เนื้อเพลง Ho Down คำอ่านไทย Nappy Roots

It was a ho-down…
( อิท วอส ซา โฮ เดาน)
Another ho-down…
(อะน๊าเทร่อร์ โฮ เดาน)
It was a ho-down…
(อิท วอส ซา โฮ เดาน)
Another ho-down…
(อะน๊าเทร่อร์ โฮ เดาน)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
Walked into the club and farted
(ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ คลับ แอนด์ ฟาท)
Damn! Look at shawty – off in the cut actin naughty
(แดมนํ ! ลุ๊ค แกท ชาวดี้ ออฟฟ อิน เดอะ คัท แอสติน น๊อที่)
Eye contact, made sure that she saw me
(อาย ค๊อนแทคท , เมด ชัวร์ แดท ชี ซอว์ มี)
Said y’all, don’t get it twisted like I’m ballin
(เซ็ด ยอล , ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท ไล๊ค แอม บอลลิน)
Down south stripper from New Orleans, thick as mud
(เดาน เซ๊าธ stripper ฟรอม นิว โอรีอินสฺ , ทริ๊ค แอส มัด)
Baby show me love, with a little tittie rub
(เบ๊บี้ โชว์ มี ลัฝ , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล tittie รับ)
Said, ” hit me later on baby, maybe we can what? ”
(เซ็ด , ” ฮิท มี เลทเออะ ออน เบ๊บี้ , เมบี วี แคน ว๊อท “)
Said, ” sound like a plan ” wit my hand on her b*tt
(เซ็ด , ” ซาวน์ด ไล๊ค เก แพลน ” วิท มาย แฮนด์ ออน เฮอ บี *tt)
But sh*t hit the fan sho’ nuff, n*gga hold up
(บั๊ท ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน โช นัฟ , เอ็น *gga โฮลด์ อั๊พ)
Baby doll had a man, matta fact was a soldier
(เบ๊บี้ ดอลล์ แฮ็ด อะ แมน , matta แฟคท วอส ซา โซ๊ลเจ้อร์)
Ain’t that a beyotch! He was sittin on the sofa
(เอน แดท ดา beyotch ! ฮี วอส ซิทดิน ออน เดอะ โซฟะ)
Smokin on some doja, tryna see some exposure
(สโมกิน ออน ซัม doja , ทายนา ซี ซัม เอ็คซโพเฉอะ)
Had the whole spot sold up – legs tired
(แฮ็ด เดอะ โฮล สพอท โซลด อั๊พ เล้ก ไทร์)
Bar done closed up, all of a sudden her man showed up
(บาร์ ดัน โคลส อั๊พ , ออล อ็อฝ อะ ซัดดน เฮอ แมน โชว์ อั๊พ)
Automobiles, planes, and locomotives
(ออโทะโมะบีล , เพลน , แอนด์ โลโคะโมติฝ)
Train with the [?] see both ran through [?]
(เทรน วิธ เดอะ [ ] ซี โบทรฺ แร็น ทรู [ ])
Tag-teamed that beyotch, then I called my n*ggaz over
(แท็ก ทีม แดท beyotch , เด็น นาย คอลลํ มาย เอ็น *ggaz โอ๊เฝ่อร)
They smashed in the ‘Lac, popped that twat like a soda
(เด สแม๊ช อิน เดอะ แล็ค , พอพทฺ แดท twat ไล๊ค เก โซดะ)
Vodka with the white stuff, you know when I act sober
(ฝอดคะ วิธ เดอะ ไว๊ท สทั๊ฟฟ , ยู โนว์ เว็น นาย แอ๊คท โซเบอะ)
And n*ggaz in the back, seen with the freak in the ‘nova
(แอนด์ เอ็น *ggaz อิน เดอะ แบ็ค , ซีน วิธ เดอะ ฟรี๊ค อิน เดอะ โนฝะ)
It was a ho-down
(อิท วอส ซา โฮ เดาน)

[Chorus: The Barkays + [Skinny]]
([ ค๊อรัส : เดอะ Barkays + [ ซคีนอิ ] ])
I can’t believe that she’s real… [it was a ho-down]
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท ชี เรียล [ อิท วอส ซา โฮ เดาน ])
The way she makes me feel… [another ho-down]
(เดอะ เวย์ ชี เม้ค มี ฟีล [ อะน๊าเทร่อร์ โฮ เดาน ])
If you knew what I knew… [it was a ho-down]
(อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท ไอ นยู [ อิท วอส ซา โฮ เดาน ])
You would be down in there too… [another ho-down]
(ยู เวิด บี เดาน อิน แดร์ ทู [ อะน๊าเทร่อร์ โฮ เดาน ])

