เนื้อเพลง 2 Become 1 คำอ่านไทย Spice Girls

Candle light and soul forever
( แค๊นเดิ้ล ไล๊ท แอนด์ โซล ฟอเรฟเวอร์ )
a dream of you and me together,
( อะ ดรีม ออฟ ยู แอนด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์ , )
Say you believe it, say you believe it,
( เซย์ ยู บีลี๊ฝ อิท , เซย์ ยู บีลี๊ฝ อิท , )
Free your mind of doubt and danger,
( ฟรี ยัวร์ ไมนด์ ออฟ เด๊า แอนด์ แด๊งเจ้อร์ , )
be for real don’t be a stranger,
( บี ฟอร์ เรียล โด๊นท บี อะ สเทรนเจอะ , )
We can achieve it, we can achieve it
( วี แคน อะชี้ฝ อิท , วี แคน อะชี้ฝ อิท )

Come a little bit closer baby, get it on, get it on,
( คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอ เบ๊บี้ , เก็ท ดิท ออน , เก็ท ดิท ออน , )
‘Cause tonight is the night when two become one
( ค๊อส ทูไน๊ท อีส เดอะ ไน๊ท เว็น ทู beคัมมอนe )

* I need some love like I never needed love before
( * ไอ นี๊ด ซัม เลิฟ ไล๊ค กาย เน๊เว่อร์ นี๊ด เลิฟ บีฟอร์ )
[wanna make love to ya baby]
( [ วอนนา เม้ค เลิฟ ทู ยา เบ๊บี้ ] )
I had a little love, now I’m back for more
( ไอ แฮด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ , นาว แอม แบ็ค ฟอร์ มอร์ )
[wanna make love to ya baby]
( [ วอนนา เม้ค เลิฟ ทู ยา เบ๊บี้ ] )
Set your spirit free, it’s the only way to be
( เซ็ท ยัวร์ สพีหริท ฟรี , อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู บี )

Silly games that you were playing,
( ซิ๊ลลี่ เกม แดท ยู เวีย เพลยิ่ง , )
empty words we both were saying,
( เอ๊มพที่ เวิร์ด วี โบทรฺ เวีย เซยิ่ง , )
Let’s work it out boy, let’s work it out boy,
( เล็ท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท บอย , เล็ท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท บอย , )
Any deal that we endeavour,
( เอ๊นี่ ดีล แดท วี เอนเดฝเว่อร์ , )
Boys and girls feel good together,
( บอย แอนด์ เกิร์ล ฟีล กู๊ด ทูเก๊ทเธ่อร์ , )
Take it or leave it, take it or leave it
( เท้ค อิท ออ ลี๊ฝ อิท , เท้ค อิท ออ ลี๊ฝ อิท )
[adsense]
Are you as good as I remember baby, get it on, get it on,
( อาร์ ยู แอส กู๊ด แอส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เบ๊บี้ , เก็ท ดิท ออน , เก็ท ดิท ออน , )
‘Cause tonight is the night when two become one
( ค๊อส ทูไน๊ท อีส เดอะ ไน๊ท เว็น ทู beคัมมอนe )

[Repeat *]
( [ รีพี๊ท * ] )

Be a little wiser baby, put it on, put it on,
( บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวซฺ เบ๊บี้ , พุท ดิท ออน , พุท ดิท ออน , )
‘Cause tonight is the night when two become one
( ค๊อส ทูไน๊ท อีส เดอะ ไน๊ท เว็น ทู beคัมมอนe )

I need some love like I never needed love before
( ไอ นี๊ด ซัม เลิฟ ไล๊ค กาย เน๊เว่อร์ นี๊ด เลิฟ บีฟอร์ )
[wanna make love to ya baby]
( [ วอนนา เม้ค เลิฟ ทู ยา เบ๊บี้ ] )
I had a little love, now I’m back for more
( ไอ แฮด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ , นาว แอม แบ็ค ฟอร์ มอร์ )
[wanna make love to ya baby]
( [ วอนนา เม้ค เลิฟ ทู ยา เบ๊บี้ ] )

[Repeat *]
( [ รีพี๊ท * ] )

it’s the only way to be
( อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู บี )
it’s the only way to be
( อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู บี )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 2 Become 1 คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น