เนื้อเพลง Charlie, Last Name Wilson คำอ่านไทย Charlie Wilson

[R Kelly Speaks]
( [ อาร์ เคลลี่ สพี๊ค ])
Yo C, You know we need to go out and do somethin’ man
(โย ซี , ยู โนว์ วี นี๊ด ทู โก เอ๊าท แอนด์ ดู ซัมติน แมน)
Got all these hot cars and hot cribs
(ก็อท ดอร์ ฑิส ฮอท คารํ แซน ฮอท คริบ)
Ain’t got nobody to share it with, baby
(เอน ก็อท โนบอดี้ ทู แชร์ อิท วิธ , เบ๊บี้)
Know what I mean? Let’s go
(โนว์ ว๊อท ไอ มีน เล็ท โก)

[Charile Wilson]
([ Charile วิลสัน ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey girl, How you doin’
(เฮ เกิร์ล , ฮาว ยู โดย)
My name is Charile, last name Wilson
(มาย เนม อีส Charile , ล๊าสท เนม วิลสัน)
I was wonderin’ if I could take you out
(ไอ วอส วันเดอริน อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท)
Show you a good time, invite you to my house
(โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ , อินไฝ๊ท ยู ทู มาย เฮ้าส)
Here is my number, girl you can call me
(เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ , เกิร์ล ยู แคน คอลลํ มี)
And don’t forget it baby, the name is Charlie
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ , เดอะ เนม อีส ชาร์ริ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
With all of this fortune, what am I doin’ single
(วิธ ออล อ็อฝ ดิส ฟ๊อร์จูน , ว๊อท แอ็ม ไอ โดย ซิ๊งเกิ้ล)
Sometimes I tell myself, ” Man, get out and mingle ”
(ซัมไทม์ ซาย เทลล ไมเซลฟ , ” แมน , เก็ท เอ๊าท แอนด์ มิกเกิล “)
You don’t have to be alone, you need someone to love
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน , ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ลัฝ)
But bein famous sometimes it’s hard to find someone to trust
(บั๊ท บีนโพล เฟ๊มัส ซัมไทม์ อิทซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ซัมวัน ทู ทรัสท)
But the hell with that this time, I’m gonna treat myself
(บั๊ท เดอะ เฮ็ลล วิธ แดท ดิส ไทม์ , แอม กอนนะ ทรี๊ท ไมเซลฟ)
Being in love is good for your health
(บีอิง อิน ลัฝ อีส กู๊ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)
It’s time to share this fortune and fame with someone else
(อิทซ ไทม์ ทู แชร์ ดิส ฟ๊อร์จูน แอนด์ เฟม วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Now that I’m in this club, I might as well, yea
(นาว แดท แอม อิน ดิส คลับ , ไอ ไมท แอส เวลล , เย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey girl, How you doin’ [How you doin’]
(เฮ เกิร์ล , ฮาว ยู โดย [ ฮาว ยู โดย ])
My name is Charile[Charlie],
(มาย เนม อีส Charile [ ชาร์ริ ] ,)
Last name Wilson [Last name Wilson]
(ล๊าสท เนม วิลสัน [ ล๊าสท เนม วิลสัน ])
I was wonderin’ [Wonderin’, yea]
(ไอ วอส วันเดอริน [ วันเดอริน , เย ])
If I could take you out [Take you out]
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท [ เท้ค ยู เอ๊าท ])
Show you a good time,
(โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ ,)
Invite you to my house [Here’s my]
(อินไฝ๊ท ยู ทู มาย เฮ้าส [ เฮียร มาย ])
Here is my number [My number baby],
(เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ [ มาย นั๊มเบ้อร์ เบ๊บี้ ] ,)
Girl you can call me [Call baby]
(เกิร์ล ยู แคน คอลลํ มี [ คอลลํ เบ๊บี้ ])
And don’t forget it baby [Don’t forget, no],
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ [ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท , โน ] ,)
The name is Charlie [Charlie]
(เดอะ เนม อีส ชาร์ริ [ ชาร์ริ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Now, I ain’t got nobody to ride in my new Coupe with
(นาว , ไอ เอน ก็อท โนบอดี้ ทู ไรด์ อิน มาย นิว คูเพ วิธ)
Ain’t even got nobody to chill with on the weekend
(เอน อี๊เฝ่น ก็อท โนบอดี้ ทู ชิล วิธ ออน เดอะ วี๊คเกน)
This is just a house, until someone makes it a home
(ดิส ซิส จั๊สท ดา เฮ้าส , อันทิล ซัมวัน เม้ค ซิท อะ โฮม)
Love don’t count me out, cuz I’m so all alone
(ลัฝ ด้อนท์ เค้าทํ มี เอ๊าท , คัซ แอม โซ ออล อะโลน)
But the hell with that this time, I’m gonna treat myself
(บั๊ท เดอะ เฮ็ลล วิธ แดท ดิส ไทม์ , แอม กอนนะ ทรี๊ท ไมเซลฟ)
Bein’ in love is good for your health
(บีนโพล อิน ลัฝ อีส กู๊ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ)
It’s time to share this fortune and fame with someone else
(อิทซ ไทม์ ทู แชร์ ดิส ฟ๊อร์จูน แอนด์ เฟม วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Now that I’m in this club, I might as well
(นาว แดท แอม อิน ดิส คลับ , ไอ ไมท แอส เวลล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey girl [Hey girl],
(เฮ เกิร์ล [ เฮ เกิร์ล ] ,)
How you doin’ [How you doin’]
(ฮาว ยู โดย [ ฮาว ยู โดย ])
My name is Charile [Charlie]
(มาย เนม อีส Charile [ ชาร์ริ ])
Last name Wilson [Whoa Whoa]
(ล๊าสท เนม วิลสัน [ โว้ว โว้ว ])
I was wonderin [I was wonderin, yea]
(ไอ วอส วันเดอริน [ ไอ วอส วันเดอริน , เย ])
If I could take you out [Take you out]
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท [ เท้ค ยู เอ๊าท ])
Show you a good time [Invite you]
(โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ [ อินไฝ๊ท ยู ])
Invite you to my house [Here’s my number]
(อินไฝ๊ท ยู ทู มาย เฮ้าส [ เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์ ])
Here is my number
(เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์)
Girl you can call me [and don’t forget it baby]
(เกิร์ล ยู แคน คอลลํ มี [ แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ ])
And don’t forget it baby [Charlie]
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ [ ชาร์ริ ])
The name is Charlie
(เดอะ เนม อีส ชาร์ริ)
[ohhhh ohhh ohhh ohh ohhh ohhh oh oh oh yea, shoo ba doo woop dwee]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ โอ โอ เย , ฌู บา ดู woop dwee ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Now the reason that I left is because [It feels like I know you]
(นาว เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ เล๊ฟท อีส บิคอส [ อิท ฟีล ไล๊ค ไก โนว์ ยู ])
Aw, This must be one hell of a [Deja Vu]
(อาว , ดิส มัสท์ บี วัน เฮ็ลล อ็อฝ อะ [ เดชา Vu ])
Haven’t I seen you somewhere before? [And I kno you heard this somewhere else]
(แฮฟเวน ไอ ซีน ยู ซัมแวร์ บีฟอร์ [ แอนด์ ดาย โน ยู เฮิด ดิส ซัมแวร์ เอ๊ลส ])
And how I want you girl for sure
(แอนด์ ฮาว ไอ ว้อนท ยู เกิร์ล ฟอร์ ชัวร์)
And that’s why I’m introducin myself, yea
(แอนด์ แด้ท วาย แอม introducin ไมเซลฟ , เย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hey girl, How you doin’
(เฮ เกิร์ล , ฮาว ยู โดย)
My name is Charile [First name Charlie]
(มาย เนม อีส Charile [ เฟิร์สท เนม ชาร์ริ ])
Last name Wilson [Last name Wilson]
(ล๊าสท เนม วิลสัน [ ล๊าสท เนม วิลสัน ])
I was wonderin’ [I was wonderin’]
(ไอ วอส วันเดอริน [ ไอ วอส วันเดอริน ])
If I could take you out [If I could take you out]
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท [ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท ])
Show you a good time [Show you a good time]
(โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ [ โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ ])
Invite you to my house [In my crib]
(อินไฝ๊ท ยู ทู มาย เฮ้าส [ อิน มาย คริบ ])
Here is my number,[Here is my number]
(เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ , [ เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ ])
Girl you can call me [Pick up the phone]
(เกิร์ล ยู แคน คอลลํ มี [ พิค อั๊พ เดอะ โฟน ])
And don’t forget it baby[Don’t forget my name’s Charlie]
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ [ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มาย เนม ชาร์ริ ])
The name is Charlie
(เดอะ เนม อีส ชาร์ริ)

