เนื้อเพลง Child Of The Ghetto คำอ่านไทย G-Dep

Yo, yeah, yo
( โย , เย่ , โย)
Uhh, uhh, yeah, yo
(อา , อา , เย่ , โย)
Uhh, uhh, yeah, yo
(อา , อา , เย่ , โย)
Uhh, uhh, G. Dep!
(อา , อา , จี Dep !)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
A child of the ghetto, nobody explain it to me
(อะ ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท , โนบอดี้ เอ็กซเพลน หนิด ทู มี)
Livin the scripture the picture they painted for me
(ลีฝอิน เดอะ ซครีพเชอะ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เด เพ้นท ฟอร์ มี)
Rippin it runnin and gunnin and aimin for me
(ริพปิน หนิด รูนนิน แอนด์ กันนิน แอนด์ เอมิน ฟอร์ มี)
Yo.. [yeah, uhh, yeah]
(โย [ เย่ , อา , เย่ ])

I guess you n*ggaz told me right and exact
(ไอ เกสส ยู เอ็น *ggaz โทลด มี ไร๊ท แอนด์ เอ็กแซคท)
Shak, shak, right in his back
(Shak , shak , ไร๊ท อิน ฮิส แบ็ค)
I might just crack while I’m writin this rap
(ไอ ไมท จั๊สท แคร๊ค ไวล์ แอม ไรดิน ดิส แร็พ)
From even, a tire that snap, I’m light in the sack
(ฟรอม อี๊เฝ่น , อะ ไทร์ แดท ซแน็พ , แอม ไล๊ท อิน เดอะ แซ๊ค)
I tell you how I feel and that’s part of the deal
(ไอ เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล แอนด์ แด้ท พาร์ท อ็อฝ เดอะ ดีล)
I’m like, Seagal with the steel but ” Harder to Kill ”
(แอม ไล๊ค , Seagal วิธ เดอะ สทีล บั๊ท ” อาณ์เดอ ทู คิลล์ “)
It’s real, big Beans up for lettin me know
(อิทซ เรียล , บิ๊ก บีน อั๊พ ฟอร์ เลทดิน มี โนว์)
Fifteen bet and you blow, better get dough
(ฟีฟทีน เบ๊ท แอนด์ ยู โบลว์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท โด)
Won’t be a second we won’t; they lettin me go
(ว็อนท บี อะ เซ๊คคั่น วี ว็อนท ; เด เลทดิน มี โก)
Since pays wisen your ways, allow me to grow
(ซิ๊นซ เพย์ wisen ยุร เวย์ , อะลาว มี ทู โกรว์)
Aiyyo [yo] swing yeah back to the scene
(เออายเอว [ โย ] สวิง เย่ แบ็ค ทู เดอะ ซีน)
Seven-four-eight-oh, can’t recall in between
(เซเฝ่น โฟ เอท โอ , แค็นท รีคอลล อิน บีทะวีน)
Whole state pulsate, we can wrinkle the town
(โฮล สเทท พัลเซท , วี แคน ริ๊งเคิ่ล เดอะ ทาวน์)
Park jams dark shams n*ggaz breakin it down
(พาร์ค แจม ด๊าร์ค แฌ็ม เอ็น *ggaz เบรกกิ้น หนิด เดาน)
N*ggaz rock the heaters, my clique rocked Adidas
(เอ็น *ggaz ร๊อค เดอะ ฮีทเออะ , มาย คลีค ร๊อค Adidas)
Didn’t know the blocks were where the spots would lead us
(ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ บล๊อค เวอ แวร์ เดอะ สพอท เวิด ลี๊ด อัซ)
But hey..
(บั๊ท เฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
A child of the ghetto, nobody explain it to me
(อะ ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท , โนบอดี้ เอ็กซเพลน หนิด ทู มี)
Livin the scripture the picture they painted for me
(ลีฝอิน เดอะ ซครีพเชอะ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เด เพ้นท ฟอร์ มี)
Knew what it wasn’t, it wasn’t the game or the greed
(นยู ว๊อท ดิธ วอสซึ้น , อิท วอสซึ้น เดอะ เกม ออ เดอะ กรี๊ด)
Rippin it runnin and gunnin and aimin for me
(ริพปิน หนิด รูนนิน แอนด์ กันนิน แอนด์ เอมิน ฟอร์ มี)
A child of the ghetto, nobody explain it to me
(อะ ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท , โนบอดี้ เอ็กซเพลน หนิด ทู มี)
Livin the scripture the picture they painted for me
(ลีฝอิน เดอะ ซครีพเชอะ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เด เพ้นท ฟอร์ มี)
N*ggaz is gamin they ain’t who they claimin to be
(เอ็น *ggaz อีส แกมมิน เด เอน ฮู เด คลีมมิน ทู บี)
N*ggaz that know me they told me the game it could be – CRAZY
(เอ็น *ggaz แดท โนว์ มี เด โทลด มี เดอะ เกม อิท เคิด บี คเรสิ)

