เนื้อเพลง Make Time คำอ่านไทย 702

You say you wanna be the one
( ยู เซย์ ยู วอนนา บี ดิ วัน)
But you still ?haven’t even done?
(บั๊ท ยู สทิลล แฮฟเวน อี๊เฝ่น ดัน)
You only call me when you’re free
(ยู โอ๊นลี่ คอลลํ มี เว็น ยัวร์ ฟรี)
But you know that it ain’t good enough for me
(บั๊ท ยู โนว์ แดท ดิธ เอน กู๊ด อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
You’re always dippin’ with your friends
(ยัวร์ ออลเว ดิพพิน วิธ ยุร เฟรน)
As if you’re ????
(แอส อิ๊ฟ ยัวร์)
& know you’re knockin’ on my door
(& โนว์ ยัวร์ นอคคิน ออน มาย ดอร์)
Well I guess you weren’t to bust before
(เวลล ไอ เกสส ยู เวินท์ ทู บัซท บีฟอร์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Ecstasy
(เอคซทะซิ)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Fantasy
(แฟนทะซิ)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)

There’s other places I can be
(แดร์ อ๊อเธ่อร์ เพลส ซาย แคน บี)
If you’re not there
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท แดร์)
You might see
(ยู ไมท ซี)
Me out there with somebody else
(มี เอ๊าท แดร์ วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
If you do
(อิ๊ฟ ยู ดู)
You can only blame it on yourself
(ยู แคน โอ๊นลี่ เบลม อิท ออน ยุรเซลฟ)
I’m feeling you without a doubt
(แอม ฟีลอิง ยู วิธเอ๊าท ดา เดาท)
But I know I can do without
(บั๊ท ไอ โนว์ ไอ แคน ดู วิธเอ๊าท)
So don’t you call me on the phone
(โซ ด้อนท์ ยู คอลลํ มี ออน เดอะ โฟน)
Late at nite when you don’t wanna be alone
(เหลท แอ็ท ไนท์ เว็น ยู ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Don’t wanna be part-time lovers [don’t wanna be your part-time lover]
(ด้อนท์ วอนนา บี พาร์ท ไทม์ ลัฝเออะ [ ด้อนท์ วอนนา บี ยุร พาร์ท ไทม์ ลัฝเออะ ])
It’s gotta be one or just another
(อิทซ กอททะ บี วัน ออ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Ecstasy
(เอคซทะซิ)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Fantasy
(แฟนทะซิ)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)

Gonna have to show me [gonna have to show me]
(กอนนะ แฮ็ฝ ทู โชว์ มี [ กอนนะ แฮ็ฝ ทู โชว์ มี ])
If you wanna be my one & only [if you wanna be my one & only]
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี มาย วัน & โอ๊นลี่ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี มาย วัน & โอ๊นลี่ ])
You’re gonna have to prove it to me [prove it]
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู พรู๊ฝ อิท ทู มี [ พรู๊ฝ อิท ])
Oh
(โอ)
Don’t wanna be part-time lovers [I don’t wanna be no, no]
(ด้อนท์ วอนนา บี พาร์ท ไทม์ ลัฝเออะ [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี โน , โน ])
It’s gotta be one or just another
(อิทซ กอททะ บี วัน ออ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)

You better make time if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค ไทม์ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Ecstasy
(เอคซทะซิ)
Show me I got everything you need
(โชว์ มี ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Fantasy
(แฟนทะซิ)
You better think twice if you wanna be with me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
Next to me
(เน๊กซท ทู มี)
If you wanna take a ride
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เท้ค เก ไรด์)
You better make the time
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เดอะ ไทม์)
[Repeat till end]
([ รีพี๊ท ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Time คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น