Hey girl [Hey girl]
(เฮ เกิร์ล [ เฮ เกิร์ล ])
How you doin’ [How you doin]
(ฮาว ยู โดย [ ฮาว ยู โดย ])
My name is Charile [Last name]
(มาย เนม อีส Charile [ ล๊าสท เนม ])
Last name Wilson [I was wonderin if I could take you out]
(ล๊าสท เนม วิลสัน [ ไอ วอส วันเดอริน อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท ])
I was wonderin if I could take you out
(ไอ วอส วันเดอริน อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค ยู เอ๊าท)
Show you a good time, [We’ll have a wonderful time]
(โชว์ ยู อะ กู๊ด ไทม์ , [ เวลล แฮ็ฝ อะ วันเดอะฟุล ไทม์ ])
Invite you to my house [Girl I got a big ol’ house]
(อินไฝ๊ท ยู ทู มาย เฮ้าส [ เกิร์ล ไอ ก็อท ดา บิ๊ก ol เฮ้าส ])
Here is my number,[Here is my number]
(เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ , [ เฮียร อีส มาย นั๊มเบ้อร์ ])
Girl you can call me [My manager’s number]
(เกิร์ล ยู แคน คอลลํ มี [ มาย แมนอิเจอะ นั๊มเบ้อร์ ])
And don’t forget it baby,[My studio number]
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ดิธ เบ๊บี้ , [ มาย ซทยูดิโอ นั๊มเบ้อร์ ])
The name is Charlie [Even my momma’s number]
(เดอะ เนม อีส ชาร์ริ [ อี๊เฝ่น มาย มอมมา นั๊มเบ้อร์ ])

Hey girl, [My 2-way]
(เฮ เกิร์ล , [ มาย 2 เวย์ ])
How you doin’ [You can email me]
(ฮาว ยู โดย [ ยู แคน อีเมล์ มี ])
My name is Charlie, last name Wilson [Ohhhh]
(มาย เนม อีส ชาร์ริ , ล๊าสท เนม วิลสัน [ โอ้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Charlie, Last Name Wilson คำอ่านไทย Charlie Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น