เนื้อเพลง Cry Freedom คำอ่านไทย Dave Matthews Band

How can I turn away
( ฮาว แคน นาย เทิร์น อะเวย์)
Brother/Sister go dancing
(บร๊าเท่อรํ /ซิ๊สเท่อร์ โก แด็นซิง)
Through my head
(ทรู มาย เฮด)
Human as to human
(ฮิ๊วแมน แอส ทู ฮิ๊วแมน)
The future is no place
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส โน เพลส)
To place your better days
(ทู เพลส ยุร เบ๊ทเท่อร์ เดย์)

Cry freedom cry
(คราย ฟรีดัม คราย)
From a crowd 10,000 wide
(ฟรอม มา คราวดํ 10 , 000 ไวด์)
Hope laid upon hope
(โฮพ เลด อุพอน โฮพ)
That this crowd will not subside
(แดท ดิส คราวดํ วิล น็อท ซับไซด)
Let this flag burn to dust
(เล็ท ดิส แฟล๊ก เบิร์น ทู ดัสท)
And a new a fair design be raised
(แอนด์ อะ นิว อะ แฟร์ ดีไซนํ บี เร้ส)
While we wait head in hands
(ไวล์ วี เว้ท เฮด อิน แฮนด์)
Hands in prayer
(แฮนด์ ซิน พเรเออะ)
And fall into a dreamless sleep again
(แอนด์ ฟอลล์ อิ๊นทู อะ dreamless สลี๊พ อะเกน)
And we wave our hands
(แอนด์ วี เว๊ฝ เอ๊า แฮนด์)

Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But gold between divide us
(บั๊ท โกลด์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ)
Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But fear between divide us
(บั๊ท เฟียร์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ)
All slip away
(ออล สลิ๊พ อะเวย์)

There was a window and by it stood
(แดร์ วอส ซา วิ๊นโด้ว แอนด์ บาย อิท ซทูด)
A mirror in which
(อะ มิเร่อร์ อิน วิช)
He could see himself
(ฮี เคิด ซี ฮิมเซลฟ)
He thought of something
(ฮี ธอท อ็อฝ ซัมติง)
Something he had never had but hoped would come along
(ซัมติง ฮี แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด บั๊ท ฮ็อพ เวิด คัม อะลอง)
Cry freedom, cry
(คราย ฟรีดัม , คราย)
From deep inside
(ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์)
Where we are all confined
(แวร์ วี อาร์ ออล ค๊อนไฟน์)
While we wave hands in fire
(ไวล์ วี เว๊ฝ แฮนด์ ซิน ไฟเออะร)
Wave our hands
(เว๊ฝ เอ๊า แฮนด์)

Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But gold between divide us
(บั๊ท โกลด์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ)
Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But fear between divide us,
(บั๊ท เฟียร์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ ,)
Slip away
(สลิ๊พ อะเวย์)
In this room stood a little child
(อิน ดิส รูม ซทูด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ชายลํดํ)
And in this room this little child
(แอนด์ อิน ดิส รูม ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ชายลํดํ)
She would remain
(ชี เวิด รีเมน)
Until someone might decide
(อันทิล ซัมวัน ไมท ดีไซด์)
To dance this little child
(ทู แด๊นซ์ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ชายลํดํ)
Across this hall
(อะคร๊อส ดิส ฮอลล์)
Into a cold, dark, space
(อิ๊นทู อะ โคลด์ , ด๊าร์ค , สเพ๊ซ)
Where she might never trace her way across this crooked mile
(แวร์ ชี ไมท เน๊เฝ่อร์ เทร๊ซ เฮอ เวย์ อะคร๊อส ดิส ครุค ไมล)
Across this crooked page
(อะคร๊อส ดิส ครุค เพจ)
Cry freedom, cry
(คราย ฟรีดัม , คราย)
From deep inside where
(ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์ แวร์)
We are all confined
(วี อาร์ ออล ค๊อนไฟน์)
Till we wave our hands
(ทิลล์ วี เว๊ฝ เอ๊า แฮนด์)

How can I turn away
(ฮาว แคน นาย เทิร์น อะเวย์)
Brother/Sister go dancing
(บร๊าเท่อรํ /ซิ๊สเท่อร์ โก แด็นซิง)
Through my head
(ทรู มาย เฮด)
Human as to human
(ฮิ๊วแมน แอส ทู ฮิ๊วแมน)
The future is no place
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส โน เพลส)
To place your better days
(ทู เพลส ยุร เบ๊ทเท่อร์ เดย์)

Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But gold between divide us
(บั๊ท โกลด์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ)
Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
But fear between divide us
(บั๊ท เฟียร์ บีทะวีน ดิไฝด อัซ)
Hands and feet are all alike
(แฮนด์ แซน ฟีท อาร์ ออล อะไล๊ค)
Hear what I say
(เฮียร ว๊อท ไอ เซย์)
Hear what I say
(เฮียร ว๊อท ไอ เซย์)
Oh, so be it
(โอ , โซ บี อิท)

How can I turn away
(ฮาว แคน นาย เทิร์น อะเวย์)
Brother/Sister go dancing
(บร๊าเท่อรํ /ซิ๊สเท่อร์ โก แด็นซิง)
Through my head
(ทรู มาย เฮด)
Human as to human
(ฮิ๊วแมน แอส ทู ฮิ๊วแมน)
The future is no place
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส โน เพลส)
To place your better days
(ทู เพลส ยุร เบ๊ทเท่อร์ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry Freedom คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น