เนื้อเพลง Sing, You Sinners คำอ่านไทย Tony Bennett feat John Legend

All you sinners drop everything
( ออล ยู ซีนเนอะ ดรอพ เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Let the melody and the harmony ring
(เล็ท เดอะ เมลโอะดิ แอนด์ เดอะ ฮาโมะนิ ริง)
Let it ring
(เล็ท ดิธ ริง)
Lift arms up to Heaven and sing
(ลิฟท อาร์ม อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ ซิง)
Ring-a-ding
(ริง อะ ดิง)
Sing you sinners woncha sway n’ swing
(ซิง ยู ซีนเนอะ woncha ซเว เอ็น สวิง)
What a thing
(ว๊อท ดา ทริง)

Start with clappin’ y’hands all about
(สท๊าร์ท วิธ แค๊พปิน yhands ซอร์ อะเบ๊าท)
All about
(ออล อะเบ๊าท)
Don’t be silent – Let the Lord hear y’shout
(ด้อนท์ บี ไซ๊เล่นท เล็ท เดอะ หลอร์ด เฮียร yshout)
Shout it out
(เช๊าท ดิธ เอ๊าท)
And jus’ let the music come out
(แอนด์ ยูส เล็ท เดอะ มิ๊วสิค คัม เอ๊าท)
Of yr snout
(อ็อฝ yr ซเนาท)
Sing you sinners woncha sway n’ swing
(ซิง ยู ซีนเนอะ woncha ซเว เอ็น สวิง)
Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)
[Dig the drift of what I mean]
([ ดีกกํ เดอะ ดริฟท์ อ็อฝ ว๊อท ไอ มีน ])

In a world where there’s no music
(อิน อะ เวิลด แวร์ แดร์ โน มิ๊วสิค)
[Old Scratch]
([ โอลด์ สแครทช ])
Satan gets his kicks
(ซาตาน เก็ท ฮิส คิ๊ค)
[He’s up to his tricks]
([ อีส อั๊พ ทู ฮิส ทริ๊ค ])
He’ll be laughing up and down the banks
(เฮ็ลล บี ลาฟอิง อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ แบ๊งค)
[Hee, hee, hee]
([ ฮี , ฮี , ฮี ])
Of that river Styx
(อ็อฝ แดท ริ๊เฝ่อร์ Styx)

You’re so wicked baby, and you’re depraved
(ยัวร์ โซ วิค เบ๊บี้ , แอนด์ ยัวร์ ดิพเรฝ)
You can rave
(ยู แคน เรฝ)
It’s apparent that you have misbehaved
(อิทซ แอ็พแพเร็นท แดท ยู แฮ็ฝ มิซบิเฮฝ)
To your grave
(ทู ยุร เกรฝ)
But if you should wanna be saved
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู เชิด วอนนา บี เซฝ)
Jus’ behave
(ยูส บีแฮฝ)
Take a listen now to the bird…
(เท้ค เก ลิ๊สซึ่น นาว ทู เดอะ เบิร์ด)

Stop all that chewin’ yer cud – and all that standin’ in the mud there
(สท๊อพ ออล แดท chewin yer คัด แอนด์ ออล แดท แสตนดิน อิน เดอะ มัด แดร์)
Swing people! Swing every chortle from yer mortal portal
(สวิง พี๊เพิ่ล ! สวิง เอ๊เฝอร์รี่ chortle ฟรอม yer ม๊อร์ท่อล โพแท็ล)
I dig that everyone believes that all cattle prodigies
(ไอ ดีกกํ แดท เอ๊วี่วัน บีลี๊ฝ แดท ดอร์ แค๊ทเทิ่ล prodigies)
Are like a sneeze
(อาร์ ไล๊ค เก ซนีส)
Hard blowin’-missin one lick of blowin’ talent to show
(ฮาร์ด โบลวิน มิซซิน วัน ลิค อ็อฝ โบลวิน แท๊เล้นท ทู โชว์)

[If y’sing – y’ gotta swing!]
([ อิ๊ฟ ysings วาย กอททะ สวิง ! ])

But remember that the day will come when you
(บั๊ท รีเม๊มเบ่อร์ แดท เดอะ เดย์ วิล คัม เว็น ยู)
Will be just steak on a plate
(วิล บี จั๊สท ซเทค ออน อะ เพล๊ท)
[Folks, y’know it’s fate]
([ โฟล้ค , yknow อิทซ เฟ้ท ])
So dig the music of the swing-o-sphere –
(โซ ดีกกํ เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ สวิง โอ สเฟียร์)
[before your swing arrives too late]
([ บีฟอร์ ยุร สวิง อะไร๊ฝ ทู เหลท ])

