เนื้อเพลง You’re Never Over คำอ่านไทย Eminem

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
The days are cold livin’ without you
(เดอะ เดย์ แซร์ โคลด์ ลีฝอิน วิธเอ๊าท ยู)
The nights are long, I’m growing older
(เดอะ ไน๊ท แซร์ ลอง , แอม กโรอิง โอลเดอะ)
I miss the days alone, thinkin’ about you
(ไอ มิซ เดอะ เดย์ อะโลน , ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
You may be gone, but you’re never over
(ยู เมย์ บี กอน , บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
If Proof could see me now, I know he’d be proud
(อิ๊ฟ พรู๊พ เคิด ซี มี นาว , ไอ โนว์ ฮีด บี พเราด)
Somewhere in me deep down, there’s something in me he found
(ซัมแวร์ อิน มี ดี๊พ เดาน , แดร์ ซัมติง อิน มี ฮี เฟานด)
That made him believe in me, now no one can beat me now
(แดท เมด ฮิม บีลี๊ฝ อิน มี , นาว โน วัน แคน บีท มี นาว)
You try, it’ll be them doors, Andres phantom believe me clowns
(ยู ธราย , อิว บี เด็ม ดอร์ , อันเดร แฟนทัม บีลี๊ฝ มี คลาวนํ)
That means suicide homie, you’ll never throw me
(แดท มีน ซุยไซ้ด โฮมี , โยว เน๊เฝ่อร์ โธรว์ มี)
Off of this course, blow me
(ออฟฟ อ็อฝ ดิส คอร์ส , โบลว์ มี)
B*tch I do this all for the sport only
(บี *tch ไอ ดู ดิส ซอร์ ฟอร์ เดอะ สพอร์ท โอ๊นลี่)
But I want it all, I’m not just talking awards homie
(บั๊ท ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอม น็อท จั๊สท ทอคอิง อะหวอร์ด โฮมี)
And the balls in my court and it’s lonely
(แอนด์ เดอะ บอล ซิน มาย คอร์ท แอนด์ อิทซ โลนลิ)
On top of the world when you’re the only
(ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด เว็น ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่)
One with the balls and your shorts
(วัน วิธ เดอะ บอล แซน ยุร ช๊อร์ท)
To leave them jaws on the floor with no re-
(ทู ลี๊ฝ เด็ม จอ ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ โน รี)
morse, remember that when they get to doggin’ you boy homie
(มอซ , รีเม๊มเบ่อร์ แดท เว็น เด เก็ท ทู ดอคกิน ยู บอย โฮมี)
So y’all can just get to bloggin’ about bologna
(โซ ยอล แคน จั๊สท เก็ท ทู bloggin อะเบ๊าท bologna)
I’m not gonna stop the saga
(แอม น็อท กอนนะ สท๊อพ เดอะ ซากะ)
Continue, no stoppin’ the force Obi, I’m moppin the floors
(คอนทิ๊นิว , โน สตอปพิน เดอะ ฟอร์ซ Obi , แอม moppin เดอะ ฟลอร์)
with them, I keep tryna pass it, but they keep on droppin’ the torch
(วิธ เด็ม , ไอ คี๊พ ทายนา เพซ ซิท , บั๊ท เด คี๊พ ออน ดรอพปิน เดอะ ท๊อร์ช)
and it won’t be, long til this sport is O-V-
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี , ลอง ทิล ดิส สพอร์ท อีส โอ วี)
E-R, just blazin’ and we knockin’ them doors and no we
(อี อาร์ , จั๊สท เบลซิน แอนด์ วี นอคคิน เด็ม ดอร์ แซน โน วี)
ain’t pumpkins on Halloween but we’ll show up on your porch, so be
(เอน พั๊มคิ้น ออน แฮลโละวีน บั๊ท เวลล โชว์ อั๊พ ออน ยุร โพช , โซ บี)
careful what you say, there ain’t no punks over here so follow me
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ , แดร์ เอน โน พรัค โอ๊เฝ่อร เฮียร โซ ฟ๊อลโล่ว มี)
Through the fog like I’m S-N-double-O-P
(ทรู เดอะ ฟ๊อก ไล๊ค แอม เอส เอ็น ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
Let me guide you through the smoke G
(เล็ท มี ไก๊ด ยู ทรู เดอะ สโม๊ค จี)
If only I wasn’t travellin’ down this road by my lonely
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ วอสซึ้น ทาเวลลิน เดาน ดิส โร้ด บาย มาย โลนลิ)
No one who knew me like you will ever know me
(โน วัน ฮู นยู มี ไล๊ค ยู วิล เอ๊เฝ่อร์ โนว์ มี)
I don’t think you understand how much you meant to me
