เนื้อเพลง I Was Brought To My Senses คำอ่านไทย Sting

Alone with my thoughts this evening
( อะโลน วิธ มาย ธอท ดิส อี๊ฝนิ่ง)
I walked on the banks of Tyne
(ไอ ว๊อล์ค ออน เดอะ แบ๊งค อ็อฝ ไทน)
I wondered how I could win you
(ไอ วั๊นเด้อร ฮาว ไอ เคิด วิน ยู)
Or if I could make you mine
(ออ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค ยู ไมน์)
Or if I could make you mine
(ออ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค ยู ไมน์)

The wind it was so insistent
(เดอะ วินด ดิท วอส โซ อินซีสเท็นท)
With tales of a stormy south
(วิธ เทล อ็อฝ อะ ซทอมิ เซ๊าธ)
But when I spied two birds in a sycamore tree
(บั๊ท เว็น นาย สพาย ทู เบิร์ด ซิน อะ ซีคอะโม ทรี)
There came a dryness in my mouth
(แดร์ เคม อะ ดไรเน็ซ ซิน มาย เม๊าธ)
Came a dryness in my mouth
(เคม อะ ดไรเน็ซ ซิน มาย เม๊าธ)

For then without rhyme or reason
(ฟอร์ เด็น วิธเอ๊าท ไรม ออ รี๊ซั่น)
The two birds did rise up to fly
(เดอะ ทู เบิร์ด ดิด ไร๊ส อั๊พ ทู ฟลาย)
And where the two birds were flying
(แอนด์ แวร์ เดอะ ทู เบิร์ด เวอ ฟไลอิง)
I swear I saw you and I
(ไอ สแวร์ ไอ ซอว์ ยู แอนด์ ดาย)
I swear I saw you and I
(ไอ สแวร์ ไอ ซอว์ ยู แอนด์ ดาย)

I walked out this morning
(ไอ ว๊อล์ค เอ๊าท ดิส ม๊อร์นิ่ง)
It was like a veil had been removed from before my eyes
(อิท วอส ไล๊ค เก เฝล แฮ็ด บีน รีมู๊ฝ ฟรอม บีฟอร์ มาย อาย)
For the first time I saw the work of heaven
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ซอว์ เดอะ เวิ๊ร์ค อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
In the line where the hills had been married to the sky
(อิน เดอะ ไลน์ แวร์ เดอะ ฮิลล์ แฮ็ด บีน แมริด ทู เดอะ สกาย)
And all around me
(แอนด์ ออล อะราวนฺดฺ มี)
Every blade of singing grass
(เอ๊เฝอร์รี่ เบลด อ็อฝ ซิงกิง กราซ)
Was calling out your name
(วอส คอลลิง เอ๊าท ยุร เนม)
And that our love would always last
(แอนด์ แดท เอ๊า ลัฝ เวิด ออลเว ล๊าสท)
And inside every turning leaf
(แอนด์ อิ๊นไซด์ เอ๊เฝอร์รี่ เทินนิง ลี๊ฟ)
Is the pattern of an older tree
(อีส เดอะ แพ๊ทเทอร์น อ็อฝ แอน โอลเดอะ ทรี)
The shape of our future
(เดอะ เชพ อ็อฝ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
The shape of all our history
(เดอะ เชพ อ็อฝ ออล เอ๊า ฮิสทรี่)
And out of the confusion
(แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ค็อนฟยูฉัน)
Where the river meets the sea
(แวร์ เดอะ ริ๊เฝ่อร์ มี๊ท เดอะ ซี)
Came things I’d never seen
(เคม ทริง อาย เน๊เฝ่อร์ ซีน)
Things I’d never seen
(ทริง อาย เน๊เฝ่อร์ ซีน)

I was brought to my senses
(ไอ วอส บรอท ทู มาย เซ้นส)
I was blind but now that I can see
(ไอ วอส ไบลนฺดฺ บั๊ท นาว แดท ไอ แคน ซี)
Every signpost in nature
(เอ๊เฝอร์รี่ signpost อิน เน๊เจ้อร์)
Said you belong to me
(เซ็ด ยู บีลอง ทู มี)

I know it’s true
(ไอ โนว์ อิทซ ทรู)
It’s written in a sky as blue
(อิทซ วึ้น อิน อะ สกาย แอส บลู)
As blue as your eyes
(แอส บลู แอส ยุร อาย)
As blue as your eyes
(แอส บลู แอส ยุร อาย)
If nature’s red in tooth and claw
(อิ๊ฟ เน๊เจ้อร์ เร้ด อิน ทูธ แอนด์ คลอ)
Like winter’s freeze and summer’s thaw
(ไล๊ค วิ๊นเท่อร์ ฟรีส แอนด์ ซั๊มเม่อร์ ธอ)
The wounds she gave me
(เดอะ วูนด์ ชี เกฝ มี)
Were the wounds that would heal me
(เวอ เดอะ วูนด์ แดท เวิด ฮีล มี)
And we’d be like the moon and sun
(แอนด์ เว็ด บี ไล๊ค เดอะ มูน แอนด์ ซัน)
And when our courtly dance had run
(แอนด์ เว็น เอ๊า courtly แด๊นซ์ แฮ็ด รัน)
Its course across the sky
(อิทซ คอร์ส อะคร๊อส เดอะ สกาย)
Then together we would lie
(เด็น ทูเก๊ทเธ่อร์ วี เวิด ไล)
And out of the confusion
(แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ค็อนฟยูฉัน)
Where the river meets the sea
(แวร์ เดอะ ริ๊เฝ่อร์ มี๊ท เดอะ ซี)
Something new would arrive
(ซัมติง นิว เวิด อะไร๊ฝ)
Something better would arrive
(ซัมติง เบ๊ทเท่อร์ เวิด อะไร๊ฝ)

I was brought to my senses
(ไอ วอส บรอท ทู มาย เซ้นส)
I was blind but now that I can see
(ไอ วอส ไบลนฺดฺ บั๊ท นาว แดท ไอ แคน ซี)
Every signpost in nature
(เอ๊เฝอร์รี่ signpost อิน เน๊เจ้อร์)
Said you belong to me
(เซ็ด ยู บีลอง ทู มี)
I was brought to my senses
(ไอ วอส บรอท ทู มาย เซ้นส)
I was blind but now that I can see
(ไอ วอส ไบลนฺดฺ บั๊ท นาว แดท ไอ แคน ซี)
Every signpost in nature
(เอ๊เฝอร์รี่ signpost อิน เน๊เจ้อร์)
Said you belong to me…
(เซ็ด ยู บีลอง ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Was Brought To My Senses คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น