That’s a little too dark
(แด้ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ด๊าร์ค)
Still, it’s true – we’ve got breath for such a limited time
(สทิลล , อิทซ ทรู หวีบ ก็อท บรี๊ทฺรฺ ฟอร์ ซัช อะ ลิ๊หมิท ไทม์)
What are ya, stupid, ya cows?? – you’d think to sing was a crime
(ว๊อท อาร์ ยา , สทิ๊วผิด , ยา คาว ยูต ทริ๊งค ทู ซิง วอส ซา ไคร์ม)

In defense now; hence now; Here’s comes Adele McCluck:
(อิน ดิเฟนซ นาว ; เฮ็นซ นาว ; เฮียร คัม อเดล McCluck :)

Mrs. Mockingbird, I must say you haven’t heard
(มีซซิซ Mockingbird , ไอ มัสท์ เซย์ ยู แฮฟเวน เฮิด)
The friendly bellowing swing of our friends the cows –
(เดอะ ฟเรนดลิ bellowings สวิง อ็อฝ เอ๊า เฟรน เดอะ คาว)
As they shed their way from Teagarden to Fuller
(แอส เด ชี แดร์ เวย์ ฟรอม Teagarden ทู Fuller)
Instead of spendin’ ev’ry day jus’ sneakin’ around
(อินสเท๊ด อ็อฝ สเปนดิน เอวรี่ เดย์ ยูส สนิกเคน อะราวนฺดฺ)
To life another lick –
(ทู ไล๊ฟ อะน๊าเทร่อร์ ลิค)
These cats work on their cow-tone, so when they get up to blow
(ฑิส แค๊ท เวิ๊ร์ค ออน แดร์ คาว โทน , โซ เว็น เด เก็ท อั๊พ ทู โบลว์)
They blow a fatter bone-tone into the ozone
(เด โบลว์ อะ fatter โบน โทน อิ๊นทู ดิ โอโสน)

[And furthermore…]
([ แอนด์ เฟอเฑอะโม ])

You tweety-birds are always singin’ away
(ยู tweety เบิร์ด แซร์ ออลเว ซิงอิน อะเวย์)
Never givin’ up thought of what you say
(เน๊เฝ่อร์ กีฝอิน อั๊พ ธอท อ็อฝ ว๊อท ยู เซย์)
We cows do – shedding takes up most of our day
(วี คาว ดู เช็ดดิง เท้ค อั๊พ โมซท อ็อฝ เอ๊า เดย์)
So when we start and settle in to play – we can say
(โซ เว็น วี สท๊าร์ท แอนด์ เซ็ทเทิ่ล อิน ทู เพลย์ วี แคน เซย์)
A moo is an array of what we’ve always known to be
(อะ มู อีส แอน อะเรย์ อ็อฝ ว๊อท หวีบ ออลเว โนน ทู บี)
The best and only way to play
(เดอะ เบ๊สท์ แอนด์ โอ๊นลี่ เวย์ ทู เพลย์)

[What we mean to say is…]
([ ว๊อท วี มีน ทู เซย์ อีส ])

Before the band will letcha sing
(บีฟอร์ เดอะ แบนด์ วิล letcha ซิง)
[Sing with Fletcher Henderson]
([ ซิง วิธ Fletcher Henderson ])
You’ve got to get y’self to swing
(ยู๊ฟ ก็อท ทู เก็ท yself ทู สวิง)
[Like the Bean or Satch]
([ ไล๊ค เดอะ บีน ออ Satch ])
So your horn can blow – a single note or two
(โซ ยุร ฮอร์น แคน โบลว์ อะ ซิ๊งเกิ้ล โน๊ท ออ ทู)
Of deeper thinking
(อ็อฝ ดิพเพอ ติ้งกิง)
[That’s the way to swing]
([ แด้ท เดอะ เวย์ ทู สวิง ])
So set your mind upon a tone
(โซ เซ็ท ยุร ไมนด์ อุพอน อะ โทน)
[When you’re shedding all alone]
([ เว็น ยัวร์ เช็ดดิง ออล อะโลน ])
And you will have a cornerstone
(แอนด์ ยู วิล แฮ็ฝ อะ cornerstone)
[Like the bass trombone]
([ ไล๊ค เดอะ แบ็ซ ทรอมโบน ])
Blow your horn and take a bow
(โบลว์ ยุร ฮอร์น แอนด์ เท้ค เก บาว)
So that you’re swinging like the cows
(โซ แดท ยัวร์ สวิงงิง ไล๊ค เดอะ คาว)
Pythagoras would be so proud of us
(Pythagoras เวิด บี โซ พเราด อ็อฝ อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sing, You Sinners คำอ่านไทย Tony Bennett feat John Legend

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น