เนื้อเพลง One Of A Kind คำอ่านไทย Breaking Point

I’ve got that feeling deep inside
( แอฝ ก็อท แดท ฟีลอิง ดี๊พ อิ๊นไซด์)
Well what it is I don’t know
(เวลล ว๊อท ดิธ อีส ซาย ด้อนท์ โนว์)
My vengeance starts to change
(มาย เฝนแจ็นซ สท๊าร์ท ทู เช้งจํ)
My mind gets filled with rage
(มาย ไมนด์ เก็ท ฟิลล วิธ เร้จ)
I raise my fists up to the sky
(ไอ เร้ส มาย ฟิซท อั๊พ ทู เดอะ สกาย)

Whatdaya see?
(Whatdaya ซี)

The fear I see when I look in your eyes
(เดอะ เฟียร์ ไอ ซี เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Makes you believe I’m one of a kind [one of a kind]
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ [ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ ])
The fear I leave in the back of your mind
(เดอะ เฟียร์ ไอ ลี๊ฝ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์)
Makes you believe I’m
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม)
One of a kind
(วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

And Now I feel like I’m alive
(แอนด์ นาว ไอ ฟีล ไล๊ค แอม อะไล๊ฝ)
Don’t know just how I got so low
(ด้อนท์ โนว์ จั๊สท ฮาว ไอ ก็อท โซ โลว)
These voices in my mind
(ฑิส ว๊อยซ์ ซิน มาย ไมนด์)
Tell me it’s killing time
(เทลล มี อิทซ คีลลิง ไทม์)
It is a thrill I can’t describe
(อิท อีส ซา ธริล ไอ แค็นท เดสไครบํ)

Whatdaya see?
(Whatdaya ซี)

The fear I see when I look in your eyes
(เดอะ เฟียร์ ไอ ซี เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Makes you believe I’m one of a kind [one of a kind]
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ [ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ ])
The fear I leave in the back of your mind
(เดอะ เฟียร์ ไอ ลี๊ฝ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์)
Makes you believe I’m
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม)
One of a kind
(วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

The fear I see when I look in your eyes
(เดอะ เฟียร์ ไอ ซี เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Makes you believe, makes you believe
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ , เม้ค ยู บีลี๊ฝ)
The fear that I see in the back of your mind
(เดอะ เฟียร์ แดท ไอ ซี อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์)
Makes you believe, makes you believe
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ , เม้ค ยู บีลี๊ฝ)

The fear I see when I look in your eyes
(เดอะ เฟียร์ ไอ ซี เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Makes you believe I’m one of a kind [one of a kind]
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ [ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ ])
The fear I leave in the back of your mind
(เดอะ เฟียร์ ไอ ลี๊ฝ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์)
Makes you believe, makes you believe
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ , เม้ค ยู บีลี๊ฝ)

The fear I see when I look in your eyes
(เดอะ เฟียร์ ไอ ซี เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
Makes you believe I’m one of a kind [one of a kind]
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ [ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ ])
The fear I leave in the back of your mind
(เดอะ เฟียร์ ไอ ลี๊ฝ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร ไมนด์)
Makes you believe I’m one of a kind
(เม้ค ยู บีลี๊ฝ แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Hey, Hey, Hey, One of a Kind
(เฮ , เฮ , เฮ , วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Of A Kind คำอ่านไทย Breaking Point

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น