เนื้อเพลง I Want It That Way คำอ่านไทย Backstreet Boys

Yeah-eh-heah
( เย่ เอ้ เฮ้ )
You are, my fire,
( ยู อาร์ , มาย ไฟเออะร , )
The one, desire,
( ดิ วัน , ดีไซรํ , )
Believe, when I say
( บีลี๊ฝ , เว็น นาย เซย์ )
I want it that way
( ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

But we, are two worlds apart,
( บั๊ท วี , อาร์ ทู เวิลด อะพาร์ท , )
Can’t reach to your heart,
( แค้น รี๊ช ทู ยัวร์ ฮาร์ท , )
When you say,
( เว็น ยู เซย์ , )
That I want it that way
( แดท ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
Tell me why,
( เทลล มี วาย , )
Ain’t nothin’ but a heartache,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา เฮียเทค , )
Tell me why,
( เทลล มี วาย , )
Ain’t nothin’ but a mistake,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา มิสเท้ค , )
Tell me why,
( เทลล มี วาย , )
I never want to hear you say,
( ไอ เน๊เว่อร์ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ , )
I want it that way
( ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

Am I, your fire?
( แอม ไอ , ยัวร์ ไฟเออะร ?)
Your one, desire,
( ยัวร์ วัน , ดีไซรํ , )
Yes I know, it’s too late,
( เยส ไอ โนว์ , อิทซ ทู เหลท , )
But I want it that way
( บั๊ท ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
[adsense]
Now I can see that we’ve fallen apart,
( นาว ไอ แคน ซี แดท หวีบ ฟอร์ลิน อะพาร์ท , )
From the way that it used to be, Yeah,
( ฟรอม เดอะ เวย์ แดท ดิท ยู๊ส ทู บี , เย่ , )
No matter the distance,
( โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ ดิ๊สแท่นซํ , )
I want you to know,
( ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ , )
That deep down inside of me
( แดท ดี๊พ ดาวน์ อิ๊นไซด์ ออฟ มี )

You are, my fire,
( ยู อาร์ , มาย ไฟเออะร , )
The one, desire,
( ดิ วัน , ดีไซรํ , )
You are [You are, you are, you are]
( ยู อาร์ [ ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ ] )

Don’t want to hear you say,
( โด๊นท ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ , )
Ain’t nothin’ but a heartache,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา เฮียเทค , )
Ain’t nothin’ but a mistake,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา มิสเท้ค , )
[Don’t want to hear you say],
( [ โด๊นท ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ ] , )
I never want to hear you say,
( ไอ เน๊เว่อร์ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ , )
I want it that way
( ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

Tell me why,
( เทลล มี วาย , )
Ain’t nothin’ but a heartache,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา เฮียเทค , )
Ain’t nothin’ but a mistake,
( เอน นอตติน บั๊ท ดา มิสเท้ค , )
Tell me why,
( เทลล มี วาย , )
I never want to hear you say,
( ไอ เน๊เว่อร์ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ , )
[Never want to hear you say it],
( [ เน๊เว่อร์ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์ อิท ] , )
I want it that way
( ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

‘Cause I want it that way
( ค๊อส ไอ ว้อนท ดิท แดท เวย์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want It That Way คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น