เนื้อเพลง They Don’t Want Music คำอ่านไทย Black Eyed Peas

They don’t want music, they don’t know how to use it
( เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค , เด ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส อิท)
All they want is [a boom, boom, boom, boom]
(ออล เด ว้อนท อีส [ อะ บูม , บูม , บูม , บูม ])

Hey y’all, John Coltraine yeah he plays the sax
(เฮ ยอล , จอน Coltraine เย่ ฮี เพลย์ เดอะ แซ็คซ)
Me, myself I love to max
(มี , ไมเซลฟ ไอ ลัฝ ทู เมค)
Up in the studio laying tracks
(อั๊พ อิน เดอะ ซทยูดิโอ เลยิง แทร็ค)
Burn it on the CD, melt the wax
(เบิร์น หนิด ออน เดอะ ซีดี , เม้ลท เดอะ แว๊กซ)
And now I’m feeling fine
(แอนด์ นาว แอม ฟีลอิง ไฟน)
Coz daily music’s on my mind
(คอซ เด๊ลี่ มิ๊วสิค ออน มาย ไมนด์)
And I feel mellow
(แอนด์ ดาย ฟีล เมลโล)
When I watch the girl play the cello
(เว็น นาย ว๊อทช เดอะ เกิร์ล เพลย์ เดอะ เชลโล)
Hello to all my fellow peers in here for the quality
(เฮ็ลโล ทู ออล มาย เฟ๊ลโล่ว เพีย ซิน เฮียร ฟอร์ เดอะ คว๊อลิที่)
Music quality, yeah
(มิ๊วสิค คว๊อลิที่ , เย่)
That’ll be the focus in the top pick of the day
(แธดิล บี เดอะ โฟ๊คัส ซิน เดอะ ท๊อพ พิค อ็อฝ เดอะ เดย์)
So pass the peas like we used to say
(โซ เพซ เดอะ พี ไล๊ค วี ยู๊ส ทู เซย์)
Pass the beats like they used to say
(เพซ เดอะ บีท ไล๊ค เด ยู๊ส ทู เซย์)
Pass the phunk like they used to say
(เพซ เดอะ ฟังค์ ไล๊ค เด ยู๊ส ทู เซย์)
That’s my joint like we used to say
(แด้ท มาย จอยนท ไล๊ค วี ยู๊ส ทู เซย์)
Syncopation the true school way
(ซิงโคะเพฌัน เดอะ ทรู สคูล เวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t know what you came to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู เคม ทู ดู)
I came to drop the phunk on you
(ไอ เคม ทู ดรอพ เดอะ ฟังค์ ออน ยู)
Depends on that sonic sound
(ดีเพ็นดํ ออน แดท โซ๊หนิค ซาวน์ด)
But you know what?
(บั๊ท ยู โนว์ ว๊อท)
They don’t want music [2x]
(เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค [ 2x ])
They just want [a boom, boom, boom boom boom [2x]]
(เด จั๊สท ว้อนท [ อะ บูม , บูม , บูม บูม บูม [ 2x ] ])
They don’t want music, they don’t know how to use it
(เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค , เด ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส อิท)
They don’t want music [2x]
(เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค [ 2x ])
They don’t want music, they don’t know how to use it
(เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค , เด ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส อิท)
The good back horn
(เดอะ กู๊ด แบ็ค ฮอร์น)
They don’t want music, they don’t know how to use it
(เด ด้อนท์ ว้อนท มิ๊วสิค , เด ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส อิท)
All they want is [a boom, boom, boom, boom, boom boom boom]
(ออล เด ว้อนท อีส [ อะ บูม , บูม , บูม , บูม , บูม บูม บูม ])

Oo, lala aw wee wee
(โอโอ , ลอล่า อาว วี วี)
Nowadays music is all about fee
(เนาอะเดส มิ๊วสิค อีส ซอร์ อะเบ๊าท ฟี)
The soul is caged no bits now free
(เดอะ โซล อีส เค้จ โน บิท นาว ฟรี)
Unless the rhyme was rocked by me
(อันเล๊ซ เดอะ ไรม วอส ร๊อค บาย มี)
I got the balls to bang [baw ba-ba-baw, ba-ba-baw, ba-baw bang]
(ไอ ก็อท เดอะ บอล ทู แบง [ baw บา บา baw , บา บา baw , บา baw แบง ])
Yeah, steady, just doing my thang [steady, just steady, just doing my own thang]
(เย่ , สเท๊ดี้ , จั๊สท ดูอิง มาย เตง [ สเท๊ดี้ , จั๊สท สเท๊ดี้ , จั๊สท ดูอิง มาย โอว์น เตง ])
I just do it [ha!]
(ไอ จั๊สท ดู อิท [ ฮา ! ])
I just do it you know
(ไอ จั๊สท ดู อิท ยู โนว์)
My momma said to do what you know
(มาย มอมมา เซ็ด ทู ดู ว๊อท ยู โนว์)
So I’ma do what I know
(โซ แอมอา ดู ว๊อท ไอ โนว์)
James Brown gave me the fluid
(เจม บราวนํ เกฝ มี เดอะ ฟลู๊อิด)
That means a baby could do it
(แดท มีน ซา เบ๊บี้ เคิด ดู อิท)
The Peas will do it so
(เดอะ พี วิล ดู อิท โซ)

