เนื้อเพลง Bicycle Race (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Bicycle bicycle bicycle
( ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride it where I like
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ อิท แวร์ ไอ ไล๊ค)

You say black I say white
(ยู เซย์ แบล๊ค ไอ เซย์ ไว๊ท)
You say bark I say bite
(ยู เซย์ บาร์ค ไอ เซย์ ไบ้ท์)
You say shark I say hey man
(ยู เซย์ ช๊าร์ค ไอ เซย์ เฮ แมน)
Jaws was never my scene
(จอ วอส เน๊เฝ่อร์ มาย ซีน)
And I don’t like Star Wars
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค สทาร์ วอร์)
You say Rolls I say Royce
(ยู เซย์ โรลล ซาย เซย์ โรยสฺ)
You say God give me a choice
(ยู เซย์ ก๊อด กี๊ฝ มี อะ ช๊อยซํ)
You say Lord I say Christ
(ยู เซย์ หลอร์ด ดาย เซย์ คไรซท)
I don’t believe in Peter Pan
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน พีเทอะ แพน)
Frankenstein or Superman
(Frankenstein ออ ซยูเพอะแม็น)
All I wanna do is
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส)

Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย)
Bicycle races are coming your way
(ไบซิเคิล เร้ซ แซร์ คัมอิง ยุร เวย์)
So forget all your duties oh yeah!
(โซ ฟอร์เก๊ท ดอร์ ยุร ดิวทิ โอ เย่ !)
Fat bottomed girls they’ll be riding today
(แฟท บ๊อทท่อม เกิร์ล เด๊ว บี ไรดอิง ทูเดย์)
So look out for those beauties oh yeah
(โซ ลุ๊ค เอ๊าท ฟอร์ โฑส บิวตี้ โอ เย่)
On your marks get set go
(ออน ยุร ม๊าร์ค เก็ท เซ็ท โก)
Bicycle race bicycle race bicycle race
(ไบซิเคิล เร้ซ ไบซิเคิล เร้ซ ไบซิเคิล เร้ซ)
Bicycle bicycle bicyI want to ride my bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล bicyI ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
Bicycle race
(ไบซิเคิล เร้ซ)

You say coke I say caine
(ยู เซย์ โคค ไก เซย์ เคน)
You say John I say Wayne
(ยู เซย์ จอน นาย เซย์ เวยอิน)
Hot dog I say cool it man
(ฮอท ด้อกก ไอ เซย์ คูล อิท แมน)
I don’t wanna be the President of America
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เพร๊สซิเด้นท อ็อฝ อะเมริคะ)
You say smile I say cheese
(ยู เซย์ สไมล์ ไอ เซย์ ชี๊ส)
Cartier I say please
(คาร์ดีเอ ไอ เซย์ พลีซ)
Income tax I say Jesus
(อิ๊นคัม แท๊กซ ไอ เซย์ จีสัซ)
I don’t wanna be a candidate
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ แค๊นดิเดท)
For Vietnam or Watergate
(ฟอร์ เวียดนาม ออ วอเตอร์เกท)
Cos all I want to do is
(คอซ ซอร์ ไอ ว้อนท ทู ดู อีส)

Bicycle bicycle bicycle
(ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle bicycle bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล ไบซิเคิล ไบซิเคิล)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride my bike
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบค)
I want to ride my bicycle
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ มาย ไบซิเคิล)
I want to ride it where I like
(ไอ ว้อนท ทู ไรด์ อิท แวร์ ไอ ไล๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bicycle Race (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น