เนื้อเพลง I Found You Love คำอ่านไทย Barbra Streisand

I went looking for a new love
( ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ รา นิว ลัฝ)
A different kind of true love
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ ทรู ลัฝ)
Who would treat me right
(ฮู เวิด ทรี๊ท มี ไร๊ท)
Day and night
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท)

Voice: He baby I went looking too,
(ว๊อยซ์ : ฮี เบ๊บี้ ไอ เว็นท ลุคอิง ทู ,)
And I found out that there is no other love for me but you.
(แอนด์ ดาย เฟานด เอ๊าท แดท แดร์ อีส โน อ๊อเธ่อร์ ลัฝ ฟอร์ มี บั๊ท ยู)
Just me and you.
(จั๊สท มี แอนด์ ยู)

I went looking for a new love
(ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ รา นิว ลัฝ)
A different kind of true love
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ ทรู ลัฝ)
Who’s gonna treat me right
(ฮู กอนนะ ทรี๊ท มี ไร๊ท)
Day and night
(เดย์ แอนด์ ไน๊ท)
Then I found what I was after
(เด็น นาย เฟานด ว๊อท ไอ วอส แอ๊ฟเท่อร)
Now my life is filled with laughter
(นาว มาย ไล๊ฟ อีส ฟิลล วิธ ลาฟเทอะ)
I found you love
(ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
I was lost with no direction
(ไอ วอส ล็อซท วิธ โน ดิเรคฌัน)
And my life was one big question
(แอนด์ มาย ไล๊ฟ วอส วัน บิ๊ก เคว๊สชั่น)
I was down and out
(ไอ วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท)
Filled with doubt
(ฟิลล วิธ เดาท)
Now I know just where I’m going
(นาว ไอ โนว์ จั๊สท แวร์ แอม โกอิ้ง)
And my happiness is showing
(แอนด์ มาย แฮพพิเน็ซ ซิส โชว์วิง)
I found you love
(ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
I found you love
(ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
I found the new love
(ไอ เฟานด เดอะ นิว ลัฝ)
Wonderful and true
(วันเดอะฟุล แอนด์ ทรู)
He loves to spend my money
(ฮี ลัฝ ทู สเพ็นด มาย มั๊นนี่)
Likes to call me honey
(ไล๊ค ทู คอลลํ มี ฮั๊นนี่)
I’m gonna please him
(แอม กอนนะ พลีซ ฮิม)
Gonna hug and squeeze him
(กอนนะ ฮัก แอนด์ สควี๊ซ ฮิม)
He’s gonna love me madly
(อีส กอนนะ ลัฝ มี แมดลิ)
I’m gonna to love him gladly
(แอม กอนนะ ทู ลัฝ ฮิม กแลดลิ)
We’re gonna hold love while we can
(เวีย กอนนะ โฮลด์ ลัฝ ไวล์ วี แคน)
Do, do do do do do do do
(ดู , ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
I went looking for a new love
(ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ รา นิว ลัฝ)
A different kind of true love
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ ทรู ลัฝ)
Who’s gonna treat me right
(ฮู กอนนะ ทรี๊ท มี ไร๊ท)
Every day every night
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Then I found what I was after
(เด็น นาย เฟานด ว๊อท ไอ วอส แอ๊ฟเท่อร)
Now my life is filled with laughter
(นาว มาย ไล๊ฟ อีส ฟิลล วิธ ลาฟเทอะ)
I found you love
(ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
I found you love
(ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
I found the new love
(ไอ เฟานด เดอะ นิว ลัฝ)
Wonderful and true
(วันเดอะฟุล แอนด์ ทรู)
He loves to spend my money
(ฮี ลัฝ ทู สเพ็นด มาย มั๊นนี่)
And he loves to call me ho ho honey
(แอนด์ ฮี ลัฝ ทู คอลลํ มี โฮ โฮ ฮั๊นนี่)
I’m gonna please him
(แอม กอนนะ พลีซ ฮิม)
Gonna hug and squeeze him
(กอนนะ ฮัก แอนด์ สควี๊ซ ฮิม)
He’s gonna love me madly
(อีส กอนนะ ลัฝ มี แมดลิ)
I’m gonna to love him gladly
(แอม กอนนะ ทู ลัฝ ฮิม กแลดลิ)
We’re gonna hold love while we can
(เวีย กอนนะ โฮลด์ ลัฝ ไวล์ วี แคน)
We’re gonna hold love while we can
(เวีย กอนนะ โฮลด์ ลัฝ ไวล์ วี แคน)
Do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Baby I went looking for a new love
(เบ๊บี้ ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ รา นิว ลัฝ)
Different kind of true love
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ ทรู ลัฝ)
Who’s gonna treat me right
(ฮู กอนนะ ทรี๊ท มี ไร๊ท)
Eevery day and every night
(Eevery เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I found what I was after
(ไอ เฟานด ว๊อท ไอ วอส แอ๊ฟเท่อร)
My life is filled with laughter
(มาย ไล๊ฟ อีส ฟิลล วิธ ลาฟเทอะ)
‘Cause I found you love
(ค๊อส ไอ เฟานด ยู ลัฝ)
Looking for a true love
(ลุคอิง ฟอร์ รา ทรู ลัฝ)
Some kind of new love
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ นิว ลัฝ)
Who’s gonna treat me right
(ฮู กอนนะ ทรี๊ท มี ไร๊ท)
He’s gonna give me love every night
(อีส กอนนะ กี๊ฝ มี ลัฝ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)

Written by A. Gordon
(วึ้น บาย อะ กอร์ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Found You Love คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น