เนื้อเพลง Fat Boy คำอ่านไทย Jewel

fat boy goes to the pool / sees his reflection, doesn’t know what to do / he feels little inside and filled with pride
( แฟท บอย โกซ ทู เดอะ พูล / ซี ฮิส ริฟเคลฌัน , ดัสอินท โนว์ ว๊อท ทู ดู / ฮี ฟีล ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นไซด์ แอนด์ ฟิลล วิธ ไพรด์)

oh, fragile flame / no one sees the same / fat boy goes about his day / trying to think of funny things to say
(โอ , แฟร๊กไจล์ เฟลม / โน วัน ซี เดอะ เซม / แฟท บอย โกซ อะเบ๊าท ฮิส เดย์ / ทไรอิง ทู ทริ๊งค อ็อฝ ฟันนิ ทริง ทู เซย์)

like, ” this is just a game i play. ” / and, ” i like me this way. ” / oh, fragile flame / when no one feels the same
(ไล๊ค , ” ดิส ซิส จั๊สท ดา เกม ไอ เพลย์ ” / แอนด์ , ” ไอ ไล๊ค มี ดิส เวย์ ” / โอ , แฟร๊กไจล์ เฟลม / เว็น โน วัน ฟีล เดอะ เซม)

hush, sleep, don’t think, just eat / your daddy’s little boy / your mama’s pride and joy / you know they love ya /but not because they hold ya
(ฮัฌ , สลี๊พ , ด้อนท์ ทริ๊งค , จั๊สท อี๊ท / ยุร แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล บอย / ยุร มามะ ไพรด์ แอนด์ จอย / ยู โนว์ เด ลัฝ ยา /บั๊ท น็อท บิคอส เด โฮลด์ ยา)

fat boy says, ” wouldn’t it be nice / if i could melt myself like ice / or outrun my skin and just be pure wind. ” / oh, fragile flame / sometimes i feel the same
(แฟท บอย เซย์ , ” วูดดึ่น ดิธ บี ไน๊ซ์ / อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ลท ไมเซลฟ ไล๊ค ไอ๊ซ์ / ออ เอาทรัน มาย สกิน แอนด์ จั๊สท บี เพียวร์ วินด ” / โอ , แฟร๊กไจล์ เฟลม / ซัมไทม์ ซาย ฟีล เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fat Boy คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น