[G. Dep]
([ จี Dep ])
I take you back to the scene of the stunt
(ไอ เท้ค ยู แบ็ค ทู เดอะ ซีน อ็อฝ เดอะ ซทันท)
Scene of that rhyme and you can think what you want
(ซีน อ็อฝ แดท ไรม แอนด์ ยู แคน ทริ๊งค ว๊อท ยู ว้อนท)
And if you.. and if you tell me you can get it from here
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แอนด์ อิ๊ฟ ยู เทลล มี ยู แคน เก็ท ดิธ ฟรอม เฮียร)
Got boom got boom, put sh*t in the air [yeah yeah yeah]
(ก็อท บูม ก็อท บูม , พุท ฌะ *ที อิน ดิ แอร์ [ เย่ เย่ เย่ ])
Get us some gear to get us in here
(เก็ท อัซ ซัม เกียร์ ทู เก็ท อัซ ซิน เฮียร)
Waited years to get a premier and did it from here
(เว้ท เยียร์ ทู เก็ท ดา พรี๊เหมี่ยร์ แอนด์ ดิด ดิท ฟรอม เฮียร)
Harlem – citizen where the kid is in gear, guard him
(ฮาร์เล็ม ซีทอิเส็น แวร์ เดอะ คิด อีส ซิน เกียร์ , การ์ด ฮิม)
N*ggaz in here, who get it in here, we are them
(เอ็น *ggaz อิน เฮียร , ฮู เก็ท ดิธ อิน เฮียร , วี อาร์ เด็ม)
Take you back to the 80’s around
(เท้ค ยู แบ็ค ทู เดอะ 80s อะราวนฺดฺ)
Polo Grounds, Uptown, eight-eighty a pound
(โพโล กราวนด์ , อั๊พทาวน์ , เอท เอทิ อะ เพานด)
N*ggaz hit the rooftop, y’all was roofin the rocks
(เอ็น *ggaz ฮิท เดอะ รูฟทอบ , ยอล วอส roofin เดอะ ร๊อค)
Other n*ggaz shoe tops, only youth on the block
(อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz ชู ท๊อพ , โอ๊นลี่ ยู๊ธ ออน เดอะ บล๊อค)
You dig me – movin in tops and movin these rocks
(ยู ดีกกํ มี มูฝวิน อิน ท๊อพ แซน มูฝวิน ฑิส ร๊อค)
You get it – we movin them blocks to move in them drops
(ยู เก็ท ดิธ วี มูฝวิน เด็ม บล๊อค ทู มู๊ฝ อิน เด็ม ดรอพ)
Skiddin – I guess the n*ggaz told me right and exact
(Skiddin นาย เกสส เดอะ เอ็น *ggaz โทลด มี ไร๊ท แอนด์ เอ็กแซคท)
When they said stop fightin and stack it – get the money n*gga
(เว็น เด เซ็ด สท๊อพ ไฟท์ดิน แอนด์ ซแท็ค อิท เก็ท เดอะ มั๊นนี่ เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[G. Dep]
([ จี Dep ])
Eighty-one I had fun, eight-two I was new
(เอทิ วัน ไอ แฮ็ด ฟัน , เอท ทู ไอ วอส นิว)
Eight-three I did me, eight-four I had grew
(เอท ทรี ไอ ดิด มี , เอท โฟ ไอ แฮ็ด กรู)
Eighty-five it got live, eight-six in the mix
(เอทิ ไฟฝ อิท ก็อท ไล้ฝ , เอท ซิกซ์ อิน เดอะ มิกซ์)
Eighty-seven in the kicks, eighty-eight in the whips
(เอทิ เซเฝ่น อิน เดอะ คิ๊ค , เอทิ เอท อิน เดอะ ฮวิพ)
Eighty-nine I had the grind, now I know it was flow
(เอทิ ไนน ไอ แฮ็ด เดอะ ไกรนด , นาว ไอ โนว์ อิท วอส โฟลว์)
Ninety-one we got guns, ninety-two it was dough
(ไนนทิ วัน วี ก็อท กัน , ไนนทิ ทู อิท วอส โด)
Nine-three was the key, nine-four was sure
(ไนน ทรี วอส เดอะ คีย์ , ไนน โฟ วอส ชัวร์)
Nine-five took a dive, nine-six I was poor
(ไนน ไฟฝ ทุค กา ไดฝ , ไนน ซิกซ์ ไอ วอส พัวร์)
Nine-seven did eleven now I’m made out the gate
(ไนน เซเฝ่น ดิด อิเลฝเอ็น นาว แอม เมด เอ๊าท เดอะ เกท)
Nine-nine spit rhymes two-thousand and straight..
(ไนน ไนน ซพิท ไรม ทู เธ๊าซั่นด แอนด์ สเทร๊ท)
Sh*t, I thought I’d give housing a break
(ฌะ *ที , ไอ ธอท อาย กี๊ฝ เฮาสอิง อะ เบร๊ค)
Sit back, countin the cake, and lounge in estates, but yo
(ซิท แบ็ค , เค๊าดิน เดอะ เค้ก , แอนด์ เลานจ อิน เอสเทท , บั๊ท โย)

[Chorus – 2X [to fade]]
([ ค๊อรัส 2X [ ทู เฟด ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Child Of The Ghetto คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น