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว มัช ยู เม็นท ทู มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
The days are cold livin’ without you
(เดอะ เดย์ แซร์ โคลด์ ลีฝอิน วิธเอ๊าท ยู)
The nights are long, I’m growing older
(เดอะ ไน๊ท แซร์ ลอง , แอม กโรอิง โอลเดอะ)
I miss the days alone, thinkin’ about you
(ไอ มิซ เดอะ เดย์ อะโลน , ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
You may be gone, but you’re never over
(ยู เมย์ บี กอน , บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร)
And it don’t stop [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ [ โอ ])
And it don’t quit [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ ควิท [ โอ ])
And it don’t stop [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ [ โอ ])
And it don’t quit [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ ควิท [ โอ ])
And I miss you [oh]
(แอนด์ ดาย มิซ ยู [ โอ ])
I just miss you [oh]
(ไอ จั๊สท มิซ ยู [ โอ ])
I just miss you [oh]
(ไอ จั๊สท มิซ ยู [ โอ ])
Homie I’ll never forget you [no]
(โฮมี อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู [ โน ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
For you, I wanna write the sickest rhyme of my life
(ฟอร์ ยู , ไอ วอนนา ไร๊ท เดอะ ซิคเคด ไรม อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
So sick it’ll blow up the mic, It’ll put the dyna in mite
(โซ ซิ๊ค อิว โบลว์ อั๊พ เดอะ ไมคะ , อิว พุท เดอะ dyna อิน ไมท)
Yeah it’ll make the dopest MC wanna jump off a bridge and sh*t hisself
(เย่ อิว เม้ค เดอะ โดเปรส เอมซี วอนนา จั๊มพ ออฟฟ อะ บริดจ แอนด์ ฌะ *ที hisself)
Tap dancin’ all over the beat, it’ll jump off the page and spit itself
(แท็พ แดนซิน ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ บีท , อิว จั๊มพ ออฟฟ เดอะ เพจ แอนด์ ซพิท อิทเซลฟ)
Yeah it’s the best thing I could do right now for you Doodi is to rap
(เย่ อิทซ เดอะ เบ๊สท์ ทริง ไอ เคิด ดู ไร๊ท นาว ฟอร์ ยู Doodi อีส ทู แร็พ)
SO Imma f*ck til I die, yeah Ima do it to death
(โซ แอมมา ฟัค ทิล ไอ ดาย , เย่ แอมอา ดู อิท ทู เด้ท)
And itstead of mourning your death, I’d rather celebrate your life
(แอนด์ itstead อ็อฝ โมนิง ยุร เด้ท , อาย ร๊าเธ่อร์ เซ๊เลเบรท ยุร ไล๊ฟ)
Elevate to new height, step on the gas and accelerate, Imma need two mics
(เอ๊ลลิเหวท ทู นิว ไฮท , สเท็พ ออน เดอะ แก๊ซ แซน แอ๊คเซ้ลเลอเรท , แอมมา นี๊ด ทู ไมคะ)
Cuz the way that I’m feelin’ tonight, everything I can just do right
(คัซ เดอะ เวย์ แดท แอม ฟีลิน ทูไน๊ท , เอ๊วี่ติง ไอ แคน จั๊สท ดู ไร๊ท)
There’s nothing that I can do wrong, I’m too strong and I’m just too hyped
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ แคน ดู รอง , แอม ทู สทรอง แอนด์ แอม จั๊สท ทู เอ๊บ)
Just finished the rhyming and bust it and excuse the corny metaphor
(จั๊สท ฟิ๊หนิช เดอะ รายมิง แอนด์ บัซท ดิธ แอนด์ เอ็กซคิ้วส เดอะ คอนิ เม๊ทะฟอร์)
They’ll never catch up to all this energy that I’ve mustered
(เด๊ว เน๊เฝ่อร์ แค็ทช อั๊พ ทู ออล ดิส เอ๊นเนอร์จี้ แดท แอฝ มัซเทอะ)
So God just help me out while I fight through this grievin’ process
(โซ ก๊อด จั๊สท เฮ้ลพ มี เอ๊าท ไวล์ ไอ ไฟ้ท ทรู ดิส grievin โพร๊เซสส)
Tryna process this loss is makin’ me nauseous
(ทายนา โพร๊เซสส ดิส โรซ ซิส เมกิน มี นอฌัซ)
But this depression ain’t takin me hostage
(บั๊ท ดิส ดิพเรฌอัน เอน ทอคกิ่น มี ฮ๊อสเถจ)
I’ve been patiently watchin’ this game, pacin’ these hallways
(แอฝ บีน เพเฌ็นทลิ วันชิน ดิส เกม , pacin ฑิส ฮอวเวย์)
You had faith in me always
(ยู แฮ็ด เฟท อิน มี ออลเว)
Proof you knew I’d come out of this slump, rise from these ashes
(พรู๊พ ยู นยู อาย คัม เอ๊าท อ็อฝ ดิส สลั๊มพ , ไร๊ส ฟรอม ฑิส แอสเชรด)
