เนื้อเพลง Love Is คำอ่านไทย Whitney Houston

Love is, what we make it
( ลัฝ อีส , ว๊อท วี เม้ค กิด)
We can make it something, love is
(วี แคน เม้ค กิด ซัมติง , ลัฝ อีส)
So don’t desert me
(โซ ด้อนท์ เดสเสิร์ท มี)
Instead, learn to trust me
(อินสเท๊ด , เลิร์น ทู ทรัสท มี)
An love is, what we make it
(แอน ลัฝ อีส , ว๊อท วี เม้ค กิด)
So, let’s make it love
(โซ , เล็ท เม้ค กิด ลัฝ)

So love is
(โซ ลัฝ อีส)
Give and taking, oh
(กี๊ฝ แอนด์ เทคอิง , โอ)
So making the best of nothing
(โซ เมคอิง เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ นัธอิง)
Let your children’s be one of compassion
(เล็ท ยุร ชีลดเร็น บี วัน อ็อฝ ค็อมแพฌอัน)
And love is, what we make it
(แอนด์ ลัฝ อีส , ว๊อท วี เม้ค กิด)
So, let’s make it love
(โซ , เล็ท เม้ค กิด ลัฝ)

Why work against the grain to try so hard to grow
(วาย เวิ๊ร์ค อะเก๊นสท เดอะ กเรน ทู ธราย โซ ฮาร์ด ทู โกรว์)
Why should we work in vain when in your heart you know
(วาย เชิด วี เวิ๊ร์ค อิน เฝน เว็น อิน ยุร ฮาร์ท ยู โนว์)

Work against the grain to try so hard to grow
(เวิ๊ร์ค อะเก๊นสท เดอะ กเรน ทู ธราย โซ ฮาร์ด ทู โกรว์)
Why should we work in vain when in your heart you know
(วาย เชิด วี เวิ๊ร์ค อิน เฝน เว็น อิน ยุร ฮาร์ท ยู โนว์)

Love is, sacrafices
(ลัฝ อีส , เซกเคอไฟ)
Sweet devices
(สวี้ท ดีไฝ๊ซ์)
Toward one another, so let’s discover
(ทูวอด วัน อะน๊าเทร่อร์ , โซ เล็ท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
Why don’t we discover
(วาย ด้อนท์ วี ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
Let’s all discover
(เล็ท ซอร์ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
What love has undercover
(ว๊อท ลัฝ แฮ็ส อันเดอะคัฝเออะ)
I found that love is give and taking
(ไอ เฟานด แดท ลัฝ อีส กี๊ฝ แอนด์ เทคอิง)
Love is sacraficing
(ลัฝ อีส sacraficings)
Love is what you make
(ลัฝ อีส ว๊อท ยู เม้ค)
let’s make it love
(เล็ท เม้ค กิด ลัฝ)
Sweet love
(สวี้ท ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Words
(เวิร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น