Do it, do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)
Get up on the stage and release my fluid
(เก็ท อั๊พ ออน เดอะ สเท๊จ แอนด์ รีลี๊ส มาย ฟลู๊อิด)
Do my thing, do it through the music
(ดู มาย ทริง , ดู อิท ทรู เดอะ มิ๊วสิค)
Phunkafied and therapeutic
(Phunkafied แอนด์ เธรัพยูทิค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Wait a minute!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท !)
You got to rock with the phunk [if you wanna have a good time] [2x]
(ยู ก็อท ทู ร๊อค วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ] [ 2x ])
You got to roll with the phunk [if you wanna have a good time] [2x]
(ยู ก็อท ทู โรลล วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ] [ 2x ])
You got to roll with the phunk [if you wanna be sweet and fine, hey! Hey! Hey!]
(ยู ก็อท ทู โรลล วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี สวี้ท แอนด์ ไฟน , เฮ ! เฮ ! เฮ ! ])
Rock with the punk [if you gonna have a good time]
(ร๊อค วิธ เดอะ พรัค [ อิ๊ฟ ยู กอนนะ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
You got to roll with the phunk [if you wanna have a good time]
(ยู ก็อท ทู โรลล วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
A woman that’ll phunk your horn now [gimme that phunky horn!]
(อะ วู๊แม่น แธดิล ฟังค์ ยุร ฮอร์น นาว [ กีมมิ แดท phunky ฮอร์น ! ])
Play that phunky horn now [gimme that phunky horn]
(เพลย์ แดท phunky ฮอร์น นาว [ กีมมิ แดท phunky ฮอร์น ])
Gimme that phunky horn now [gimme that phunky horn]
(กีมมิ แดท phunky ฮอร์น นาว [ กีมมิ แดท phunky ฮอร์น ])
Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ !)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

You got to rock with the phunk [if you wanna have a good time]
(ยู ก็อท ทู ร๊อค วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
You’ve got to roll with the phunk [if you wanna have a good time]
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรลล วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
You got to dance with the phunk [if you wanna be sweet and fine]
(ยู ก็อท ทู แด๊นซ์ วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี สวี้ท แอนด์ ไฟน ])
I said I like to dance with the phunk [if you wanna be sweet and fine]
(ไอ เซ็ด ดาย ไล๊ค ทู แด๊นซ์ วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา บี สวี้ท แอนด์ ไฟน ])
You’ve got to shake with the phunk [if you wanna have a good time]
(ยู๊ฟ ก็อท ทู เช้ค วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
Shaking shaking shaking with the phunk [if you wanna have a good time]
(เชคกิ้ง เชคกิ้ง เชคกิ้ง วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])

Gimme that phunky horn [gimme that phunky horn]
(กีมมิ แดท phunky ฮอร์น [ กีมมิ แดท phunky ฮอร์น ])
I need that phunky horn [I need that phunky horn]
(ไอ นี๊ด แดท phunky ฮอร์น [ ไอ นี๊ด แดท phunky ฮอร์น ])
Play that phunky horn now [gimme that phunky horn]
(เพลย์ แดท phunky ฮอร์น นาว [ กีมมิ แดท phunky ฮอร์น ])
… A break down, a break down, a break, get down
(อะ เบร๊ค เดาน , อะ เบร๊ค เดาน , อะ เบร๊ค , เก็ท เดาน)

Dance everybody move your body through the music
(แด๊นซ์ เอวี่บอดี้ มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ทรู เดอะ มิ๊วสิค)
Get it started, get into it
(เก็ท ดิธ สท๊าร์ท , เก็ท อิ๊นทู อิท)
Come on everybody do it
(คัมมอน เอวี่บอดี้ ดู อิท)
You’ve got to dance through the music
(ยู๊ฟ ก็อท ทู แด๊นซ์ ทรู เดอะ มิ๊วสิค)
People doing what you’re doing
(พี๊เพิ่ล ดูอิง ว๊อท ยัวร์ ดูอิง)
People grooving with the music
(พี๊เพิ่ล กรูฝวิ่ง วิธ เดอะ มิ๊วสิค)
You’ve got to roll with the phunk
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรลล วิธ เดอะ ฟังค์)

Roll with your phunk [if you’re wanna have a good time]
(โรลล วิธ ยุร ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยัวร์ วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
R-O-double-L keep rolling with the phunk [if you’re wanna have a good time]
(อาร์ โอ ดั๊บเบิ้ล แอล คี๊พ โรลลิง วิธ เดอะ ฟังค์ [ อิ๊ฟ ยัวร์ วอนนา แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ])
And roll! To a phunky place
(แอนด์ โรลล ! ทู อะ phunky เพลส)
I’m rolling [where?]
(แอม โรลลิง [ แวร์ ])
To a to a to a phunky phunky place
(ทู อะ ทู อะ ทู อะ phunky phunky เพลส)
I’m rolling! To a phunky place
(แอม โรลลิง ! ทู อะ phunky เพลส)
I’ll be there, I’ll be there, I’ll be there, I’ll be there…
(อิลล บี แดร์ , อิลล บี แดร์ , อิลล บี แดร์ , อิลล บี แดร์)
It’s phunky, phunk, phunk, phunk phunky…
(อิทซ phunky , ฟังค์ , ฟังค์ , ฟังค์ phunky)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They Don’t Want Music คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น