เนื้อเพลง All I Need คำอ่านไทย Amerie

[INTRO]
( [ อินโทร ])
In my heart, you’re all I need
(อิน มาย ฮาร์ท , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)
You are all I need
(ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด)
Need….need…need…need…need
(นี๊ด นี๊ด นี๊ด นี๊ด นี๊ด)

I feel like you’re the only one [Need]
(ไอ ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน [ นี๊ด ])
I feel what pain it kept me from [Need]
(ไอ ฟีล ว๊อท เพน หนิด เค็พท มี ฟรอม [ นี๊ด ])
I feel so different from the way I used to be [Need]
(ไอ ฟีล โซ ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม เดอะ เวย์ ไอ ยู๊ส ทู บี [ นี๊ด ])
Soul searchin’ always my excuse [Need]
(โซล เสริทชิน ออลเว มาย เอ็กซคิ้วส [ นี๊ด ])
Didn’t wanna face love, didn’t know the truth [Need]
(ดิ๊นอิน วอนนา เฟซ ลัฝ , ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ [ นี๊ด ])
So clear to me now, babe [You are all I need]
(โซ เคลียร์ ทู มี นาว , เบ้บ [ ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด ])
‘Cuz in my heart
(คัซ อิน มาย ฮาร์ท)

[CHORUS 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
In my heart you’re all I need
(อิน มาย ฮาร์ท ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)
[You’re all I need, you’re all I need]
([ ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ])
You are all I need
(ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด)

You’re all that I [Need…Need…Need]
(ยัวร์ ออล แดท ไอ [ นี๊ด นี๊ด นี๊ด ])
I’ve never…never felt like this
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไล๊ค ดิส)

[VERSE 2]
([ เฝิซ 2 ])
I feel like you’re the only one [Need]
(ไอ ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน [ นี๊ด ])
I feel this loneliness undone [Need]
(ไอ ฟีล ดิส โลนลิเน็ซ อั๊นดัน [ นี๊ด ])
And I just can’t see myself without me in your arms
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท ซี ไมเซลฟ วิธเอ๊าท มี อิน ยุร อาร์ม)
[In your arms] [Need]
([ อิน ยุร อาร์ม ] [ นี๊ด ])
If I had one last sunset to see [See]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน ล๊าสท ซันเซส ทู ซี [ ซี ])
One day, one last deep breath to breathe
(วัน เดย์ , วัน ล๊าสท ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ ทู บรีฑ)
No tears would fall knowing that you’re [You are all I need]
(โน เทียร์ เวิด ฟอลล์ โนอิง แดท ยัวร์ [ ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด ])
All I need
(ออล ไอ นี๊ด)

[CHORUS 8x]
([ ค๊อรัส 8x ])
In my heart you’re all I need
(อิน มาย ฮาร์ท ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)
[You’re all I need, you’re all I need]
([ ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ])
You are all I need
(ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด)

You’re everything I need
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
I never thought…Never thought I’d feel like I do
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ฟีล ไล๊ค ไก ดู)

Need…Need…[Let it ride] Need…Need
(นี๊ด นี๊ด [ เล็ท ดิธ ไรด์ ] นี๊ด นี๊ด)
Need…Need…Need…Need
(นี๊ด นี๊ด นี๊ด นี๊ด)

[CHORUS OUT]
([ ค๊อรัส เอ๊าท ])
In my heart you’re all I need
(อิน มาย ฮาร์ท ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)
[You’re all I need, you’re all I need]
([ ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ])
You are all I need
(ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด)

Everything I need
(เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
What you’ve given me, all I need
(ว๊อท ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี , ออล ไอ นี๊ด)
Stay right here with me
(สเทย์ ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Need คำอ่านไทย Amerie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น