เนื้อเพลง One Way or Another คำอ่านไทย Blondie

One way or another I’m gonna find ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ไฟนด์ ยา )
I’m gonna getcha getcha getcha getcha
( แอม กอนนา เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
One way or another I’m gonna win ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา วิน ยา )
I’m gonna getcha getcha getcha getcha
( แอม กอนนา เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
One way or another I’m gonna see ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ซี ยา )
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha
( แอม กอนนา มีชา มีชา มีชา มีชา )
One day, maybe next week
( วัน เดย์ , เมบี เน๊กซท วี๊ค )
I’m gonna meetcha, I’m gonna meetcha, I’ll meetcha
( แอม กอนนา มีชา , แอม กอนนา มีชา , แอล มีชา )
I will drive past your house
( ไอ วิล ไดร๊ฝ พาสท์ ยัวร์ เฮ้าส )
And if the lights are all down
( แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ไล๊ท แซร์ ออล ดาวน์ )
I’ll see who’s around
( แอล ซี ฮู อะราวนฺดฺ )

One way or another I’m gonna find ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ไฟนด์ ยา )
I’m gonna getcha getcha getcha getcha
( แอม กอนนา เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
One way or another I’m gonna win ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา วิน ยา )
I’ll getcha, I’ll getcha
( แอล เกดชา , แอล เกดชา )
One way or another I’m gonna see ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ซี ยา )
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha
( แอม กอนนา มีชา มีชา มีชา มีชา )
One day, maybe next week
( วัน เดย์ , เมบี เน๊กซท วี๊ค )
I’m gonna meetcha, I’ll meetcha
( แอม กอนนา มีชา , แอล มีชา )

And if the lights are all out
( แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ ไล๊ท แซร์ ออล เอ๊าท )
I’ll follow your bus downtown
( แอล ฟ๊อลโล่ว ยัวร์ บัส ดาวน์ทาวน์ )
See who’s hanging out
( ซี ฮู แฮงกิง เอ๊าท )
[adsense]
One way or another I’m gonna lose ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ลู้ส ยา )
I’m gonna give you the slip, a slip of the lip or another
( แอม กอนนา กี๊ฝ ยู เดอะ สลิ๊พ , อะ สลิ๊พ ออฟ เดอะ ลิพ ออ อะน๊าเทร่อร์ )
I’m gonna lose ya, I’m gonna trick ya
( แอม กอนนา ลู้ส ยา , แอม กอนนา ทริ๊ค ยา )
One way or another I’m gonna lose ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ลู้ส ยา )
I’m gonna trick ya trick ya trick ya trick ya
( แอม กอนนา ทริ๊ค ยา ทริ๊ค ยา ทริ๊ค ยา ทริ๊ค ยา )
One way or another I’m gonna lose ya
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา ลู้ส ยา )
I’m gonna give you the slip
( แอม กอนนา กี๊ฝ ยู เดอะ สลิ๊พ )

I’ll walk down the mall
( แอล ว๊อล์ค ดาวน์ เดอะ มอลล์ )
Stand over by the wall
( สแทนด์ โอ๊เว่อร์ บาย เดอะ วอลล์ )
Where I can see it all
( แวร์ ไอ แคน ซี อิท ออล )
Find out who ya call
( ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยา คอลลํ )
Lead you to the supermarket checkout
( ลี๊ด ยู ทู เดอะ ซุเปอร์มาเกท เช็คเอาท์ )
Some specials and rat food, get lost in the crowd
( ซัม สเพ๊เชี่ยล แอนด์ แร๊ท ฟู้ด , เก็ท โลด อิน เดอะ คราวดํ )

One way or another I’m gonna getcha, I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา เกดชา , แอล เกดชา , แอล เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
[Where I can see it all, find out who ya call]
( [ แวร์ ไอ แคน ซี อิท ออล , ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยา คอลลํ ] )
One way or another I’m gonna getcha, I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา เกดชา , แอล เกดชา , แอล เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
[Where I can see it all, find out who ya call]
( [ แวร์ ไอ แคน ซี อิท ออล , ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยา คอลลํ ] )
One way or another I’m gonna getcha, I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
( วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ แอม กอนนา เกดชา , แอล เกดชา , แอล เกดชา เกดชา เกดชา เกดชา )
[Where I can see it all, find out who ya call]
( [ แวร์ ไอ แคน ซี อิท ออล , ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยา คอลลํ ] )
[repeat until fade]
( [ รีพี๊ท อันทิล เฟด ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way or Another คำอ่านไทย Blondie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น