เนื้อเพลง Taste It คำอ่านไทย Blue

Where you gone, honey
( แวร์ ยู กอน , ฮั๊นนี่)
You got the flow
(ยู ก็อท เดอะ โฟลว์)
So why would you wanna to be leaving
(โซ วาย เวิด ยู วอนนา ทู บี ลีฝอิงส)
Think again, honey
(ทริ๊งค อะเกน , ฮั๊นนี่)
It’s not the end
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)
The loving that you’ve been receiving
(เดอะ ลัฝอิง แดท ยู๊ฟ บีน receivings)

Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
you’ve got it
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
I want it
(ไอ ว้อนท ดิธ)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
I’m begging for more
(แอม เบกกิง ฟอร์ โม)
Can’t believe
(แค็นท บีลี๊ฝ)
What I’m seeing
(ว๊อท แอม ซีอิง)
Can’t you see what I’m feeling
(แค็นท ยู ซี ว๊อท แอม ฟีลอิง)
Tonight is our night girl for sure, for sure
(ทูไน๊ท อีส เอ๊า ไน๊ท เกิร์ล ฟอร์ ชัวร์ , ฟอร์ ชัวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Everybody there’s a party going on right here
(เอวี่บอดี้ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ไร๊ท เฮียร)
Anyone who’s anybody is getting down [oh yeah]
(เอนอิวัน ฮู เอนอิบอดิ อีส เกดดดิ้ง เดาน [ โอ เย่ ])
We got the music grooving and the girls are moving everywhere
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค กรูฝวิ่ง แอนด์ เดอะ เกิร์ล แซร์ มูฝอิง เอวี่แวร์)
Shaking their hips, licking their lips
(เชคกิ้ง แดร์ ฮิพ , ลิกคิง แดร์ ลิพ)
Baby I can almost taste it [taste it]
(เบ๊บี้ ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท [ เท๊ซท อิท ])

The night is young
(เดอะ ไน๊ท อีส ยัง)
But we don’t have long
(บั๊ท วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ลอง)
So tell me is it your place or mine
(โซ เทลล มี อีส ซิท ยุร เพลส ออ ไมน์)
Girl turn off the phone, now I’ve got you here alone
(เกิร์ล เทิร์น ออฟฟ เดอะ โฟน , นาว แอฝ ก็อท ยู เฮียร อะโลน)
I want to have you to myself, don’t want to hear from no-one else
(ไอ ว้อนท ทู แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ , ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮียร ฟรอม โน วัน เอ๊ลส)

Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
I got it
(ไอ ก็อท ดิธ)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
You want it
(ยู ว้อนท ดิธ)
Tonight is our night girl for sure, for sure
(ทูไน๊ท อีส เอ๊า ไน๊ท เกิร์ล ฟอร์ ชัวร์ , ฟอร์ ชัวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Everybody there’s a party going on right here [oh yeah]
(เอวี่บอดี้ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ไร๊ท เฮียร [ โอ เย่ ])
Anyone who’s anybody is getting down [down oh yeah]
(เอนอิวัน ฮู เอนอิบอดิ อีส เกดดดิ้ง เดาน [ เดาน โอ เย่ ])
We got the music grooving and the girls are moving everywhere
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค กรูฝวิ่ง แอนด์ เดอะ เกิร์ล แซร์ มูฝอิง เอวี่แวร์)
Shaking their hips, licking their lips
(เชคกิ้ง แดร์ ฮิพ , ลิกคิง แดร์ ลิพ)
Baby I can almost taste it
(เบ๊บี้ ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท)

Baby baby won’t you just face it
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ว็อนท ยู จั๊สท เฟซ อิท)
Don’t you think it’s time that we got naked
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อิทซ ไทม์ แดท วี ก็อท เน๊คเค่ด)
Look into my eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
I ain’t faking, I ain’t faking
(ไอ เอน เฟคกิ้ง , ไอ เอน เฟคกิ้ง)

Right before your eyes
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย)
You got me hypnotized
(ยู ก็อท มี ฮีพโนะไทส)
You better move your…. Shake your….
(ยู เบ๊ทเท่อร์ มู๊ฝ ยุร เช้ค ยุร)
Taste It
(เท๊ซท อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Everybody there’s a party going on right here [on right here]
(เอวี่บอดี้ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ไร๊ท เฮียร [ ออน ไร๊ท เฮียร ])
Anyone who’s anybody is getting down [down oh yeah]
(เอนอิวัน ฮู เอนอิบอดิ อีส เกดดดิ้ง เดาน [ เดาน โอ เย่ ])
We got the music grooving and the girls are moving everywhere [everywhere]
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค กรูฝวิ่ง แอนด์ เดอะ เกิร์ล แซร์ มูฝอิง เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Shaking their hips, licking their lips
(เชคกิ้ง แดร์ ฮิพ , ลิกคิง แดร์ ลิพ)
Baby I can almost taste it
(เบ๊บี้ ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท)

Everybody there’s a party going on right here
(เอวี่บอดี้ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ไร๊ท เฮียร)
[I can almost taste it baby, taste it, oh yeah]
([ ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท เบ๊บี้ , เท๊ซท อิท , โอ เย่ ])
Anyone who’s anybody is getting down [oh yeah]
(เอนอิวัน ฮู เอนอิบอดิ อีส เกดดดิ้ง เดาน [ โอ เย่ ])
We got the music grooving and the girls are moving everywhere [everywhere]
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค กรูฝวิ่ง แอนด์ เดอะ เกิร์ล แซร์ มูฝอิง เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Shaking their hips, licking their lips
(เชคกิ้ง แดร์ ฮิพ , ลิกคิง แดร์ ลิพ)
I can almost taste it,
(ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท ,)
Everybody there’s a party going on right here
(เอวี่บอดี้ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ไร๊ท เฮียร)
Anyone who’s anybody is getting down [oh yeah]
(เอนอิวัน ฮู เอนอิบอดิ อีส เกดดดิ้ง เดาน [ โอ เย่ ])
We got the music grooving and the girls are moving everywhere
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค กรูฝวิ่ง แอนด์ เดอะ เกิร์ล แซร์ มูฝอิง เอวี่แวร์)
Shaking their hips, licking their lips
(เชคกิ้ง แดร์ ฮิพ , ลิกคิง แดร์ ลิพ)
Baby I can almost taste it
(เบ๊บี้ ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Taste It คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น