Come right back on they asses, and go Mike Tyson on these bastards
(คัม ไร๊ท แบ็ค ออน เด แอซเซซ , แอนด์ โก ไมค Tyson ออน ฑิส แบซเทิด)
And Imma show ?€?em, blow ?€?em out the water slaughter ?€?em homes
(แอนด์ แอมมา โชว์ € เอ็ม , โบลว์ € เอ็ม เอ๊าท เดอะ ว๊อเท่อร ซลอเทอะ € เอ็ม โฮม)
I’m on so many bells the only place they can hit me is below
(แอม ออน โซ เมนอิ เบลล์ ดิ โอ๊นลี่ เพลส เด แคน ฮิท มี อีส บีโลว์)
Homie I know I’m, never gonna be the same with you
(โฮมี ไอ โนว์ แอม , เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี เดอะ เซม วิธ ยู)
I woulda never came in this game, I’m going insane without you
(ไอ วู๊ดดา เน๊เฝ่อร์ เคม อิน ดิส เกม , แอม โกอิ้ง อินเซน วิธเอ๊าท ยู)
Matter of fact it was just the other night, had another dream about you
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ดิธ วอส จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไน๊ท , แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ ดรีม อะเบ๊าท ยู)
You told me to get up, I got up and spread my wings and I flew
(ยู โทลด มี ทู เก็ท อั๊พ , ไอ ก็อท อั๊พ แอนด์ สเพร๊ด มาย วิง แซน ดาย ฟลู)
You gave me a reason to fight, I was on my way to see you
(ยู เกฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู ไฟ้ท , ไอ วอส ออน มาย เวย์ ทู ซี ยู)
You told me nah Doodi you’re not layin’ on that table I knew
(ยู โทลด มี นาห์ Doodi ยัวร์ น็อท เลย์อิน ออน แดท เท๊เบิ้ล ไอ นยู)
I was gonna make it, soon as you said think of Hailie, I knew
(ไอ วอส กอนนะ เม้ค กิด , ซูน แอส ยู เซ็ด ทริ๊งค อ็อฝ เฮลลี่ , ไอ นยู)
There wasn’t no way that I was gonna ever leave them babies, and Proof
(แดร์ วอสซึ้น โน เวย์ แดท ไอ วอส กอนนะ เอ๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ เด็ม เบบีสฺ , แอนด์ พรู๊พ)
not many are lucky enough to have a guardian angel like you
(น็อท เมนอิ อาร์ ลัคคิ อีน๊าฟ ทู แฮ็ฝ อะ กาเดียน แอ๊งเจล ไล๊ค ยู)
Lord I’m so thankful, please don’t think I don’t feel grateful, I do
(หลอร์ด แอม โซ แธงคฟุล , พลีซ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ ฟีล เกร๊ทฟุล , ไอ ดู)
Just grant me the strength that I need, for one more day to get through
(จั๊สท แกร๊นท มี เดอะ ซทเร็งธ แดท ไอ นี๊ด , ฟอร์ วัน โม เดย์ ทู เก็ท ทรู)
So homie this is your song, I dedicate this to you
(โซ โฮมี ดิส ซิส ยุร ซ็อง , ไอ เด๊ดดิเขต ดิส ทู ยู)
I love you Doodi
(ไอ ลัฝ ยู Doodi)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
The days are cold livin’ without you
(เดอะ เดย์ แซร์ โคลด์ ลีฝอิน วิธเอ๊าท ยู)
The nights are long, I’m growing older
(เดอะ ไน๊ท แซร์ ลอง , แอม กโรอิง โอลเดอะ)
I miss the days alone, thinkin’ about you
(ไอ มิซ เดอะ เดย์ อะโลน , ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู)
You may be gone, but you’re never over
(ยู เมย์ บี กอน , บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร)
And it don’t stop [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ [ โอ ])
And it don’t quit [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ ควิท [ โอ ])
And it don’t stop [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ [ โอ ])
And it don’t quit [oh]
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ ควิท [ โอ ])
And I miss you [oh]
(แอนด์ ดาย มิซ ยู [ โอ ])
I just miss you [oh]
(ไอ จั๊สท มิซ ยู [ โอ ])
I just miss you [oh]
(ไอ จั๊สท มิซ ยู [ โอ ])
Homie I’ll never forget you [no]
(โฮมี อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู [ โน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re Never Over คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น