เนื้อเพลง Big Girls Don’t Cry คำอ่านไทย Stacy Ferguson

Da Da Da Da
( ดา ดา ดา ดา )
The smell of your skin lingers on me now
( เดอะ สเมลล์ ออฟ ยัวร์ สกิน ลินเกสฺ ออน มี นาว )
Your probably on your flight back to your home town
( ยัวร์ พรอบอะบลี ออน ยัวร์ ไฟ๊ท แบ็ค ทู ยัวร์ โฮม ทาวน์ )
I need some shelter of my own protection baby
( ไอ นี๊ด ซัม เช๊ลเท่อร์ ออฟ มาย โอว์น โพรเท็คฌัน เบ๊บี้ )
To be with myself instead of calamity
( ทู บี วิธ มายเซลฟ์ อินสเท๊ด ออฟ คะแลมมิที )
Peace, Serenity
( พี๊ซ , ซิเรนนิที )

[CHORUS]
( [ ค๊อรัส ] )
I hope you know, I hope you know
( ไอ โฮพ ยู โนว์ , ไอ โฮพ ยู โนว์ )
That this has nothing to do with you
( แดท ดิส แอส นอทติง ทู ดู วิธ ยู )
It’s personal, Myself and I
( อิทซ เพอซแน็ล , มายเซลฟ์ แอนด์ ดาย )
We’ve got some straightenin’ out to do
( หวีบ กอท ซัม สเต้นนิน เอ๊าท ทู ดู )
And I’m gonna miss you like a child misses their blanket
( แอนด์ แอม กอนนา มิส ยู ไล๊ค เก ชายลํดํ มิสเซซ แดร์ แบล๊งเค๊ท )
But Ive got to get a move on with my life
( บั๊ท แอบ กอท ทู เก็ท ดา มู๊ฝ ออน วิธ มาย ไล๊ฟ )
Its time to be a big girl now
( อิทซ ไทม์ ทู บี อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว )
And big girls don’t cry
( แอนด์ บิ๊ก เกิร์ล โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )

The path that I’m walking
( เดอะ พาธ แดท แอม วอล์คคิง )
I must go alone
( ไอ มัสท์ โก อะโลน )
I must take the baby steps until I’m full grown
( ไอ มัสท์ เท้ค เดอะ เบ๊บี้ สเท็พ อันทิล แอม ฟูล กราวน )
Fairytales don’t always have a happy ending, do they
( แฟรี่เทล โด๊นท ออลเว แฮพ อะ แฮ๊พพี่ เอนดิง , ดู เดย์ )
And I foresee the dark ahead if I stay
( แอนด์ ดาย ฟอร์ซี เดอะ ด๊าร์ค อะเฮด อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ )

[CHORUS]
( [ ค๊อรัส ] )
I hope you know, I hope you know
( ไอ โฮพ ยู โนว์ , ไอ โฮพ ยู โนว์ )
That this has nothing to with you
( แดท ดิส แอส นอทติง ทู วิธ ยู )
It’s personal, Myself and I
( อิทซ เพอซแน็ล , มายเซลฟ์ แอนด์ ดาย )
We’ve got some straightenin’ out to do
( หวีบ กอท ซัม สเต้นนิน เอ๊าท ทู ดู )
And I’m gonna miss you like a child misses their blanket
( แอนด์ แอม กอนนา มิส ยู ไล๊ค เก ชายลํดํ มิสเซซ แดร์ แบล๊งเค๊ท )
But I’ve got to get a move on with my life
( บั๊ท แอบ กอท ทู เก็ท ดา มู๊ฝ ออน วิธ มาย ไล๊ฟ )
Its time to be a big girl now
( อิทซ ไทม์ ทู บี อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว )
And big girls don’t cry
( แอนด์ บิ๊ก เกิร์ล โด๊นท คราย )
[adsense]
Like the little school mate in the school yard
( ไล๊ค เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล สคูล เหมท อิน เดอะ สคูล ย๊าร์ด )
We’ll play jacks and uno cards
( เวลล เพลย์ แจ็ค แอนด์ อูโน ค้าร์ด )
Ill be your best friend and you’ll be mine
( แอล บี ยัวร์ เบ๊สท์ เฟรน แอนด์ โยว บี ไมน์ )
Valentine
( Valentine )
Yes you can hold my hand if u want to
( เยส ยู แคน โฮลด์ มาย แฮนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู )
Cause I want to hold yours too
( ค๊อส ไอ ว้อนท ทู โฮลด์ ยัวร์ ทู )
Well be playmates and lovers and share our secret worlds
( เวลล บี เพลย์เมดสฺ แอนด์ เลิฟเว่อร์ แอนด์ แชร์ เอ๊า ซี๊เขร็ท เวิลด )
But its time for me to go home
( บั๊ท อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู โก โฮม )
Its getting late, dark outside
( อิทซ เกททิง เหลท , ด๊าร์ค เอ๊าทไซ้ด )
I need to be with myself instead of calamity
( ไอ นี๊ด ทู บี วิธ มายเซลฟ์ อินสเท๊ด ออฟ คะแลมมิที )
Peace, Serenity
( พี๊ซ , ซิเรนนิที )

[CHORUS]
( [ ค๊อรัส ] )
I hope you know, I hope you know
( ไอ โฮพ ยู โนว์ , ไอ โฮพ ยู โนว์ )
That this has nothing to do with you
( แดท ดิส แอส นอทติง ทู ดู วิธ ยู )
It’s personal, Myself and I
( อิทซ เพอซแน็ล , มายเซลฟ์ แอนด์ ดาย )
We’ve got some straightenin’ out to do
( หวีบ กอท ซัม สเต้นนิน เอ๊าท ทู ดู )
And I’m gonna miss you like a child misses their blanket
( แอนด์ แอม กอนนา มิส ยู ไล๊ค เก ชายลํดํ มิสเซซ แดร์ แบล๊งเค๊ท )
But I’ve got to get a move on with my life
( บั๊ท แอบ กอท ทู เก็ท ดา มู๊ฝ ออน วิธ มาย ไล๊ฟ )
Its time to be a big girl now
( อิทซ ไทม์ ทู บี อะ บิ๊ก เกิร์ล นาว )
And big girls don’t cry
( แอนด์ บิ๊ก เกิร์ล โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )
Don’t cry
( โด๊นท คราย )

La Da Da Da Da Da
( ลา ดา ดา ดา ดา ดา )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girls Don’t Cry คำอ่านไทย Stacy Ferguson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น