เนื้อเพลง The Boss คำอ่านไทย Whitney Houston

Fancy me
( แฟ๊นซี มี)
Thought I had my degree
(ธอท ไอ แฮ็ด มาย ดีกรี)
In life and how love
(อิน ไล๊ฟ แอนด์ ฮาว ลัฝ)
Ought to be a run
(อ๊อธ ทู บี อะ รัน)

I had a one step plan to prove it
(ไอ แฮ็ด อะ วัน สเท็พ แพลน ทู พรู๊ฝ อิท)
Guide in my pocket for fools
(ไก๊ด อิน มาย พ๊อคเค่ท ฟอร์ ฟูล)
Folly and fun
(ฟอลลิ แอนด์ ฟัน)
Love had to show me one thing
(ลัฝ แฮ็ด ทู โชว์ มี วัน ทริง)

I was so right
(ไอ วอส โซ ไร๊ท)
So right
(โซ ไร๊ท)
Thought I could turn emotion
(ธอท ไอ เคิด เทิร์น อีโม๊ชั่น)
On and off
(ออน แอนด์ ออฟฟ)
I was so sure
(ไอ วอส โซ ชัวร์)
So sure [I was so sure]
(โซ ชัวร์ [ ไอ วอส โซ ชัวร์ ])
But love taught me
(บั๊ท ลัฝ ทอท มี)
Who was who was who was the boss
(ฮู วอส ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส)
[Taught me who was who was the boss]
([ ทอท มี ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส ])

I’d defy
(อาย ดีฟาย)
Anyone who claimed that I
(เอนอิวัน ฮู เคลม แดท ไอ)
Didn’t control whatever moved in my soul
(ดิ๊นอิน คอนโทรล ฮว็อทเอฝเออะ มู๊ฝ อิน มาย โซล)
I could tempt
(ไอ เคิด เท๊มพท์)
Touch delight
(ทั๊ช ดีไล๊ท)
Just because you fell for me
(จั๊สท บิคอส ยู เฟ็ล ฟอร์ มี)
Why should I feel uptight
(วาย เชิด ดาย ฟีล อัพทาย)
Love had to show me one thing:
(ลัฝ แฮ็ด ทู โชว์ มี วัน ทริง :)

I was so right
(ไอ วอส โซ ไร๊ท)
So right
(โซ ไร๊ท)
Thought I could turn emotion
(ธอท ไอ เคิด เทิร์น อีโม๊ชั่น)
On and off
(ออน แอนด์ ออฟฟ)
I was so sure
(ไอ วอส โซ ชัวร์)
So sure [I was so sure]
(โซ ชัวร์ [ ไอ วอส โซ ชัวร์ ])
But love taught me
(บั๊ท ลัฝ ทอท มี)
Who was who was who was the boss
(ฮู วอส ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส)
[Taught me who was who was the boss]
([ ทอท มี ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส ])

Love taught me
(ลัฝ ทอท มี)
Taught me
(ทอท มี)
Taught me
(ทอท มี)
Taught me
(ทอท มี)

I was so right
(ไอ วอส โซ ไร๊ท)
So right
(โซ ไร๊ท)
Thought I could turn emotion
(ธอท ไอ เคิด เทิร์น อีโม๊ชั่น)
On and off
(ออน แอนด์ ออฟฟ)
I was so sure
(ไอ วอส โซ ชัวร์)
So sure [I was so sure]
(โซ ชัวร์ [ ไอ วอส โซ ชัวร์ ])
But love taught me
(บั๊ท ลัฝ ทอท มี)
Who was who was who was the boss
(ฮู วอส ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส)
[Taught me who was who was the boss]
([ ทอท มี ฮู วอส ฮู วอส เดอะ บอส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boss คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น