เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Shut up
( ชั๊ท อั๊พ )
Just shut up
( เจิ๊สท ชั๊ท อั๊พ )
Shut up [3x]
( ชั๊ท อั๊พ [ 3x ] )
Shut it up, just shut up
( ชั๊ท ดิท อั๊พ , เจิ๊สท ชั๊ท อั๊พ )
Shut up
( ชั๊ท อั๊พ )
Just shut up
( เจิ๊สท ชั๊ท อั๊พ )
Shut up [3x]
( ชั๊ท อั๊พ [ 3x ] )
Shut it up, just shut up
( ชั๊ท ดิท อั๊พ , เจิ๊สท ชั๊ท อั๊พ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
We try to take it slow
( วี ธราย ทู เท้ค อิท สโลว์ )
But we’re still losing control
( บั๊ท เวีย สทิลล โลซิง คอนโทรล )
And we try to make it work
( แอนด์ วี ธราย ทู เม้ค อิท เวิ๊ร์ค )
But it still ends up the worst
( บั๊ท ดิท สทิลล เอ็นด อั๊พ เดอะ เวิ๊ร์สท )
And I’m craaazzzy
( แอนด์ แอม เครซี่ )
For trying to be your laaadddy
( ฟอร์ ทรายอิง ทู บี ยัวร์ ลาอาดี )
I think I’m going crazy
( ไอ ตริ๊งค แอม โกอิ้ง เคซี่ )

Girl, me and you were just fine [you know]
( เกิร์ล , มี แอนด์ ยู เวีย เจิ๊สท ไฟน [ ยู โนว์ ] )
We wine and dine
( วี ไวน์ แอนด์ ดาย )
Did them things that couples do when in love [you know]
( ดิด เด็ม ติง แดท คั๊พเพิ่ล ดู เว็น อิน เลิฟ [ ยู โนว์ ] )
Walks on the beach and stuff [you know]
( ว๊อล์ค ออน เดอะ บีช แอนด์ สทั๊ฟฟ [ ยู โนว์ ] )
Things that lovers say and do
( ติง แดท เลิฟเว่อร์ เซย์ แอนด์ ดู )
I love you boo, I love you too
( ไอ เลิฟ ยู บู , ไอ เลิฟ ยู ทู )
I miss you a lot, I miss you even more
( ไอ มิส ยู อะ รอด , ไอ มิส ยู อี๊เฝ่น มอร์ )
That’s why I flew you out
( แด้ท วาย ไอ ฟลู ยู เอ๊าท )
When we was on tour
( เว็น วี วอส ออน ทัวร์ )
But then something got out of hand
( บั๊ท เด็น ซัมติง กอท เอ๊าท ออฟ แฮนด์ )
You start yelling when I’m with my friends
( ยู สท๊าร์ท เยลลิง เว็น แอม วิธ มาย เฟรน )
Even though I had legitimate reasons [bull shit]
( อี๊เฝ่น โตว ไอ แฮด ลีจิ๊ทิเหมท รี๊ซั่น [ บูลล ชิท ] )
You know I have to make them dividends [bull shit]
( ยู โนว์ ไอ แฮพ ทู เม้ค เด็ม ดิซฝิเดน [ บูลล ชิท ] )
How could you trust our private lives girl
( ฮาว คูด ยู ทรัสท เอ๊า ไพร๊เหวด ลีฟ เกิร์ล )
That’s why you don’t believe my lies
( แด้ท วาย ยู โด๊นท บีลี๊ฝ มาย ไล )
And quick to say
( แอนด์ ควิค ทู เซย์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
[adsense]
Why does emotion gotta move so fast
( วาย ดาส อีโม๊ชั่น กอทดา มู๊ฝ โซ ฟาสท )
Love is progress if you could make it last
( เลิฟ อีส โพร๊เกรสส อิ๊ฟ ยู คูด เม้ค อิท ล๊าสท )
Why is it that you just lose control
( วาย อีส ซิท แดท ยู เจิ๊สท ลู้ส คอนโทรล )
Every time you agree on taking it slow
( เอ๊ฟรี่ ไทม์ ยู อะกรี ออน เทคคิง อิท สโลว์ )
So why does it got to be so damn tough
( โซ วาย ดาส ซิท กอท ทู บี โซ แดมนํ ทั๊ฟ )
’cause fools in lust could never get enough of love
( ค๊อส ฟูล ซิน ลัซท คูด เน๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ ออฟ เลิฟ )
Showing him the love that you be giving
( โชวิง ฮิม เดอะ เลิฟ แดท ยู บี กิฟวิง )
Changing up your living
( เช๊งจิง อั๊พ ยัวร์ ลิฟวิง )
For a loving transition
( ฟอร์ รา เลิฝฝิ่ง แทรนซิซเชิน )
Girl its a mission trying to get you to listen
( เกิร์ล อิทซ ซา มิ๊ชชั่น ทรายอิง ทู เก็ท ยู ทู ลิ๊สซึ่น )
Few mad at each other has become our tradition
( ฟิว แม้ด แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์ แอส บีคัม เอ๊า เทร๊ดิชั่น )
You yell, I yell, everybody yells
( ยู เยลล , ไอ เยลล , เอวี่บอดี้ เยลล )
Got neighbors across the street saying
( กอท เน๊บอร์ อะคร๊อส เดอะ สทรีท เซยิ่ง )
“Who the hell?!?”
( “Who เดอะ เฮ็ลล ?! ?” )
Who the hell?
( ฮู เดอะ เฮ็ลล ?)
What the hell’s going down?
( ว๊อท เดอะ เฮ็ลล โกอิ้ง ดาวน์ ?)
Too much of the bickering
( ทู มัช ออฟ เดอะ บิคเคอะริง )
Kill it with the sound and
( คิลล์ อิท วิธ เดอะ ซาวน์ด แอนด์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

