เนื้อเพลง Should’ve Listened คำอ่านไทย Nickelback

Why’s there clothes all over the floor.
( วาย แดร์ คโลฑ ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ ฟลอร์)
Don’t remember them being here before.
(ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ เด็ม บีอิง เฮียร บีฟอร์)
Smell of perfume isn’t here.
(สเมลล์ อ็อฝ เพ๊อร์ฟูม อีสซึ่น เฮียร)
Why’s lipstick on the mirror?
(วาย ลิพซทิค ออน เดอะ มิเร่อร์)
And still I don’t understand.
(แอนด์ สทิลล ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

No pictures left in the hall.
(โน พิ๊คเจ้อร์ เล๊ฟท อิน เดอะ ฮอลล์)
It’s plain there’s holes in my wall.
(อิทซ เพลน แดร์ โฮล ซิน มาย วอลล์)
Where the hells my credit cards?
(แวร์ เดอะ เฮ็ลล มาย เคร๊ดิท ค้าร์ด)
Why the hells my wallet in the yard?
(วาย เดอะ เฮ็ลล มาย วอลเล็ท อิน เดอะ ย๊าร์ด)
And still I don’t understand.
(แอนด์ สทิลล ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Well now, I guess I should’ve listened.
(เวลล นาว , ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น)
When you said you’ve had enough.
(เว็น ยู เซ็ด ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ)
A little trick I picked up from my father.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค ไอ พิค อั๊พ ฟรอม มาย ฟ๊าเท่อร)
in one ear and out the other.
(อิน วัน เอียร แอนด์ เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
Why’s love got to be so tuff?
(วาย ลัฝ ก็อท ทู บี โซ tuff)

Should’ve seen the look on my face.
(ชูดดิฝ ซีน เดอะ ลุ๊ค ออน มาย เฟซ)
My sh*ts all over the place!
(มาย ฌะ *ts ซอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เพลส !)
Why’s this happening to me?
(วาย ดิส แฮพเพะนิง ทู มี)
Why’d you take both sets of keys?
(วาย ยู เท้ค โบทรฺ เซ็ท อ็อฝ คีย์)
And still I don’t understand.
(แอนด์ สทิลล ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

Well now, I guess I should’ve listened
(เวลล นาว , ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น)
When you said you’ve had enough
(เว็น ยู เซ็ด ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ)
A little trick I picked up from my father
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค ไอ พิค อั๊พ ฟรอม มาย ฟ๊าเท่อร)
in one ear and out the other
(อิน วัน เอียร แอนด์ เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
Why’s love got to be so tuff?
(วาย ลัฝ ก็อท ทู บี โซ tuff)

Ohh, Well I guess I should’ve listened
(โอ้ , เวลล ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น)

There’s clothes all over my floor.
(แดร์ คโลฑ ซอร์ โอ๊เฝ่อร มาย ฟลอร์)
I don’t remember them being there before.
(ไอ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ เด็ม บีอิง แดร์ บีฟอร์)
There are no candles in here.
(แดร์ อาร์ โน แค๊นเดิ้ล ซิน เฮียร)
Lipstick still on my mirror.
(ลิพซทิค สทิลล ออน มาย มิเร่อร์)
And I still don’t understand.
(แอนด์ ดาย สทิลล ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

Well now, I guess I should’ve listened.
(เวลล นาว , ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น)
When you said you’ve had enough.
(เว็น ยู เซ็ด ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ)
A little trick I picked up from my father.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค ไอ พิค อั๊พ ฟรอม มาย ฟ๊าเท่อร)
In one ear and out the other.
(อิน วัน เอียร แอนด์ เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
Why’s love got to be so tuff?
(วาย ลัฝ ก็อท ทู บี โซ tuff)

Well now, I guess I should’ve listened.
(เวลล นาว , ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ลิ๊สซึ่น)
When you said you’ve had enough.
(เว็น ยู เซ็ด ยู๊ฟ แฮ็ด อีน๊าฟ)
A little trick I picked up from my father.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค ไอ พิค อั๊พ ฟรอม มาย ฟ๊าเท่อร)
In one ear and out the other.
(อิน วัน เอียร แอนด์ เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
Why’s love got to be so tuff?
(วาย ลัฝ ก็อท ทู บี โซ tuff)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Should’ve Listened คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น