เนื้อเพลง Gangsta Ride คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Silkk the Shocker

[Chorus: Snoop Dogg singing [2X]]
( [ ค๊อรัส : ซนูพ ด๊อก ซิงกิง [ 2X ] ])

It’s a gangsta gangsta ride
(อิทซ ซา แก๊งซดา แก๊งซดา ไรด์)
On the nutty danger side
(ออน เดอะ นัททิ แด๊งเจ้อร์ ไซด์)
As we ride, dip and slippin
(แอส วี ไรด์ , ดิพ แอนด์ สลิปพิน)
Take your mind, on a high
(เท้ค ยุร ไมนด์ , ออน อะ ไฮฮ)

[Silkk the Shocker]
([ Silkk เดอะ Shocker ])
Yo yo, from that DPG n*gga to the CP3
(โย โย , ฟรอม แดท DPG เอ็น *gga ทู เดอะ CP3)
Back to the house, East to the West
(แบ็ค ทู เดอะ เฮ้าส , อี๊สท ทู เดอะ เว๊สท)
Now take it BACK to the South
(นาว เท้ค กิด แบ็ค ทู เดอะ เซ๊าธ)
You know.. how I switch my flow
(ยู โนว์ ฮาว ไอ สวิทช์ มาย โฟลว์)
If I’m lapsin you glad n*ggaz’ll get mad then, hit the flo’
(อิ๊ฟ แอม lapsin ยู แกล๊ด เอ็น *ggazll เก็ท แม้ด เด็น , ฮิท เดอะ โฟล)
Gotta bag me some dank so I, hit the sto’
(กอททะ แบ๊ก มี ซัม แด็งค โซ ไอ , ฮิท เดอะ สโต)
In the winter it’s the Hummer for the summer it’s the, six-fo’
(อิน เดอะ วิ๊นเท่อร์ อิทซ เดอะ ฮัมเมอร์ ฟอร์ เดอะ ซั๊มเม่อร์ อิทซ เดอะ , ซิกซ์ โฟ)
Got n*ggaz mad at me [why?] Cause they can’t get no six
(ก็อท เอ็น *ggaz แม้ด แอ็ท มี [ วาย ] ค๊อส เด แค็นท เก็ท โน ซิกซ์)
B*tches upset with me [why?] Cause they can’t get no d*ck
(บี *tches อั๊พเซ็ท วิธ มี [ วาย ] ค๊อส เด แค็นท เก็ท โน ดี *ck)
I’ma be on top of the game whether I’m, broke or rich
(แอมอา บี ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เกม ฮเวทเออะ แอม , บโรค ออ ริ๊ช)
I don’t stop once I’m on top I just drop mo’ hits
(ไอ ด้อนท์ สท๊อพ วั๊นซ แอม ออน ท๊อพ ไอ จั๊สท ดรอพ โม ฮิท)
I’m in the club with the thug, I just pop mo’ Crist’
(แอม อิน เดอะ คลับ วิธ เดอะ ธัก , ไอ จั๊สท พ็อพ โม คริดสฺ)
Tell Snoop to get the Coupe his new sh*t I just, gots to go get
(เทลล ซนูพ ทู เก็ท เดอะ คูเพ ฮิส นิว ฌะ *ที ไอ จั๊สท , ก็อท ทู โก เก็ท)
Cause when I cock my sh*t, usually I pop my sh*t
(ค๊อส เว็น นาย ค๊อค มาย ฌะ *ที , ยูฉัวลิ ไอ พ็อพ มาย ฌะ *ที)
Tell all you teary eyed females gettin over-offended
(เทลล ออล ยู ทีรี อาย ฟี๊เมล เกดดิน โอ๊เฝ่อร อ๊อฟเฟ่นด)
cause I don’t jock no chick
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ จอค โน ชิค)
I’m the Boss, and I don’t follow no person, I follow Jesus
(แอม เดอะ บอส , แอนด์ ดาย ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว โน เพ๊อร์ซั่น , ไอ ฟ๊อลโล่ว จีสัซ)
Y’all blame a bunch of kids, so I gotta roll my Adidas
(ยอล เบลม อะ บันช อ็อฝ คิด , โซ ไอ กอททะ โรลล มาย Adidas)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Boom bam as I step in the jam, god damn
(บูม แบม แอส ซาย สเท็พ อิน เดอะ แจม , ก๊อด แดมนํ)
Don’t need no introduction, cause you know who I am