Girl our love is dying
( เกิร์ล เอ๊า เลิฟ อีส ดายอิ้ง )
Why did you stop trying
( วาย ดิด ยู สท๊อพ ทรายอิง )
I never been a quitah
( ไอ เน๊เว่อร์ บีน อะ ควิกดา )
But I do deserve betta
( บั๊ท ไอ ดู ดีเซิร์ฟว เบ๊ดดา )
Believe me I will do bad
( บีลี๊ฝ มี ไอ วิล ดู แบ้ด )
Let’s forget the past
( เล็ท ฟอร์เก๊ท เดอะ พาสท์ )
And let’s start this new plan
( แอนด์ เล็ท สท๊าร์ท ดิส นิว แพลน )
Why? ’cause it’s the same old routine
( วาย ?)
And then next week I hear them scream
( แอนด์ เด็น เน๊กซท วี๊ค ไอ เฮียร เด็ม สครีม )
Girl I know you’re tired of the things they say
( เกิร์ล ไอ โนว์ ยัวร์ ไทร์ ออฟ เดอะ ติง เดย์ เซย์ )
You’re damn right
( ยัวร์ แดมนํ ไร๊ท )
’cause I heard them lame dame excuses just yesterday
( ค๊อส ไอ เฮริ์ท เด็ม เลมี เดม เอ็กซคิ้วส เจิ๊สท เยสเทอเดย์ )
That was a different thing
( แดท วอส ซา ดีฟฟาเร้น ติง )
No it ain’t
( โน อิท เอน )
That was a different thing
( แดท วอส ซา ดีฟฟาเร้น ติง )
No it ain’t
( โน อิท เอน )
That was a different thing
( แดท วอส ซา ดีฟฟาเร้น ติง )
It was the same damn thing
( อิท วอส เดอะ เซม แดมนํ ติง )
Same ass excuses
( เซม แอส เอ็กซคิ้วส )
Boy you’re useless
( บอย ยัวร์ ยูซลิส )
Woooaaahhh!!!
( Woooaaahhh ! ! ! )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

Stop the talking baby
( สท๊อพ เดอะ ทอคกิ้ง เบ๊บี้ )
Or I start walking baby [repeat]
( ออ ไอ สท๊าร์ท วอล์คคิง เบ๊บี้ [ รีพี๊ท ] )
Is that all there is [repeat till fade]
( อีส แดท ออล แดร์ อีส [ รีพี๊ท ทิลล์ เฟด ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shut up คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น