[Scales]
([ สเคล ])
Uh, now peep game of a star, stepped out the car
(อา , นาว พีพ เกม อ็อฝ อะ สทาร์ , สตอปชฺ เอ๊าท เดอะ คารํ)
Walked through the door, checked the b*tch at the bar
(ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์ , เช็ค เดอะ บี *tch แอ็ท เดอะ บาร์)
Eyeing her down, while I split my cigar
(Eyeings เฮอ เดาน , ไวล์ ไอ สพลิ๊ท มาย ซิกา)
Can I offer you a drink or some d*ck in the park? [haha]
(แคน นาย อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อะ ดริ๊งค ออ ซัม ดี *ck อิน เดอะ พาร์ค [ ฮาฮา ])
You know I’m just sayin that to get you mad
(ยู โนว์ แอม จั๊สท เซย์อิน แดท ทู เก็ท ยู แม้ด)
But you knowin damn well I wanna hit yo’ ass
(บั๊ท ยู โนว์อิน แดมนํ เวลล ไอ วอนนา ฮิท โย อาซ)
Yo I ain’t the type of n*gga that be jumpin the gun
(โย ไอ เอน เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แดท บี จัมปิน เดอะ กัน)
But you lookin like a dime piece and I’m huntin for one
(บั๊ท ยู ลุคกิน ไล๊ค เก ไดม พี๊ซ แอนด์ แอม ฮันติน ฟอร์ วัน)
What’s ya name? Nah, better yet, what’s ya game?
(ว๊อท ยา เนม นาห์ , เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท , ว๊อท ยา เกม)
Wanna ride in the Navigator, switchin four lanes?
(วอนนา ไรด์ อิน เดอะ แนฝอิเกเทอะ , สวิทชิน โฟ เลน)
Or chill up in the bathroom, sniffin c*caine?
(ออ ชิล อั๊พ อิน เดอะ บาทรูม , สนิฟฟิน ซี *เคน)
Said she’s the type of girl to get down with no shame
(เซ็ด ชี เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ทู เก็ท เดาน วิธ โน เชม)
And everything I said before was no thang
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด บีฟอร์ วอส โน เตง)
We ran outside, and jumped in the ride
(วี แร็น เอ๊าทไซ้ด , แอนด์ จั๊มพ อิน เดอะ ไรด์)
Next thing I know I’m gettin head while I drive
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ แอม เกดดิน เฮด ไวล์ ไอ ไดร๊ฝ)
Eyes open wide, down 65 [it’s a ho-down]
(อาย โอ๊เพ่น ไวด์ , เดาน 65 [ อิทซ ซา โฮ เดาน ])

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
[It was a ho-down] I knew it was all great
([ อิท วอส ซา โฮ เดาน ] ไอ นยู อิท วอส ซอร์ เกรท)
When the hoe caught me late in room 508
(เว็น เดอะ โฮ คอท มี เหลท อิน รูม 508)
Oh she got live on tape, the price was low-rate
(โอ ชี ก็อท ไล้ฝ ออน เท๊พ , เดอะ ไพร๊ซ์ วอส โลว เหรท)
Plus she had a nice showcase, you thought she was ya soulmate?
(พลัส ชี แฮ็ด อะ ไน๊ซ์ showcase , ยู ธอท ชี วอส ยา โซเมท)
Just because she got some shove in her can
(จั๊สท บิคอส ชี ก็อท ซัม ฌัฝ อิน เฮอ แคน)
Doesn’t mean your ‘sposed to go and fall in love with her man
(ดัสอินท มีน ยุร สโพซซฺ ทู โก แอนด์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ เฮอ แมน)
Kissin and huggin and actin, in love with her man
(คิซซิน แอนด์ ฮัคกิน แอนด์ แอสติน , อิน ลัฝ วิธ เฮอ แมน)
Takin her out to restaurants and, rubbin her hands
(ทอคกิ่น เฮอ เอ๊าท ทู เรซเทอรอง แซน , รับบิน เฮอ แฮนด์)
If you knew what I knew, you wouldn’t do what you do
(อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท ไอ นยู , ยู วูดดึ่น ดู ว๊อท ยู ดู)
But it’s true that you, had no clue what she do
(บั๊ท อิทซ ทรู แดท ยู , แฮ็ด โน คลู ว๊อท ชี ดู)
Cuz you trust her through, thick and thin
(คัซ ยู ทรัสท เฮอ ทรู , ทริ๊ค แอนด์ ทริน)
You missed it when, she was gettin live offa fifth of Gin
(ยู มิส ดิท เว็น , ชี วอส เกดดิน ไล้ฝ offa ฟิฟธ อ็อฝ จิน)
Get rammed in by me, while she lick my friends
(เก็ท rammed อิน บาย มี , ไวล์ ชี ลิค มาย เฟรน)
When she finally came home you probably kissed her then [lame-o]
(เว็น ชี ไฟแน็ลลิ เคม โฮม ยู พรอบอับลิ คิสส เฮอ เด็น [ เลม โอ ])
The more you tried to claim the hoe was an angel
(เดอะ โม ยู ทไร ทู เคลม เดอะ โฮ วอส แอน แอ๊งเจล)
The quicker I realized the freak was a stank-hoe [it was a ho-down]
(เดอะ ควิกเกอร์ ไอ รีแอะไลส เดอะ ฟรี๊ค วอส ซา ซแท็งค โฮ [ อิท วอส ซา โฮ เดาน ])

[Chorus – 3X]
([ ค๊อรัส 3X ])

[feat. The Barkays]
([ ฟีท เดอะ Barkays ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ho Down คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น