย )

[Pink:]
( [ พิ๊งค : ] )
He sat in her boudoir while she freshened up
( ฮี แซท อิน เฮอ บูดวาร์ ไวล์ ชี เฟรชเชิน อั๊พ )
Boy drank all that Magnolia wine
( บอย แดรงค์ ออล แดท แมกโนลเลีย ไวน์ )
On her black satin sheets is where he started to freak
( ออน เฮอ แบล๊ค แซททีน ชีท อีส แวร์ ฮี สท๊าร์ท ทู ฟรี๊ค )
yeah
( เย่ )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya dada [da-da-da]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา ดาดา [ ดา ดา ดา ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya here [here ohooh yea yeah]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา เฮียร [ เฮียร โอ้ เย เย่ ] )
Mocha Choca lata ya ya [yea]
( Mocha โชกา เลตา ยา ยา [ เย ] )
Creole lady Marmalade
( Creole เล๊ดี้ มาร์มะเลด )

Voulez vous coucher avec moi ce soir [ce soir, what what what]
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย ซีอี ซอร์ [ ซีอี ซอร์ , ว๊อท ว๊อท ว๊อท ] )
Voulez vous coucher avec moi
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย )

[Lil’ Kim:]
( [ ลิล คิม : ] )
yea yea uh
( เย เย อา )
He come through with the money in the garter belts
( ฮี คัม ตรู วิธ เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ การ์เทอะ เบ๊ลท์ )
I let him know we bout that cake straight up the gate uh
( ไอ เล็ท ฮิม โนว์ วี เบ้าท์ แดท เค้ก สเทร๊ท อั๊พ เดอะ เกท อา )
We independent women, some mistake us for whores
( วี อินดีเพ๊นเด้นท วู๊แม่น , ซัม มิสเท้ค อัช ฟอร์ ฮอร์ )
I’m sayin‘, why spend mine when I can spend yours
( แอม เซยิน , วาย สเพ็นด ไมน์ เว็น นาย แคน สเพ็นด ยัวร์ )
Disagree? Well that’s you and I’m sorry
( ดิซักริ ?เวลล แด้ท ยู แอนด์ แอม ซ๊อรี่ )
[adsense]
Imma keep playing these cats out like Atari
( แอมมา คี๊พ เพลยิ่ง ดีซ แค๊ท เอ๊าท ไล๊ค อทาริ )
wearing high heel shoes, getting love from the dudes
( แวร์ริง ไฮฮ ฮีล ชู , เกททิง เลิฟ ฟรอม เดอะ ดู้ด )
4 bad ass chicks from the Moulin Rouge
( 4 แบ้ด แอส ชิกค์ ฟรอม เดอะ มูแลน รู )
hey sistas, soul sistas, betta get that dough sistas
( เฮ้ ซิซดา , โซล ซิซดา , เบ๊ดดา เก็ท แดท โด่ ซิซดา )
We drink wine with diamonds in the glass
( วี ดริ๊งค ไวน์ วิธ ได๊ม่อนดํ ซิน เดอะ กล๊าสส )
by the case the meaning of expensive taste
( บาย เดอะ เค๊ส เดอะ มีนนิ่ง ออฟ เอ๊กเพนซีฝ เท๊ซท )
if you wanna Giuchie, Giuchie, ya ya
( อิ๊ฟ ยู วอนนา จูดชี , จูดชี , ยา ยา )
Mocha Chocalate-a what?
( Mocha ชอโกเลท อะ ว๊อท ?)
Creole Lady Marmalade
( Creole เล๊ดี้ มาร์มะเลด )
One more time C’mon now
( วัน มอร์ ไทม์ คมอน นาว )

Marmalade… Lady Marmalade… Marmalade…
( มาร์มะเลด เล๊ดี้ มาร์มะเลด มาร์มะเลด )

[Christina:]
( [ คริสตินา : ] )
hey Hey Hey!
( เฮ้ เฮ้ เฮ้ ! )
Touch of her skin feeling silky smooth
( ทั๊ช ออฟ เฮอ สกิน ฟีลลิง ซิลคี สมู๊ธ )
color of cafe au lait alright
( คัลเลอร์ ออฟ คาเฟ่ อู เลด ออลไร๊ท )
Made the savage beast inside roar until he cried,
( เมด เดอะ แซเหวจ บี๊สท อิ๊นไซด์ โร อันทิล ฮี ไคร , )
More-more-more
( มอร์ มอร์ มอร์ )

[Pink:]
( [ พิ๊งค : ] )
Now he’s back home doin’ 9 to 5
( นาว ฮีส แบ็ค โฮม ดูอิน 9 ทู 5 )

[Mya:]
( [ Mya : ] )
Sleepin’ the grey flannel life
( สลีฟปิน เดอะ เกรย์ แฟลนเนล ไล๊ฟ )
[Christina:]
( [ คริสตินา : ] )
But when he turns off to sleep memories creep,
( บั๊ท เว็น ฮี เทิร์น ออฟฟ ทู สลี๊พ เมมมะรี ครีพ , )
More-more-more
( มอร์ มอร์ มอร์ )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya dada [da daeaea yea]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา ดาดา [ ดา ดาอาอา เย ] )
Giuchie, Giuchie, ya ya here [ooh]
( จูดชี , จูดชี , ยา ยา เฮียร [ อู้ ] )
Mocha Choca lata ya ya [yea]
( Mocha โชกา เลตา ยา ยา [ เย ] )
Creole lady Marmalade
( Creole เล๊ดี้ มาร์มะเลด )

Voulez vous coucher avec moi ce soir [ce soir]
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย ซีอี ซอร์ [ ซีอี ซอร์ ] )
Voulez vous coucher avec moi [all my sistas yea]
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย [ ออล มาย ซิซดา เย ] )
Voulez vous coucher avec moi ce soir [ce soir]
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย ซีอี ซอร์ [ ซีอี ซอร์ ] )
Voulez vous coucher avec moi [C‘Mon! uh]
( Voulez วูสฺ เค้าเชอ อเวค มอย [ คมอน ! อา ] )

[Missy:]
( [ มิสซี่ : ] )
Christina…[oh Leaeaa Oh]
( คริสตินา [ โอ้ เลเอ โอ้ ] )
Pink… [Lady Marmalade]
( พิ๊งค [ เล๊ดี้ มาร์มะเลด ] )
Lil’ Kim…[hey Hey! uh uh uh uh…]
( ลิล คิม [ เฮ้ เฮ้ ! อา อา อา อา ] )
Mya…[Oh Oh oooo]
( Mya [ โอ้ โอ้ อู ] )
Rockwilder baby…[baby]
( Rockwilder เบ๊บี้ [ เบ๊บี้ ] )
Moulin Rouge… [0h]
( มูแลน รู [ 0h ] )
Misdemeanor here…
( Misdemeanor เฮียร )

Creole Lady Marmalade Yes-ah……
( Creole เล๊ดี้ มาร์มะเลด เยส อาห์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lady Marmalade คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น