เนื้อเพลง Have a Drink on Me คำอ่านไทย AC/DC

Back In Black [1980]
( แบ็ค อิน แบล๊ค [ 1980 ])
SINGLE: You Shook Me All Night Long/Have A Drink On Me [1980]
(ซิ๊งเกิ้ล : ยู ฌุค มี ออล ไน๊ท ลอง /แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี [ 1980 ])
[Young, Young, Johnson]
([ ยัง , ยัง , จอนสัน ])

Whiskey, gin and brandy
(ฮวีซคิ , จิน แอนด์ บแรนดิ)
With a glass I’m pretty handy
(วิธ อะ กล๊าสส แอม พริ๊ทที่ แฮ๊นดี้)
I’m trying to walk a straight line
(แอม ทไรอิง ทู ว๊อล์ค กา สเทร๊ท ไลน์)
On sour mash and cheap wine
(ออน ซาวร์ แม็ฌ แอนด์ ชี๊พ ไวน์)
So join me for a drink boys
(โซ จอย มี ฟอร์ รา ดริ๊งค บอย)
We’re gonna make a big noise
(เวีย กอนนะ เม้ค เก บิ๊ก น๊อยส)

So don’t worry about tomorrow
(โซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
Take it today
(เท้ค กิด ทูเดย์)
Forget about the cheque
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เช็ค)
We’ll get hell to pay
(เวลล เก็ท เฮ็ลล ทู เพย์)

Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Yeah
(เย่)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
On me
(ออน มี)

Come on
(คัมมอน)

Dizzy, drunk and fightin’
(ดีสสิ , ดรั๊งค แอนด์ ไฟท์ดิน)
On tequila white lightnin’
(ออน ทีกคิวล่า ไว๊ท ไลท์นิน)
My glass is getting shorter
(มาย กล๊าสส ซิส เกดดดิ้ง ชอเดอ)
On whiskey, ice and water
(ออน ฮวีซคิ , ไอ๊ซ์ แอนด์ ว๊อเท่อร)
So come on and have a good time
(โซ คัมมอน แอนด์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
And get blinded out of your mind
(แอนด์ เก็ท ไบลนฺดฺ เอ๊าท อ็อฝ ยุร ไมนด์)

So don’t worry about tomorrow
(โซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
Take it today
(เท้ค กิด ทูเดย์)
Forget about the cheque
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เช็ค)
We’ll get hell to pay
(เวลล เก็ท เฮ็ลล ทู เพย์)

Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
On me
(ออน มี)

Get stoned
(เก็ท สโทน)

Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Yeah
(เย่)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Come on
(คัมมอน)
Oooh
(อู้)

Gonna roll around
(กอนนะ โรลล อะราวนฺดฺ)
Gonna hit the ground
(กอนนะ ฮิท เดอะ กราวนด์)
Take another swing
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ สวิง)
Have another drink
(แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ ดริ๊งค)
Gonna drink it dry
(กอนนะ ดริ๊งค อิท ดราย)
Gonna get me high
(กอนนะ เก็ท มี ไฮฮ)
Come on all the boys
(คัมมอน ออล เดอะ บอย)
Make a noise
(เม้ค เก น๊อยส)

CHORUS
(ค๊อรัส)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)
Have a drink on me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ออน มี)

Have a drink oooooooon me
(แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค oooooooon มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have a Drink on Me คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น