(ด้อนท์ นี๊ด โน อีนทโระดัคฌัน , ค๊อส ยู โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
The S-N-double-O-P, the only, fo’ sho’
(เดอะ เอส เอ็น ดั๊บเบิ้ล โอ พี , ดิ โอ๊นลี่ , โฟ โช)
Now motherf*ckers let me hear you say hoe
(นาว motherf*ckers เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ โฮ)
I spit ya, spat at ya, whoot wham, get at ya
(ไอ ซพิท ยา , ซแพ็ท แอ็ท ยา , whoot wham , เก็ท แอ็ท ยา)
Rider, I threw a slider, right at ya
(ไรดเออะ , ไอ ธรู อะ slider , ไร๊ท แอ็ท ยา)
Mash ya, gat ya, drip-drop the hatchet
(แม็ฌ ยา , แกท ยา , ดริพ ดรอพ เดอะ แฮชอิท)
Keep the party crackin, while I’m steady rappin
(คี๊พ เดอะ พ๊าร์ที่ แครกคิน , ไวล์ แอม สเท๊ดี้ แรพปิน)
This game we run, y’all know what’s happenin
(ดิส เกม วี รัน , ยอล โนว์ ว๊อท แฮพปีนิน)
We back in effect, we got the heat on deck
(วี แบ็ค อิน เอฟเฟ็ค , วี ก็อท เดอะ ฮีท ออน เด็ค)
I’m slidin down South with a blunt in my mouth
(แอม slidin เดาน เซ๊าธ วิธ อะ บลันท อิน มาย เม๊าธ)
I catch a plane out East and try to make some peace
(ไอ แค็ทช อะ เพลน เอ๊าท อี๊สท แอนด์ ธราย ทู เม้ค ซัม พี๊ซ)
I’m hangin with my n*ggaz in the projects
(แอม แฮนจิ้น วิธ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ โพร๊เจ็คท)
The homie’s throwin a party, I gotta get back West
(เดอะ โฮมี โตวอิน อะ พ๊าร์ที่ , ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค เว๊สท)
Oh yeah — that’s right, we are the best
(โอ เย่ แด้ท ไร๊ท , วี อาร์ เดอะ เบ๊สท์)
No Limit DPG Southwest connects, ya feel me?
(โน ลิ๊หมิท DPG Southwest คอนเน็คท , ยา ฟีล มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Keep it gangsta
(คี๊พ อิท แก๊งซดา)
Keep it gangsta, keep it gangsta dogg
(คี๊พ อิท แก๊งซดา , คี๊พ อิท แก๊งซดา ด๊อก)
Keep it, keep it gangsta dogg
(คี๊พ อิท , คี๊พ อิท แก๊งซดา ด๊อก)
Yeah, we keep it gangsta dogg
(เย่ , วี คี๊พ อิท แก๊งซดา ด๊อก)
Fo’ sho’, we keep it gangsta dogg, what?
(โฟ โช , วี คี๊พ อิท แก๊งซดา ด๊อก , ว๊อท)
Yeah, I wanna say whattup to all them gangstas
(เย่ , ไอ วอนนา เซย์ ฮวอทดั๊พ ทู ออล เด็ม แก๊งซดา)
out there on the Eastisde
(เอ๊าท แดร์ ออน ดิ eastisde)
[on the Southside, on the Northside] Yeah
([ ออน เดอะ Southside , ออน เดอะ Northside ] เย่)
[on the Westside]
([ ออน เดอะ เวตซาด ])
Y’all n*ggaz need to point the guns in the right directions
(ยอล เอ็น *ggaz นี๊ด ทู พ๊อยท์ เดอะ กัน ซิน เดอะ ไร๊ท ดิเรคฌัน)
Ya know, ya heard?
(ยา โนว์ , ยา เฮิด)

[Chorus 3X]
([ ค๊อรัส 3X ])

[Snoop and Silkk talk to outro]
([ ซนูพ แอนด์ Silkk ท๊อล์ค ทู เอ๊าโต ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Ride คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Silkk the Shocker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น