เนื้อเพลง Baby, It’s Fact คำอ่านไทย Hellogoodbye

Just in case their wondering
( จั๊สท อิน เค๊ส แดร์ วันเดอะริง)
They’ve got us pinned terribly
(เดวฟ ก็อท อัซ พินทฺ เทริบลิ)
They don’t believe our love is real
(เด ด้อนท์ บีลี๊ฝ เอ๊า ลัฝ อีส เรียล)
Cause they don’t know how real love feels
(ค๊อส เด ด้อนท์ โนว์ ฮาว เรียล ลัฝ ฟีล)
You should know it’s true
(ยู เชิด โนว์ อิทซ ทรู)
Just now, the part about my love for you
(จั๊สท นาว , เดอะ พาร์ท อะเบ๊าท มาย ลัฝ ฟอร์ ยู)
And how my hearts about bust
(แอนด์ ฮาว มาย ฮาร์ท อะเบ๊าท บัซท)
Into a thousand pieces
(อิ๊นทู อะ เธ๊าซั่นด พี๊ซ)
Oh it must be true
(โอ อิท มัสท์ บี ทรู)
And They’ll believe us to soon
(แอนด์ เด๊ว บีลี๊ฝ อัซ ทู ซูน)
Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
That our love is true
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
The way black is black
(เดอะ เวย์ แบล๊ค อีส แบล๊ค)
And blue is just blue
(แอนด์ บลู อีส จั๊สท บลู)
My love is true
(มาย ลัฝ อีส ทรู)
It’s a matter of fact
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Oh, and you love me too
(โอ , แอนด์ ยู ลัฝ มี ทู)
It’s a simple as that
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Baby, our love is true
(เบ๊บี้ , เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)

They may say some awful things
(เด เมย์ เซย์ ซัม ออฟุล ทริง)
But there’s no point in listening
(บั๊ท แดร์ โน พ๊อยท์ อิน ลิเซินนิง)
Your words are the only words
(ยุร เวิร์ด แซร์ ดิ โอ๊นลี่ เวิร์ด)
That I believe in after.
(แดท ไอ บีลี๊ฝ อิน แอ๊ฟเท่อร)
You should know it’s true
(ยู เชิด โนว์ อิทซ ทรู)
Just now, the part about my love for you
(จั๊สท นาว , เดอะ พาร์ท อะเบ๊าท มาย ลัฝ ฟอร์ ยู)
And how my hearts about bust
(แอนด์ ฮาว มาย ฮาร์ท อะเบ๊าท บัซท)
Into a thousand pieces
(อิ๊นทู อะ เธ๊าซั่นด พี๊ซ)
Oh it must be true
(โอ อิท มัสท์ บี ทรู)
And They’ll believe us to soon
(แอนด์ เด๊ว บีลี๊ฝ อัซ ทู ซูน)
Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
That our love is true
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
The way black is black
(เดอะ เวย์ แบล๊ค อีส แบล๊ค)
And blue is just blue
(แอนด์ บลู อีส จั๊สท บลู)
My love is true
(มาย ลัฝ อีส ทรู)
It’s a matter of fact
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Oh, and you love me too
(โอ , แอนด์ ยู ลัฝ มี ทู)
It’s a simple as that
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Baby, our love is true
(เบ๊บี้ , เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)

It’s true
(อิทซ ทรู)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
It’s true
(อิทซ ทรู)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
It’s true
(อิทซ ทรู)
Whoa oh oh
(โว้ว โอ โอ)

Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
That our love is true
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
The way black is black
(เดอะ เวย์ แบล๊ค อีส แบล๊ค)
And blue is just blue
(แอนด์ บลู อีส จั๊สท บลู)
My love is true
(มาย ลัฝ อีส ทรู)
It’s a matter of fact
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Oh, and you love me too
(โอ , แอนด์ ยู ลัฝ มี ทู)
It’s a simple as that
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Baby, our love is true
(เบ๊บี้ , เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)

Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
That our love is true
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
The way black is black
(เดอะ เวย์ แบล๊ค อีส แบล๊ค)
And blue is just blue
(แอนด์ บลู อีส จั๊สท บลู)
My love is true
(มาย ลัฝ อีส ทรู)
It’s a matter of fact
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Oh, and you love me too
(โอ , แอนด์ ยู ลัฝ มี ทู)
It’s a simple as that
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Baby, our love is true
(เบ๊บี้ , เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)

Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
That our love is true
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
The way black is black
(เดอะ เวย์ แบล๊ค อีส แบล๊ค)
And blue is just blue
(แอนด์ บลู อีส จั๊สท บลู)
My love is true
(มาย ลัฝ อีส ทรู)
It’s a matter of fact
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
Oh, and you love me too
(โอ , แอนด์ ยู ลัฝ มี ทู)
It’s a simple as that
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แอส แดท)
Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
Our love is true
(เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
Baby, it’s fact
(เบ๊บี้ , อิทซ แฟคท)
Our love is true
(เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
Baby it’s fact
(เบ๊บี้ อิทซ แฟคท)
[Baby it’s fact]
([ เบ๊บี้ อิทซ แฟคท ])
Baby it’s fact
(เบ๊บี้ อิทซ แฟคท)
Our love is true
(เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, It’s Fact คำอ่านไทย Hellogoodbye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น