เนื้อเพลง Heed The Call คำอ่านไทย Kenny Rogers

Have You Been Listening, [listen To The Music]
( แฮ็ฝ ยู บีน ลิเซินนิง , [ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ])
Have You Been Sleeping [the Sermon’s In The Music]
(แฮ็ฝ ยู บีน ซลีพพิง [ เดอะ เซอมัน ซิน เดอะ มิ๊วสิค ])
[the Man Standing Next To You He Must Surely Be Your Brother]
([ เดอะ แมน ซแทนดิง เน๊กซท ทู ยู ฮี มัสท์ ฌูรลิ บี ยุร บร๊าเท่อรํ ])

[so Brother Please] Heed The Call
([ โซ บร๊าเท่อรํ พลีซ ] ฮี เดอะ คอลลํ)

[the Piper He’s Still Piping]
([ เดอะ พายเพอร์ อีส สทิลล ไพพอิง ])
The Magic In The Music
(เดอะ แม๊จิค อิน เดอะ มิ๊วสิค)
[the Drummer He’s Still Drumming]
([ เดอะ ดรัมเมอะ อีส สทิลล Drummings ])
The Message In The Music
(เดอะ เม๊สเสจ อิน เดอะ มิ๊วสิค)
[sweet Song Of Loving You Should Be Singing]
([ สวี้ท ซ็อง อ็อฝ ลัฝอิง ยู เชิด บี ซิงกิง ])
[so Brother Please] Heed The Call
([ โซ บร๊าเท่อรํ พลีซ ] ฮี เดอะ คอลลํ)

Listen To The Music, Listen To The Music
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค)

[listen To The Music] Heed The Call
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] ฮี เดอะ คอลลํ)

[listen To The Music] Heed The Call
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] ฮี เดอะ คอลลํ)

Heed The Call Of The Music
(ฮี เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค)

Heed The Call Of The Music
(ฮี เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค)

Heed The Call Of The Music
(ฮี เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค)

Heed The Call Of The Music
(ฮี เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ มิ๊วสิค)

[it’s Still Early In Our Morning]
([ อิทซ สทิลล เอ๊อรํลี่ อิน เอ๊า ม๊อร์นิ่ง ])
There’s Still Time For Singing
(แดร์ สทิลล ไทม์ ฟอร์ ซิงกิง)
Let’s Not Waste Our Morning
(เล็ท น็อท เวซท เอ๊า ม๊อร์นิ่ง)
Join In The Singing
(จอย อิน เดอะ ซิงกิง)
The Outlaw Of The Midnight
(ดิ เอาทลอ อ็อฝ เดอะ มิดไนท์)
He All Too Soon Comes Winging
(ฮี ออล ทู ซูน คัม Wingings)

[so Brother Please, Please] Heed The Call
([ โซ บร๊าเท่อรํ พลีซ , พลีซ ] ฮี เดอะ คอลลํ)

[listen To The Music] [listen To The Music] Yeah
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] [ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] เย่)

[listen To The Music] [listen To The Music] Oh Oh
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] [ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] โอ โอ)

[listen To The Music] Oh Oh Oh[listen To The Music]
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ] โอ โอ โอ [ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ])
[listen To The Music]
([ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heed The Call คำอ่านไทย Kenny Rogers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น